Publikasjon

Anbudsrot gir kollektiv-kutt

Jeg har tidligere skrevet til dels svært utførlig om alle de uheldige sidene rundt anbudsutsettingen av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag, og av etableringen av AtB som et aksjeselskap. Se blant annet her: http://venstresida.net/?q=node/3586

Nå har budsjettsprekkene fått de konsekvensene som vi lenge har fryktet - det må kuttes i rutetilbudet. Den siste runden med anbudsutsetting i distriktene har ført til dårligere tilbud mange steder. Nå kan man frykte at det blir enda dårligere. Derfor foreslo jeg i Fylkesutvalget i går følgende tilleggspunkt som ble vedtatt:

Taklinger 2004-2013

Jeg har nå samlet alle utgavene av Attacs lokalblad i Trondheim i en lekker pdf, slik at alle enkelt kan ta del i den fantastiske dokumentasjonen dette utgjør.


Last ned pdf ved å klikke på forsida, eller les via Issuu under.

Sugerør og skjønnhetspress

Jeg har tidligere uttalt meg om hvordan enkelte aktører innen tannbransjen, opererer (pun intended) med skamløst store profittmarginer. I dag gjør jeg det også i Adresseavisen.

Nå tar jeg også opp et tilleggspoeng, og det handler om at mange ungdommer som for et par tiår siden neppe ville vurdert regulering, i dag får det. Da handler det om at man i dag ha en perfekt perlerad av rent estetiske årsaker. Det skjønnhetspresset som får unge jenter til å ta silikonimplantater bidrar nok også til at en del enda yngre jenter og gutter underlegger seg et stramt tannreguleringsregime uten å ha behov for det. Vi snakker rett og slett om kosmetisk tannkirurgi...

Beretningen om en varslet fiasko

Da AtB ble etablert som et aksjeselskap gjennom et vedtak i Fylkestinget i Sør-Trøndelag 24/6 2009, skjedde det mot Rødts ene stemme.

Prinsipprogram-sjefen taler

Klassekampen har i dag et stort tosidig oppslag om Rødts prinsipprogramarbeid. Det synes jeg er svært positivt. Rødt er en av få aktører som virkelig utfordrer høyresida på de helt grunnleggende ideologiske prinsippene, så prinsipprogramdebatten er selvsagt viktig.


Faksimile fra Klassekampen 20/2 2014.

Bryter tausheten i KS

Jeg er representant til KS Sør-Trøndelag sitt fylkesårsmøte, og den anledningen til å si hva jeg mener om KS sitt angrep på lærernes arbeidstid, kan jeg ikke la gå fra meg.

Derfor har jeg sendt inn forslaget som er limt inn nederst til møtet. I debatten i går holdt jeg det første innlegget, og de andre innleggene - selv om de var varierte - var alle kritiske til deler av KS sitt forslag eller KS sin opptreden i saken. Nå blir forslaget mitt neppe vedtatt som det står, men jeg håper og tror at redaksjonskomiteen vil komme ut med noe som er kritisk til det kjøret KS nå har drevet. Svaret kommer i ettermiddag.

Jeg synes forslaget om å gi lokale skoleledere full styringsrett over lærernes arbeidstid er et utrolig dårlig forslag.

Gårsdagens første innleder på KS-konferansen sa noe klokt om forskning. Alle bruker de forskningsresultatene som passer dem. Når jeg ikke er hobbypolitiker underviser jeg bl.a. i vitenskapelig metode på Høgskolen i Sør-Trøndelag, og irriterer meg stadig over politikere og andre som bruker slik “cherrypicking” av forskningsresultater.

Sugerør av den dyre typen

Bydelsavisa Strinda har gjort en fortjenestefull jobb med å avdekke at kjeveortopeder, som i stor grad blir betalt av offentlige midler, driver med avsindige profittmarginer. Jeg er intervjuet i den forbindelse, og sier noen sjokkerte og velvagte ord om sugerør og statskasser og slikt:

Les hele saken her: http://bydelsavisastrinda.no/naeringsliv/kjeveortopeder/

Sexkjøploven virker

Det er mange sterke og ideologisk drevne meninger i omløp i debatten om sexkjøpsloven, men også for den som mener at konsekvenser i det virkelige liv er viktigere enn luftige prinsipper, kan det være god grunn til å beholde loven.

Det er godt dokumentert at omfanget av menneskehandel er større i land uten sexkjøpslov enn med. NOVA-forsker Andreas Kotsdam uttalte til forskning.no i 2011 at "Det er klart minst menneskehandel i forbudslandene, for eksempel Sverige, og klart mest i landene der prostitusjon er en del av den legale økonomien, det vil si Nederland, Hellas og Tyskland."

Å fjerne sexkjøpsloven vil altså etter alle solemerker gi økt menneskehandel. Er dette en pris vi ønsker å betale for at norske menn skal kjøpe seg sex, og for at mindretallet av ressurssterke norske prostituerte skal ha litt lettere for å skaffe seg kunder?

Gramsci in Scandinavia – Notes On Ehnmark’s Gramsci

The following article was published today by the International Gramsci Society: http://www.internationalgramscisociety.org/resources/online_articles/ind...

Gramsci in Scandinavia – Notes On Ehnmark’s Gramsci

Gramsci in Scandinavia