Utdanning

Feilslått økonomisk styring

I dag har jeg det privilegium å ha et innlegg på trykk i Morgenbladet sammen med Forbundsleder i NTL, John Leirvaag. Det limes selvsagt også inn under - med lenker til relevante artikler.

Feilslått økonomisk styring

De siste ukene er det på nytt blitt fokus på den uheldige utviklingen vi har sett de siste årene innen fagtilbudet på universiteter og høgskoler. En storstilt vekst i «motefag» innen for eksempel media, natur og trening som det ikke finnes arbeidsplasser innenfor, kombineres med en nedleggelse av sentrale humanistiske fag.

Nærskoleprinsippet!

Rødt har alltid vært prinsipiell tilhenger av nærskoleprinsippet, og jeg skal kort forsøke å forklare hvorfor under.

Dersom vi hadde hatt ubegrensede ressurser til å opprettholde smale tilbud på alle skoler, og til å sende elever med buss fram og tilbake gjennom fylket, hadde vi kunne gitt alle elever tilbud på både den linje de vil, og på den skolen de ønsker å gå på. Sånn er dessverre ikke situasjonen. Når det ikke er sånn, vil noens frihet fort bli andres ufrihet.

Mer mat-mas

Jeg er igjen ute i avisa med det fantastiske navnet Arbeidets Rett, og forsvarer matfagutdanninga på Røros videregående skole. Det er viktig at prestisje og lokale særinteresser ikke får komme i veien for det som åpenbart er den mest optimale plasseringen av dette tilbudet.


FAKSIMILE: Klikk på bildet forstørre versjon.

Statsbudsjettet for høyere utdanning


Innlegg i Høgskoleavisa 20/10 2011. Klikk på faksimilen for større versjon.

Eller gå på nettsiden til Høgskoleavisa: http://hit.hist.no/artikkel/92.php

Mindre lekser, mer læring - innlegg

Innlegget under stod på trykk i Adresseavisen 8/10 2011.

Yrkesfag for framtida

Vi trenger et økt fokus på yrkesfagene i den videregående skolen. Det at vi vet at skoler slår sammen yrkesfagklasser i teorifag har vært en av hovedårsakene til at vi i Rødt i årevis har jobbet for å få økt lærertettheten i Sør-Trøndelag. Dersom vi ønsker å øke gjennomføringsprosenten i videregående opplæring, er det svært kontraproduktivt å drive storgruppeundervisning i de fagene hvor behovet for individuell oppfølging ofte er størst.

Skoledebatt med Utdanningsforbundet

I det som ser ut til å være fylkestingsvalgkampens siste paneldebatt møtte jeg i går andre fylkespolitikere til debatt i regi av Utdanningsforbundet. Det handlet da selvsagt først og fremst om videregående skole.

Ubehaget i skolekulturen

Solberg unnviker poenget

Debatten mellom undertegnede og høyreleder Erna Solberg i et knippe norske aviser ruller videre. Solberg har hatt svarinnlegg i tre aviser, og jeg har mitt svar igjen i Altaposten 1/9 og Adresseavisen 8/9.

Høreleder Erna Solberg svarer 24/5 på min utfordring om at høyreskolens tellekanter er nettopp det som ødelegger norsk skole og skremmer vekk de lærerne vi trenger å rekruttere.

Taklinger #13 - NPM og Humboldt

Samtiden? Bah! Nytt Norsk tidsskrift? Tull! De beste og viktigste akademiske diskusjonene foregår selvsagt i NTNU/HiST Attacs tidsskrift Taklinger, som nå er ute med sitt 13. nummer.

Denne gangen har bladet for første gang med et eksklusivt 10-siders web-bilag, og du kan lese både bladet og bilaget direkte på web, du kan legge det ut på din egen nettside, og i det store og hele er det bare fantasien som setter grenser: