Utdanning

Taklinger 8 - med fokus på høyere utdanning

Home
U-DANNING?: Bladprodusentene er skeptiske til senere reformer innen høyere utdanning.

Nå er Attacs Trondheims-blad ute med et nytt nummer, spesialtilegnet reformer i høyere utdanning.

Marsdal & Andresen: Blå, blå vind - Nyliberalismen innen høyere utdanning.

Klokka 10.15, fredag før påska, arrangerte NTNU/HiST Attac debattmøtet "Blå, blå vind - Nyliberalismen innen høyere utdanning" på NTNU Dragvoll. Møtet var godt besøkt, og hadde to svært engasjerende innledere. Magnus Marsdal bidro med et utenfra-blikk, og ga perspektiver både på nyliberalismen som fenomen, men også på akademias rolle i samfunnet. Trond Andresen gikk mer inn på detaljene, og viste både prossesene som har skjedd på NTNU, men kom også med skrekkhistorier fra Australia.


ET PAR TIMER X-FILES: Marsdal er kanskje ikke akademiker sjøl, men har tydeligvis klart å lese seg opp på egen hånd.

Fanget mellom marked og stat: en kommentar til Stjernø-utvalgets innstilling

I debatten etter at Stjernø-utvalget la fram sin innstilling har dessverre mye av innholdet havnet i skyggen av debatten om hvorvidt norsk høyere utdanning bør organiseres gjennom store regionale universiteter eller ikke.


DEBATT: Stjernø-utvalget har avstedkommet heftig debatt i universitets- og høgskolesektoren. Her Paul Bjerke fra et NTL-seminar, februar 2008.

Trondheimskonferansen 2008 del 4 - Skolen som landskamparena

I den siste tiden har skolepolitikken vært svært mye diskutert i norske media. Skole kom også opp på Trondheimskonferansen gjennom dette betimelige innlegget fra 2. nestleder i Skolenes Landsforbund, Else Hostvedt.


Konsekvensen av Målstyring og NPM

Dene Gemini-artikkelen forteller om den økte byråkratiseringa av samfunnet:
http://www.ntnu.no/gemini/2007-03/16-17.htm

Takk, Tora Aasland

På vegne av (vanvittig) mange ansatte og studenter ved HiST og NTNU, vil jeg rette en takk til Tora Aasland for å poengtere det jeg og mange andre har forsøkt å kommunisere til ledelsene ved disse institusjonene i flere år nå.
http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article1008048.ece

Ingen private partnere betyr ingen privatisering og outsourcing av ansatte. Det betyr trygge og forutsigbare rammevillkår for de som skal jobbe på NTNU og HiST. Det er en lang og hard kamp for mange tillitsvalgte som nå er kronet med seier.

Takk!

Faldbakken som skoleeksempel

Det var visst noen som etterlyste kunnskap i skoledebatten...
http://www.dagbladet.no/kultur/2008/01/04/522853.html

Frp og Israel

Hver eneste gang midtøstenkonflikten er i media, rykker Frp ut med kritikk. Så godt som uten unntak står Frp da på Israels side. Den offisielle begrunnelsen kan variere, men konklusjonen ligger fast. I de siste dagene har jeg opplevd dette to ganger.

Mitt første fanbrev

Som enkelte lesere sikkert har fått med seg, driver jeg av og til og skriver ymse ting i ymse tidsskrifter og aviser. Noen ganger har dette gjort at jeg har blitt kontaktet av kjente og ukjente på sms eller epost (stort sett med hyggelige tilbakemeldinger), men nå har jeg for første gang fått et fysisk, håndskrevet brev i postkassa.

Jeg skriver jo ofte spisse og kontroversielle kommentarer. Derfor er det ekste interessant at dette skjedde etter en av mine vitenskapelige innlegg. Nærmere bestemt kornsirkeldebatten i Adresseavisa. (se http://omicron.leftist.net/?q=node/462 )

Digital nettbokhandel

Aftenposten slår i dag stort opp at norges første heldigitale nettbokhandel er åpnet.

Jeg tror selvsagt at framtida er heldigital, men jeg tror også at den er gratis, derfor er det med litt blandede følelser jeg sjekker ut Digitalbok.no.