Utdanning

Taklinger 11 - Cola, WTO, Island mm.

1. mai-nummeret av NTNU/HiST Attacs fyldige tidsskrift "Taklinger" byr på noe for enhver smak. Vi får gledeshistorien om hvordan Coca Cola ble rullet ut av Campus, vi får episk diktning om Islands finanskrise, vi får en liten oppdatering om WTOs skjeve gang, vi får litt om høyere utdanning, og masse mer.

Last ned og les hele blekka i det kjente portable dokument-formatet pdf her.

Mer frihet til å forske

Resultatbasert finansiering gir mindre handlingsrom for universitetene.

Innenfor høyere utdanning har det ikke manglet på utvalg og arbeidsgrupper, NOUer og andre offentlige rapporter og dokumenter om sektoren. Det hittil siste i rekken er rapporten fra det såkalte Handlingsromsutvalget, som nylig leverte rapporten ”Handlingsrom for kvalitet”. Arbeidsgruppen skulle se på den tlisynelatende selvmotsigelsen i at sektoren på tross av økte bevilgninger opplever mindre muligheter til å ta strategiske valg på faglig grunnlag - dvs. mindre handlingsrom.

Entreprenørskap og NHO i skolen

I de senere årene har det blitt mye snakk om entreprenørskap i skolen.

Om vi ser på hva regjeringa la i begrepet i strategiplanen for 2004-2008 "Se mulighetene og gjør noe med dem", er det en vid definisjon av begrepet som det er vanskelig å si seg uenig i.


Forskning eller business? Kunnskap eller propaganda?

«Entreprenørskap er en dynamisk og sosial prosess, der individer, alene eller i samarbeid, identifiserer muligheter, og gjør noe med dem ved å omforme ideer til praktisk og målrettet aktivitet, det være seg i sosial, kulturell eller økonomisk sammenheng.»

Gjør ikke Høyrepolitikere sitt beste?

Høyre kommer nå med et forslag om å gi store pengepremier på 75 millioner til kommuner og fylker som får de beste skoleresultatene med utgangspunkt i resultatene fra de nasjonale prøvene.

Taklinger 10 - Krisevalg og studentopprør


TAKLINGER: Tar beinkrok på nyliberalistene i høyere utdanning!

Attac Norges kuleste lokallag utgir selvsagt også Attac Norges kuleste publikasjon - Det prestisjetunge tidsskriftet "Taklinger".*

Realist, javisst II

Nå har Høgskoleavisa plukket opp den lille aktiviteten jeg har hatt i forhold til Renatesenteret, og slått det rimelig stort opp i siste nummer, hvor de gjengir hele intervjuet.

Protesterer mot nyliberale reformer

Innlegg i Under Dusken 5/5-09 (s 22) på vegne av NTNU/HiST Attacs utdanningsgruppe.

URO I AKADEMIA: Studenter i Marseille demonstrerer mot at styringsmodeller fra privat sektor sniker seg inn i akademia. (Illustrasjonsfoto: Robert Cudmore/Flickr.com)

40 år etter de store studentopptøyene i 1968 er det på nytt store studentprotester over hele Europa, mot markedsreformer innen utdanningssektoren.

Global aksjonsuke for fri utdanning: For et selvstyrt og demokratisk universitet!

I forrige uke var det global aksjonsuke for "Reclaim your education". I den forbindelse måtte selvsagt noen sørge for at det i det minste ble litt aktivitet her til lands også, og det var selvsagt undertegnede og NTNU/HiST Attac som måtte sørge for det.

Vil Høyre legge ned Hitra VGS?

Innlegg i Hitra-Frøya 5/5-09.
Høyresida ville åpne for å legge ned Hitra VGS i Fylkestinget i Sør-Trøndelag, men ble heldigvis nedstemt.

I saken om utredning av nytt skolebygg for Frøya hadde opplæringskomiteen blant annet slått fast at nåværende skolestruktur med VGS på både Hitra og Frøya skulle opprettholdes. Dette stemte H, Frp, KrF og V mot, og erstattet det med en rund formulering om at "En legger til grunn tidligere vedtak, og ber om at kvaliteten ved det totale skoletilbudet i øyregionen må vektlegges i utredningen".

Realist, javisst!

Renatesenteret - Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, har et prosjekt på gang for å rekruttere flere ungdommer til å bli realfagslærere. I den forbindelse har de plukket seg ut noen "Rollemodeller" de har intervjuet, som jobber med undervisning i realfag i ulike sammenhenger - forhåpentligvis for å vise at ikke alle realister er sære nerder. Enkelte har vel allerede gjettet at undertegnede er en av de utvalgte.

Les hele intervjuet her:
http://www.velgriktig.no/content.ap?thisId=349