Publikasjon

Uholdbart av Skogeierlaget

Synspunktene Rørosbygdene skogeierlag har kommet med i sin høringsuttalelse om Samerettsutvalgets innstilling, er fullstendig uholdbare.

(Se presseoppslag her, her, her og her)

Hva skjer med jordvernet?

Tirsdag 27. januar deltok jeg på den regionale jordvernkonferansen i Midt-Norge. Jordvern er et særs viktig spørsmål, som dessverre får altfor lite oppmerksomhet. Regjeringa la fram en i og for seg god jordvernmelding i 2007, «Klimaskifte for jordvernet?», som la fram en del gode og viktige argumenter, og varslet en innskjerping av jordvernet.

Eidems byskoler

Et lite opplæringskomiterelatert innlegg om videregåendeskolene. På trykk i Adresseavisen 31/1-09

Eidems byskoler

Bengt Eidem forsøker i en artikkel i Adresseavisen 26/1 å bruke fylkestingets ukloke skolenedleggelser som et argument for at Trondheim kommune bør ta ansvar for de videregående skolene i byen.

Ronny slår et slag for faglig frihet!

Fint oppslag i Høgskoleavisa fra siste "Strategiseminar" på HiST (åja - vi har dem vi også, med innleide inspiratorer med floskler og luftige metaforer, gruppediskusjoner, og full pakke) :) Enjoy! http://hit.hist.no/arkiv_folder/nr_01_22jan_2009/strategi_hist.html

Vi koster på oss å sitere det aktuelle sitatet:

Gruppetenking

Det har gått en debatt i Klassekampen i de siste dagene, som strengt tatt burde vært unødvendig. Jeg tenkte opprinnelig ikke å blande meg inn, siden jeg synes disse spørsmålene har tatt for mye fokus som det er, men jeg så meg nødt til å si et par ord likevel siden enkelte forsøker å slå politisk mynt på debatten. Innlegget under står i Klassekampen i dag, 23/1-09.

Gruppetenking

Den vanskelige proporsjonaliteten.

Alt kan (og bør) repeteres - derfor var det naturlig å skrive om siste del av denne kommentaren om proporsjonalitet i palestina-konflikten til to ulike (men like) kommentarer til henholdsvis Dagbladet og Dagsavisen.

Willis’ proporsjoner
Herman Willis forsøker i Dagbladet 9/1 (Et djevelsk regnestykke) å argumentere mot bruken av «proporsjonalitet» i debatten rundt palestinakonflikten.

Brutal slakt!

Innlegg i Avisa Sør-Trøndelag 8/1-08
Etter at fire israelere i løpet av et par uker var blitt drept av raketter sendt ut fra Gaza, fant Israel det betimelig å svare med et bomberegn som drepte fire hundre palestinere - de fleste sivile - i løpet av noen dager.

Hva er en radikal kulturpolitikk?

- om kulturindustri, bedriftsledere og den kulturelle eliten

Dette er en nyrevidert versjon av flere tidliger artikler som nå er omarbeidet for utgivelse i Rødt! nr 4 2008. Skaff deg et abonnement her: http://marxisme.no/index.php/abonnement.html

1. Gramscis hegemonibegrep
Helt siden den italienske politiske filosofen Antonio Gramsci satte kulturen i sentrum for den politiske debatten, har kulturpolitikken vært et viktig stridstema på venstresida.

Hvis EU er viktigst

Utviklingen i saken rundt EUs tjenestedirektiv er svært beklagelig.

Kreftene som har slåss mot EUs tjenestedirektiv har vært mange og brede. Alt fra Attac og andre sosiale bevegelser, til det meste av norsk fagbevegelse har etter hvert blitt enige om at bruk av reservasjonsretten i EØS-avtalen er nødvendig mot tjenestedirektivet.

Har New Public Management inntatt SV-skolen?

Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell går i Klassekampen 24. oktober ut med et forslag om økonomiske insentiver for de skolene som lykkes med å øke gjennomføringsgraden i den videregående skolen.

Jeg jobber selv i en sektor (høyere utdanning) som lenge har slitt med konsekvensene av såkalte New Public Management-metoder med aktiv bruk av penger som gulrot og pisk i økonomimodeller med såkalt «balansert målstyring».