Utdanning

Midlertidighet i høyere utdanning

I dag representerer jeg NTL på Forskerforbundets Forskningspolitiske seminar. Et av hovedtemaene er bruken av midlertidig tilsetting i forsknings-Norge.

Bakgrunnen er et regjeringsnedsatt utvalg som har levert en rapport om temaet. NTL vil nok også vedta en uttalelse om saken på sitt landsmøte som pågår samtidig.

Det er litt trist, synes jeg at man ikke kikker mer på de økonomiske systemene i forbindelse med midlertidighet innen forskningssektoren - vi må få opp grunnfinansieringa, og redusere prosjektfinansiering og produksjonsavhengig finansiering av forskning.

15 år på Frøya!

I flere runder nå har jeg argumentert for at lokalbefolkninga på Frøya fortjener en såpass langsiktighet, at når fylkeskommunen går inn for å bygge ny videregående skole sammen med kulturhus, bør vi være en langsiktig partner og gå inn for en 15 års leieavtale, og ikke bare 10 slik samtlige andre parti på Fylkestinget har ment - fram til på onsdag.LETTSKREMT: Rødts fylkestingsrepresentant fryktet at noen andre skulle stikke av med hele æra for vedtaket som ble gjort.

Fylkesting - Budsjett med Supermann og Skrue McDuck

Vel - det har nok en gang vært Fylkesting i Sør-Trøndelag, og den klart største saken i dette oktobertinget var selvsagt budsjett 2011 og strategiplan 2011-2014: http://pa.stfk.no/utv_caseinfo.asp?utvalg=FT&caseno=910908&dayno=89&Year...

Her presenterte selvsagt posisjonen, bestående av Ap, SV og Sp et felles forslag, mens opposisjonen bestående av H, Frp, KrF og V presenterte sitt forslag. Hva med Rødt? Jeg presenterte selvsagt mitt helt eget forslag. (Det er gjengitt under, sidetall refererer til fylkesrådmannens innstilling som er den tjukke blekka her: http://pa.stfk.no/pa_fulltekst/Vedlegg/835405_1_1.PDF )

Lokale lønnsforhandlinger - høstens hesligste eventyr

Hver høst begynner den samme prosessen. Ansatte og ledelse rundt omkring på haugevis av offentlige institusjoner bruker tusener av arbeidstimer på å fordele noen millioner som er satt av i de sentrale lønnsforhandlingene. Mange steder foregår det på den måten at man leverer lange navnelister med enkeltpersoner hvor ledelse og fagorganisasjoner stiller hver sine krav. Dette er problematisk på mange måter.

Akademisk kapitalisme

Jeg har lenge jobbet med (eller rettere sagt mot) New Public Management på mange fronter. NTNU/HiST Attac har lenge hatt en gruppe som har jobbet med spørsmål rundt høyere utdanning, og har hatt særlig fokus på nyliberale reformer innen sektoren - deriblant også New Public Management. Etter at jeg i løpet av 00-tallet gikk fra å være student ved et universitet, til å bli ansatt ved en høgskole, har jeg i tillegg jobbet med saken som lokalt tillitsvalgt i NTL.

Etter at jeg nå også har blitt valgt inn i styret i NTLs landsforening for universiteter og høgskoler, er det selvsagt godt å se at det jobbes med saken også andre steder. Noe av det første jeg/vi tenkte på da vi startet arbeidet, var å forsøke å lage en mer helhetlig framstilling og analyse av problemene i sektoren gjennom en artikkelsamling e.l. Etter å ha jobbet med spørsmålet i ulike miljø en stund, fikk vi koblet på forlaget ResPublica, og jeg er nå redaktør for en bokserie/pamflettserie som omhandler utviklingen i sektoren. Med meg har jeg et redaksjonsråd som er rimelig bredt sammensatt fra ulike miljø, men med tyngde nettopp fra NTL og Attac.

Betraktninger i anledning NTNUs 14 års-jubileum

Jeg har lenge gått og småmurret over at den gamle utdanningen min (cand.scient) som jeg begynte på ved NTNU på Lade i 1996 blir oversett eller i det minste svært stefaderlig behandlet i alle historiske beretninger om NTNU - inkludert den nye jubileumsboken. Det kan jeg i og for seg leve med, selv om det altså ikke er bare gamle NTH'ere som kan være sure og nostalgiske over utviklinga. Jeg vil vel påstå at NTH-miljøet har minst å klage over.

5 dager i Europa - komplett

Er du en av de mange som med spenning fulgte artikkelserien fra fjorårets Europa-turné, og som spent har ventet på en samlet framstilling i et hendig format? Vent ikke lenger. Les på nett, eller last ned pdf i dag!

Et lite økonomisk grep, et stort steg for fagopplæringen

På Nasjonal opplæringskonferanses 3. dag har det vært mye snakk om fagopplæringen. Mange snakker om problemet med formidling, og om hvordan mange faller fra i overgangen fra opplæring på skole til en lærlingeplass på en bedrift. Her har vi et problem. Som jeg har skrevet tidligere starter problemene mye tidligere, og har bl.a. mye med sosial skiller å gjøre. Norge er et klassesamfunn, og skillene har økt de siste 20 årene. Det betyr selvsagt ikke at vi ikke må forsøke å gjøre noe for de elevene som sliter litt med å komme inn i en lærlingeplass her og nå.