Utdanning

Nærskoleprinsippet!

Rødt har alltid vært prinsipiell tilhenger av nærskoleprinsippet, og jeg skal kort forsøke å forklare hvorfor under.

Dersom vi hadde hatt ubegrensede ressurser til å opprettholde smale tilbud på alle skoler, og til å sende elever med buss fram og tilbake gjennom fylket, hadde vi kunne gitt alle elever tilbud på både den linje de vil, og på den skolen de ønsker å gå på. Sånn er dessverre ikke situasjonen. Når det ikke er sånn, vil noens frihet fort bli andres ufrihet.

Mer mat-mas

Jeg er igjen ute i avisa med det fantastiske navnet Arbeidets Rett, og forsvarer matfagutdanninga på Røros videregående skole. Det er viktig at prestisje og lokale særinteresser ikke får komme i veien for det som åpenbart er den mest optimale plasseringen av dette tilbudet.


FAKSIMILE: Klikk på bildet forstørre versjon.

Statsbudsjettet for høyere utdanning


Innlegg i Høgskoleavisa 20/10 2011. Klikk på faksimilen for større versjon.

Eller gå på nettsiden til Høgskoleavisa: http://hit.hist.no/artikkel/92.php

Mindre lekser, mer læring - innlegg

Innlegget under stod på trykk i Adresseavisen 8/10 2011.

Yrkesfag for framtida

Vi trenger et økt fokus på yrkesfagene i den videregående skolen. Det at vi vet at skoler slår sammen yrkesfagklasser i teorifag har vært en av hovedårsakene til at vi i Rødt i årevis har jobbet for å få økt lærertettheten i Sør-Trøndelag. Dersom vi ønsker å øke gjennomføringsprosenten i videregående opplæring, er det svært kontraproduktivt å drive storgruppeundervisning i de fagene hvor behovet for individuell oppfølging ofte er størst.

Skoledebatt med Utdanningsforbundet

I det som ser ut til å være fylkestingsvalgkampens siste paneldebatt møtte jeg i går andre fylkespolitikere til debatt i regi av Utdanningsforbundet. Det handlet da selvsagt først og fremst om videregående skole.

Ubehaget i skolekulturen

Solberg unnviker poenget

Debatten mellom undertegnede og høyreleder Erna Solberg i et knippe norske aviser ruller videre. Solberg har hatt svarinnlegg i tre aviser, og jeg har mitt svar igjen i Altaposten 1/9 og Adresseavisen 8/9.

Høreleder Erna Solberg svarer 24/5 på min utfordring om at høyreskolens tellekanter er nettopp det som ødelegger norsk skole og skremmer vekk de lærerne vi trenger å rekruttere.

Taklinger #13 - NPM og Humboldt

Samtiden? Bah! Nytt Norsk tidsskrift? Tull! De beste og viktigste akademiske diskusjonene foregår selvsagt i NTNU/HiST Attacs tidsskrift Taklinger, som nå er ute med sitt 13. nummer.

Denne gangen har bladet for første gang med et eksklusivt 10-siders web-bilag, og du kan lese både bladet og bilaget direkte på web, du kan legge det ut på din egen nettside, og i det store og hele er det bare fantasien som setter grenser:

Bruk pengene på skole, ikke politikerlønninger

Jeg advarte i Adresseavisen 3/6 mot at den kostnadssprekken vi nå har sett i byggeprosjektene i den videregående skolen kan gå ut over lærertettheten og de ressursene skolen skal ha til rådighet. Lederen for opplæringskomiteen i Sør-Trøndelag Fylkesting, Karianne Tung (Ap), sier til Adresseavisen 8/6 at “Kjelsbergs påstander faller på sin egen urimelighet.”