Publikasjon

Prioriter undervisning i skolen!

Innlegg i Adresseavisen 8/9-08
Ingen skal jobbe gratis i Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Adresseavisens avsløringer om utstrakt "dugnadsvirksomhet" blant lærere ved sykdom og annet fravær bør dermed få konsekvenser for budsjettet for 2009.

Flertall vil ha asylmottak

På samme dag som regjeringa legger fram sine innstramminger i asylpolitikken, kommer TV2 med en meningsmåling de karakteriserer som "overraskende". Målingen viser at at 57 % er positive til at asylmottak etableres i kommunen de bor i, mens 32 % er negative.
http://tv2nyhetene.no/article2183498.ece

I en kommentar sier professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Hanne Marthe Narud, blant annet:

Problemet i norsk skole?

I sommer var jeg på Nasjonal opplæringskonferanse i Arendal gjennom min plass i opplæringskomiteen i Sør-Trøndelag Fylkeskommune.

Smartere akademikerrekruttering

Norge har fått en egen statsråd for forskning og høyere utdanning. Stjernø-utvalget har skapt debatt. Regjeringa utsatte nettopp en ny melding om rekruttering til sektoren på ubestemt tid. Vil regjeringa ta tak i de viktige prinsipielle spørsmålene omkring rekruttering til akademia?

Arbeidsmarkedet

Markedsprinsippet i høyere utdanning

Unge Høyre har nettopp gått ut med et forslag om å innføre skolepenger, og tidligere utdanningsminister fra Høyre, nåværende Civita-leder, Kristin Clemet støtter forslaget.

Klassekampen burde vite bedre!


SKÅR I GLEDEN: Klassekampen er naive i forhold til konsekvensene av omorganisering i Posten.

Innlegg i Klassekampen 4/6 08

Norske bønder - roten til alt ondt?

Innlegg i Morgenbladet 9/5

Jeg har fått med meg at Sten Inge Jørgensen ikke har stort til overs for norske bønder, men til og med jeg ble overrasket over argumentasjonsrekken han hadde stablet på bena i Morgenbladet 2. mai. Et av Jørgensens hovedargumenter er at vi med høye tollmurer hindrer bønder i u-land i å komme inn på våre markeder, og at de dermed ikke får «inntekter som kunne vært brukt til investeringer for å effektivisere driften lokalt».

Snuoperasjon for landbruket?

Innlegg i Klassekampen 6/5 2008 og Nationen 14/5 2008 Kortversjon i Avisa Sør-Trøndelag og Fosna-Folket 23.05 og i Opdalingen 27.05

For første gang så lenge jeg kan huske har vi nå en verdenssituasjon hvor maten ikke bare er skeivt fordelt, men hvor det er rett og slett for lite av den.

Tull om AFP fra Adressa

Innlegg i Adresseavisen 2/4 2008

Adresseavisen kommer med et par merkelige utspill om AFP på lederplass 31/3. Først påstår avisa at det er feil av fagbevegelsen å slåss for AFP nå i tariffoppgjøret, og sier den ”tar på seg en rolle den ikke bør ha”.

Taklinger 8 - med fokus på høyere utdanning

Home
U-DANNING?: Bladprodusentene er skeptiske til senere reformer innen høyere utdanning.

Nå er Attacs Trondheims-blad ute med et nytt nummer, spesialtilegnet reformer i høyere utdanning.