Utdanning

Betraktninger i anledning NTNUs 14 års-jubileum

Jeg har lenge gått og småmurret over at den gamle utdanningen min (cand.scient) som jeg begynte på ved NTNU på Lade i 1996 blir oversett eller i det minste svært stefaderlig behandlet i alle historiske beretninger om NTNU - inkludert den nye jubileumsboken. Det kan jeg i og for seg leve med, selv om det altså ikke er bare gamle NTH'ere som kan være sure og nostalgiske over utviklinga. Jeg vil vel påstå at NTH-miljøet har minst å klage over.

5 dager i Europa - komplett

Er du en av de mange som med spenning fulgte artikkelserien fra fjorårets Europa-turné, og som spent har ventet på en samlet framstilling i et hendig format? Vent ikke lenger. Les på nett, eller last ned pdf i dag!

Et lite økonomisk grep, et stort steg for fagopplæringen

På Nasjonal opplæringskonferanses 3. dag har det vært mye snakk om fagopplæringen. Mange snakker om problemet med formidling, og om hvordan mange faller fra i overgangen fra opplæring på skole til en lærlingeplass på en bedrift. Her har vi et problem. Som jeg har skrevet tidligere starter problemene mye tidligere, og har bl.a. mye med sosial skiller å gjøre. Norge er et klassesamfunn, og skillene har økt de siste 20 årene. Det betyr selvsagt ikke at vi ikke må forsøke å gjøre noe for de elevene som sliter litt med å komme inn i en lærlingeplass her og nå.

Karakterer

I politikerdebatten under Nasjonal opplæringskonferanse 2010 dukket den gamle debatten om karakterer opp igjen. Høyre og Frp ivrer etter å få karakterer lengre ned i skolen, og mener dette vil ha en positiv effekt på å øke læringstrykket. Venstresiden mener det som kjent ikke. Hvem har rett?

Som kjent jobber jeg etter credo som "Å fortelle sannheten er revolusjonært" og "Du må ikke prate tull, du må undersøke", så spørsmålet blir som så ofte ellers: hva sier så forskningen?

Hvordan gjøre læreryrket attraktivt?

Jeg fortsetter livebloggingen fra Nasjonal Opplæringskonferanse 2010. Nå om rekruttering av lærere.

I debatten om norsk skole er det mange som snakker om viktigheten av å gjøre læreryrket mer attraktivt slik at de flinkeste fagfolkene vil begynne å jobbe i skolen. Det kan det jo være noe i. Problemet er bare at "status" behandles som noe som er løsrevet fra konkrete fakta rundt lærernes arbeidssituasjon. Av og til får til og med lærerne skylden for yrkets lave status når de gjør allmennheten oppmerksom på problematiske sider ved lærernes arbeidshverdag.

Skole, konkurranse og sosial ulikhet

Jeg liveblogger fra Nasjonal Opplæringskonferanse i Trondheim. Her en hofteskuddskommentar til Kristin Halvorsens innledning.

Innledningen handler mye om denne meldinga: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2009/ut...

Stikk hull på boligbobla

Boligbobler, som har vært sentrale elementer i den økonomiske krisa i mange land, har vi opplevd også i Norge. Mange klager over økte priser på mat, eller bensin, men mens vi bruker mye mindre andel av inntekten vår på dette i Norge enn i andre europeiske land forholder det seg omvendt med boliger.

Nærskoleprinsippet og sosiogeografiske skiller

På dagsnytt atten 2/6 2010 hørte jeg et gullkorn fra byrådsleder i Oslo. Stian Berger Røssland fra Høyre. Der var han i debatt med Audun Lysbakken, etter at sistnevnte har foreslått å flytte skolegrenser for å unngå rene innvandrerskoler: "Grunnlaget for skolegrensene er jo et ønske om at elever i Oslo, som alle andre steder, skal få mulighet til å gå på sin nærskole.

Langsiktighet og distriktsskoler

Fredag ble jeg intervjuet av Hitra-Frøya, lokalavisa for - ja du gjetter vel det. Saken er at jeg i Fylkestinget fremmet forslag om å forplikte oss til 15 år, og ikke bare 10 år med hensyn til en leieavtale i forbindelse med kombinert ny videregående skole og kulturhus på Frøya.

Markedsmekanismer gir mindre handlingsrom

Vel, jeg er ikke snauere enn at jeg tar opp temaet fra Klassekampen-kronikken min også i Høgskoleavisa. (På grunn av HAs litt spesielle webløsning, vil teksten først ligge her: http://hit.hist.no/nr_06_29april_2010/kronikk_ronny.html
Men etter neste nummer er ute, vil den bli forvist hit:
http://hit.hist.no/arkiv_folder/nr_06_29april_2010/kronikk_ronny.html )

Innenfor høyere utdanning har det ikke manglet på utvalg og arbeidsgrupper, NOUer og andre offentlige rapporter og dokumenter om sektoren. Det hittil siste i rekken er rapporten fra det såkalte Handlingsromsutvalget, som nylig leverte rapporten «Hand-lingsrom for kvalitet». Arbeidsgruppen skulle se på – ja du gjettet det vel – handlingsrommet i sektoren.