Utdanning

5 dager i Europa, del 1 - EUs utdanningspolitikk

Den siste uka har jeg vært fysisk fraværende fra den hjemlige politiske scenen, men jeg registrerer at man fremdeles synes hodeplagg er viktigere debattema enn framtidas pensjonsrettigheter. Det er trist.

Jeg har for min del vært på tur med opplæringskomiteen i fylkestinget til Brussel og Norwich. Ikke alt var kanskje like givende, men det var heller ikke en bortkastet tur.

EUs utdanningspolitikk
I Brussel besøkte vi selvsagt Trøndelags eget Europakontor. Ikke overraskende fylt med mennesker som er svært glade i EU på alle vis. Vi fikk en orientering om EUs utdanningspolitikk, som gjentok at "EU ikke har noen utdanningspolitikk", selv om alle som har hørt om Lisboa-avtalen vet at EU har en utdanningspolitikk hvor utdanning ganske ensidig ses på som et redskap for økonomisk vekst. Vi fikk også høre at Bologna-prosessen ikke er en EU-prosess, noe som jo formelt er riktig, men som i realiteten ikke stemmer. Bologna-avtalen henviser stadig vekk til Lisboa-prosessen (som er en EU-prosess), og blir dermed en integrert del av utdanningspolitikken som EU altså offisielt ikke har.

Eidems byskoler

Et lite opplæringskomiterelatert innlegg om videregåendeskolene. På trykk i Adresseavisen 31/1-09

Eidems byskoler

Bengt Eidem forsøker i en artikkel i Adresseavisen 26/1 å bruke fylkestingets ukloke skolenedleggelser som et argument for at Trondheim kommune bør ta ansvar for de videregående skolene i byen.

Ronny slår et slag for faglig frihet!

Fint oppslag i Høgskoleavisa fra siste "Strategiseminar" på HiST (åja - vi har dem vi også, med innleide inspiratorer med floskler og luftige metaforer, gruppediskusjoner, og full pakke) :) Enjoy! http://hit.hist.no/arkiv_folder/nr_01_22jan_2009/strategi_hist.html

Vi koster på oss å sitere det aktuelle sitatet:

Har New Public Management inntatt SV-skolen?

Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell går i Klassekampen 24. oktober ut med et forslag om økonomiske insentiver for de skolene som lykkes med å øke gjennomføringsgraden i den videregående skolen.

Jeg jobber selv i en sektor (høyere utdanning) som lenge har slitt med konsekvensene av såkalte New Public Management-metoder med aktiv bruk av penger som gulrot og pisk i økonomimodeller med såkalt «balansert målstyring».

Bullshit-bingo i fylkestingetSPRÅKVASK: Rødt krever mindre bullshit og mer politikk i felles fylkesplan

Historieløst om universitetsdemokrati

I Trondheim går debatten nå høyt om hvorvidt NTNU skal ha valgt eller ansatt rektor. Som det eneste av de tradisjonelle universitetene har NTNU gått over til å ansette rektor, men dette har skapt stor misnøye, særlig blant de ansatte. Nå skal saken opp igjen, og studentpolitikernes posisjon i dette er interessant.

The Hip Hop of Physics

Throughout the past few decades, a number of books, TV-programs etc. has been published, who explore the physical aspects of different popular cultural phenomena. I can mention f.ex. "The Physics of Star Trek" by Lawrence M.

Prioriter undervisning i skolen!

Innlegg i Adresseavisen 8/9-08
Ingen skal jobbe gratis i Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Adresseavisens avsløringer om utstrakt "dugnadsvirksomhet" blant lærere ved sykdom og annet fravær bør dermed få konsekvenser for budsjettet for 2009.

Problemet i norsk skole?

I sommer var jeg på Nasjonal opplæringskonferanse i Arendal gjennom min plass i opplæringskomiteen i Sør-Trøndelag Fylkeskommune.

ESU-blogging

It has been quiet on venstresida.net for the last couple of weeks. One important reason for this is that I have been away on Attacs first European Summer University together with 7-800 Attacies from all over Europe (and a few from other countries as well).
http://www.european-summer-university.eu

In the coming time I will therefore be recapitulating a few of my experiences there. Hopefully also in the audiovisual form, as I have quite a bit of video which needs editing and publishing.