Utdanning

Global aksjonsuke for fri utdanning: For et selvstyrt og demokratisk universitet!

I forrige uke var det global aksjonsuke for "Reclaim your education". I den forbindelse måtte selvsagt noen sørge for at det i det minste ble litt aktivitet her til lands også, og det var selvsagt undertegnede og NTNU/HiST Attac som måtte sørge for det.

Vil Høyre legge ned Hitra VGS?

Innlegg i Hitra-Frøya 5/5-09.
Høyresida ville åpne for å legge ned Hitra VGS i Fylkestinget i Sør-Trøndelag, men ble heldigvis nedstemt.

I saken om utredning av nytt skolebygg for Frøya hadde opplæringskomiteen blant annet slått fast at nåværende skolestruktur med VGS på både Hitra og Frøya skulle opprettholdes. Dette stemte H, Frp, KrF og V mot, og erstattet det med en rund formulering om at "En legger til grunn tidligere vedtak, og ber om at kvaliteten ved det totale skoletilbudet i øyregionen må vektlegges i utredningen".

Realist, javisst!

Renatesenteret - Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, har et prosjekt på gang for å rekruttere flere ungdommer til å bli realfagslærere. I den forbindelse har de plukket seg ut noen "Rollemodeller" de har intervjuet, som jobber med undervisning i realfag i ulike sammenhenger - forhåpentligvis for å vise at ikke alle realister er sære nerder. Enkelte har vel allerede gjettet at undertegnede er en av de utvalgte.

Les hele intervjuet her:
http://www.velgriktig.no/content.ap?thisId=349

Den illojale omkampskulturen

Som enkelte kanskje har fått med seg, er jeg en inbitt forkjemper for forskningens frihet og for akademias autonomi, som reagerer kraftfullt på alle angrep på nettopp denne. Et intervju med HiSTs avtroppende Høgskoledirektør, provoserte meg til følgende innlegg i Høgskoleavisa i dag 31/3 2008:

Den illojale omkampskulturen

Innovasjon, entreprenørskap, gründervirksomhet og andre floskler (i skolen)

I dag er jeg på Realfagskonferanse på Stjørdal, og det avføder selvsagt noen tanker. Dette er altså en tekst "Live from Hell"!

Mer læring og mindre telling i skolen!RØDT MOT NPM I STFK: Rødt får vedtatt et forslag som er kritisk til tellekanter i skolen.

5 dager i Europa, del 1 - EUs utdanningspolitikk

Den siste uka har jeg vært fysisk fraværende fra den hjemlige politiske scenen, men jeg registrerer at man fremdeles synes hodeplagg er viktigere debattema enn framtidas pensjonsrettigheter. Det er trist.

Jeg har for min del vært på tur med opplæringskomiteen i fylkestinget til Brussel og Norwich. Ikke alt var kanskje like givende, men det var heller ikke en bortkastet tur.

EUs utdanningspolitikk
I Brussel besøkte vi selvsagt Trøndelags eget Europakontor. Ikke overraskende fylt med mennesker som er svært glade i EU på alle vis. Vi fikk en orientering om EUs utdanningspolitikk, som gjentok at "EU ikke har noen utdanningspolitikk", selv om alle som har hørt om Lisboa-avtalen vet at EU har en utdanningspolitikk hvor utdanning ganske ensidig ses på som et redskap for økonomisk vekst. Vi fikk også høre at Bologna-prosessen ikke er en EU-prosess, noe som jo formelt er riktig, men som i realiteten ikke stemmer. Bologna-avtalen henviser stadig vekk til Lisboa-prosessen (som er en EU-prosess), og blir dermed en integrert del av utdanningspolitikken som EU altså offisielt ikke har.

Eidems byskoler

Et lite opplæringskomiterelatert innlegg om videregåendeskolene. På trykk i Adresseavisen 31/1-09

Eidems byskoler

Bengt Eidem forsøker i en artikkel i Adresseavisen 26/1 å bruke fylkestingets ukloke skolenedleggelser som et argument for at Trondheim kommune bør ta ansvar for de videregående skolene i byen.

Ronny slår et slag for faglig frihet!

Fint oppslag i Høgskoleavisa fra siste "Strategiseminar" på HiST (åja - vi har dem vi også, med innleide inspiratorer med floskler og luftige metaforer, gruppediskusjoner, og full pakke) :) Enjoy! http://hit.hist.no/arkiv_folder/nr_01_22jan_2009/strategi_hist.html

Vi koster på oss å sitere det aktuelle sitatet:

Har New Public Management inntatt SV-skolen?

Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell går i Klassekampen 24. oktober ut med et forslag om økonomiske insentiver for de skolene som lykkes med å øke gjennomføringsgraden i den videregående skolen.

Jeg jobber selv i en sektor (høyere utdanning) som lenge har slitt med konsekvensene av såkalte New Public Management-metoder med aktiv bruk av penger som gulrot og pisk i økonomimodeller med såkalt «balansert målstyring».