Publikasjon

Den illojale omkampskulturen

Som enkelte kanskje har fått med seg, er jeg en inbitt forkjemper for forskningens frihet og for akademias autonomi, som reagerer kraftfullt på alle angrep på nettopp denne. Et intervju med HiSTs avtroppende Høgskoledirektør, provoserte meg til følgende innlegg i Høgskoleavisa i dag 31/3 2008:

Den illojale omkampskulturen

Spotify og spe

Arild Rønsen kom med nok et overfladisk angrep på fildeling i Klassekampen fredag 20/3. Rønsen har symptomatisk nok ingen blogg sjøl. Han har en hjemmeside som er sist oppdatert i 2003 og som har totalt to artikler liggende ute (fra 2001). Jeg kan derfor ikke lenke opp til innlegget til Rønsen. På grunn av åndsverksloven kan jeg selvsagt heller ikke legge det ut her sjøl heller. Det jeg kan gjøre for å forenkle offentlighetens tilgang til den politiske debatten er å legge en direktelenke til atekst (for den som måtte ha det), man kan vel også kjøpe seg tilgang der selv om man ikke har det gjennom jobb/verv (men å bruke penger bare på Rønsens innlegg frarådes). Siden det tross alt finnes en hevdvunnen rett til å sitere i tekstmediet kan jeg likevel legge ut et par sitater fra Rønsens innlegg. (En slik rett finnes ikke til lyd og bilde, noe som skaper en del problemer både for den som ønsker å bedrive politisk debatt via video/youtube etc, og for nye musikere som benytter seg av sampling o.l..)

Vi vil dele, ikke stjele

I dag (13/3-09) har jeg en kronikk i Klassekampen sammen med Rødts andrekandidat i Oslo, Elin Volder Rutle. Det er mulig dere kjenner igjen noe av argumentasjonen herfra.

Siden Rødt gikk ut med kampanjen filesharer.org, har debatten gått høyt om fildeling. Det er mange påstander som slenges ut i debatten og ulike spørsmål blandes sammen på en måte som skaper lite annet enn forvirring. Den teknologiske kompetansen blant debattantene er også høyst varierende. La oss forsøke å rydde opp.

Uholdbart av Skogeierlaget

Synspunktene Rørosbygdene skogeierlag har kommet med i sin høringsuttalelse om Samerettsutvalgets innstilling, er fullstendig uholdbare.

(Se presseoppslag her, her, her og her)

Hva skjer med jordvernet?

Tirsdag 27. januar deltok jeg på den regionale jordvernkonferansen i Midt-Norge. Jordvern er et særs viktig spørsmål, som dessverre får altfor lite oppmerksomhet. Regjeringa la fram en i og for seg god jordvernmelding i 2007, «Klimaskifte for jordvernet?», som la fram en del gode og viktige argumenter, og varslet en innskjerping av jordvernet.

Eidems byskoler

Et lite opplæringskomiterelatert innlegg om videregåendeskolene. På trykk i Adresseavisen 31/1-09

Eidems byskoler

Bengt Eidem forsøker i en artikkel i Adresseavisen 26/1 å bruke fylkestingets ukloke skolenedleggelser som et argument for at Trondheim kommune bør ta ansvar for de videregående skolene i byen.

Ronny slår et slag for faglig frihet!

Fint oppslag i Høgskoleavisa fra siste "Strategiseminar" på HiST (åja - vi har dem vi også, med innleide inspiratorer med floskler og luftige metaforer, gruppediskusjoner, og full pakke) :) Enjoy! http://hit.hist.no/arkiv_folder/nr_01_22jan_2009/strategi_hist.html

Vi koster på oss å sitere det aktuelle sitatet:

Gruppetenking

Det har gått en debatt i Klassekampen i de siste dagene, som strengt tatt burde vært unødvendig. Jeg tenkte opprinnelig ikke å blande meg inn, siden jeg synes disse spørsmålene har tatt for mye fokus som det er, men jeg så meg nødt til å si et par ord likevel siden enkelte forsøker å slå politisk mynt på debatten. Innlegget under står i Klassekampen i dag, 23/1-09.

Gruppetenking

Den vanskelige proporsjonaliteten.

Alt kan (og bør) repeteres - derfor var det naturlig å skrive om siste del av denne kommentaren om proporsjonalitet i palestina-konflikten til to ulike (men like) kommentarer til henholdsvis Dagbladet og Dagsavisen.

Willis’ proporsjoner
Herman Willis forsøker i Dagbladet 9/1 (Et djevelsk regnestykke) å argumentere mot bruken av «proporsjonalitet» i debatten rundt palestinakonflikten.

Brutal slakt!

Innlegg i Avisa Sør-Trøndelag 8/1-08
Etter at fire israelere i løpet av et par uker var blitt drept av raketter sendt ut fra Gaza, fant Israel det betimelig å svare med et bomberegn som drepte fire hundre palestinere - de fleste sivile - i løpet av noen dager.