Utdanning

Trondheimskonferansen 2008 del 4 - Skolen som landskamparena

I den siste tiden har skolepolitikken vært svært mye diskutert i norske media. Skole kom også opp på Trondheimskonferansen gjennom dette betimelige innlegget fra 2. nestleder i Skolenes Landsforbund, Else Hostvedt.


Konsekvensen av Målstyring og NPM

Dene Gemini-artikkelen forteller om den økte byråkratiseringa av samfunnet:
http://www.ntnu.no/gemini/2007-03/16-17.htm

Takk, Tora Aasland

På vegne av (vanvittig) mange ansatte og studenter ved HiST og NTNU, vil jeg rette en takk til Tora Aasland for å poengtere det jeg og mange andre har forsøkt å kommunisere til ledelsene ved disse institusjonene i flere år nå.
http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article1008048.ece

Ingen private partnere betyr ingen privatisering og outsourcing av ansatte. Det betyr trygge og forutsigbare rammevillkår for de som skal jobbe på NTNU og HiST. Det er en lang og hard kamp for mange tillitsvalgte som nå er kronet med seier.

Takk!

Faldbakken som skoleeksempel

Det var visst noen som etterlyste kunnskap i skoledebatten...
http://www.dagbladet.no/kultur/2008/01/04/522853.html

Frp og Israel

Hver eneste gang midtøstenkonflikten er i media, rykker Frp ut med kritikk. Så godt som uten unntak står Frp da på Israels side. Den offisielle begrunnelsen kan variere, men konklusjonen ligger fast. I de siste dagene har jeg opplevd dette to ganger.

Mitt første fanbrev

Som enkelte lesere sikkert har fått med seg, driver jeg av og til og skriver ymse ting i ymse tidsskrifter og aviser. Noen ganger har dette gjort at jeg har blitt kontaktet av kjente og ukjente på sms eller epost (stort sett med hyggelige tilbakemeldinger), men nå har jeg for første gang fått et fysisk, håndskrevet brev i postkassa.

Jeg skriver jo ofte spisse og kontroversielle kommentarer. Derfor er det ekste interessant at dette skjedde etter en av mine vitenskapelige innlegg. Nærmere bestemt kornsirkeldebatten i Adresseavisa. (se http://omicron.leftist.net/?q=node/462 )

Digital nettbokhandel

Aftenposten slår i dag stort opp at norges første heldigitale nettbokhandel er åpnet.

Jeg tror selvsagt at framtida er heldigital, men jeg tror også at den er gratis, derfor er det med litt blandede følelser jeg sjekker ut Digitalbok.no.

Realfagsrekruttering – En lesning av to artikler av Camilla Schreiner

Etter oppfordring av en juleøldrikkende realfagsrekrutteringsforskerkamerat satte jeg meg ned og leste et par artikler av Camilla Schreiner, om hvorfor ungdom velger som de gjør, og i stor grad ikke velger realfag. Jeg er nok ikke enig i alt hun skriver, og/eller ville vektlagt en del ting litt annerledes, men hovedpoenget – at valg av yrke (forøvrig i likhet med valg av parti) for de fleste i stor grad handler om identitet og følelser, heller enn om rasjonelle logiske valg, er en sosiologisk innsikt det kanskje er urovekkende at realister ikke har tatt inn over seg før.

Vitenskap og ikke-vitenskap

Som man kanskje har sett, har jeg deltatt i en debatt om kornsirkler i Adresseavisen. (http://omicron.leftist.net/?q=node/462 ) Jeg sendte inn et siste innlegg i debatten fra min side, men det er mulig Adressa har avsluttet debatten. Alt kan uansett legges ut på nett, så her er det:

Vitenskap og ikke-vitenskap

Signaturen «Alberte Einstein» kaster seg inn i debatten om de såkalte «kornsirklene» den 3/11 med en del betraktninger omkring forholdet mellom vitenskap og ikke-vitenskap. La meg avslutte mitt bidrag til debatten med noen betraktninger omkring samme tema.

UKErevyen'07 - En politisk revyanmeldelse

Revyen til studentUKA i Trondheim har i år levert den kvasseste politiske satiren jeg har sett. Ved å lage en revy med masse fokus på form, men fullstendig uten innhold, er ukerevyen'07 den beste parodien på studentpolitikken i Trondheim jeg noen gang har sett.