Utdanning

Nærskoleprinsippet og sosiogeografiske skiller

På dagsnytt atten 2/6 2010 hørte jeg et gullkorn fra byrådsleder i Oslo. Stian Berger Røssland fra Høyre. Der var han i debatt med Audun Lysbakken, etter at sistnevnte har foreslått å flytte skolegrenser for å unngå rene innvandrerskoler: "Grunnlaget for skolegrensene er jo et ønske om at elever i Oslo, som alle andre steder, skal få mulighet til å gå på sin nærskole.

Langsiktighet og distriktsskoler

Fredag ble jeg intervjuet av Hitra-Frøya, lokalavisa for - ja du gjetter vel det. Saken er at jeg i Fylkestinget fremmet forslag om å forplikte oss til 15 år, og ikke bare 10 år med hensyn til en leieavtale i forbindelse med kombinert ny videregående skole og kulturhus på Frøya.

Markedsmekanismer gir mindre handlingsrom

Vel, jeg er ikke snauere enn at jeg tar opp temaet fra Klassekampen-kronikken min også i Høgskoleavisa. (På grunn av HAs litt spesielle webløsning, vil teksten først ligge her: http://hit.hist.no/nr_06_29april_2010/kronikk_ronny.html
Men etter neste nummer er ute, vil den bli forvist hit:
http://hit.hist.no/arkiv_folder/nr_06_29april_2010/kronikk_ronny.html )

Innenfor høyere utdanning har det ikke manglet på utvalg og arbeidsgrupper, NOUer og andre offentlige rapporter og dokumenter om sektoren. Det hittil siste i rekken er rapporten fra det såkalte Handlingsromsutvalget, som nylig leverte rapporten «Hand-lingsrom for kvalitet». Arbeidsgruppen skulle se på – ja du gjettet det vel – handlingsrommet i sektoren.

Taklinger 11 - Cola, WTO, Island mm.

1. mai-nummeret av NTNU/HiST Attacs fyldige tidsskrift "Taklinger" byr på noe for enhver smak. Vi får gledeshistorien om hvordan Coca Cola ble rullet ut av Campus, vi får episk diktning om Islands finanskrise, vi får en liten oppdatering om WTOs skjeve gang, vi får litt om høyere utdanning, og masse mer.

Last ned og les hele blekka i det kjente portable dokument-formatet pdf her.

Mer frihet til å forske

Resultatbasert finansiering gir mindre handlingsrom for universitetene.

Innenfor høyere utdanning har det ikke manglet på utvalg og arbeidsgrupper, NOUer og andre offentlige rapporter og dokumenter om sektoren. Det hittil siste i rekken er rapporten fra det såkalte Handlingsromsutvalget, som nylig leverte rapporten ”Handlingsrom for kvalitet”. Arbeidsgruppen skulle se på den tlisynelatende selvmotsigelsen i at sektoren på tross av økte bevilgninger opplever mindre muligheter til å ta strategiske valg på faglig grunnlag - dvs. mindre handlingsrom.

Entreprenørskap og NHO i skolen

I de senere årene har det blitt mye snakk om entreprenørskap i skolen.

Om vi ser på hva regjeringa la i begrepet i strategiplanen for 2004-2008 "Se mulighetene og gjør noe med dem", er det en vid definisjon av begrepet som det er vanskelig å si seg uenig i.


Forskning eller business? Kunnskap eller propaganda?

«Entreprenørskap er en dynamisk og sosial prosess, der individer, alene eller i samarbeid, identifiserer muligheter, og gjør noe med dem ved å omforme ideer til praktisk og målrettet aktivitet, det være seg i sosial, kulturell eller økonomisk sammenheng.»

Gjør ikke Høyrepolitikere sitt beste?

Høyre kommer nå med et forslag om å gi store pengepremier på 75 millioner til kommuner og fylker som får de beste skoleresultatene med utgangspunkt i resultatene fra de nasjonale prøvene.

Taklinger 10 - Krisevalg og studentopprør


TAKLINGER: Tar beinkrok på nyliberalistene i høyere utdanning!

Attac Norges kuleste lokallag utgir selvsagt også Attac Norges kuleste publikasjon - Det prestisjetunge tidsskriftet "Taklinger".*

Realist, javisst II

Nå har Høgskoleavisa plukket opp den lille aktiviteten jeg har hatt i forhold til Renatesenteret, og slått det rimelig stort opp i siste nummer, hvor de gjengir hele intervjuet.

Protesterer mot nyliberale reformer

Innlegg i Under Dusken 5/5-09 (s 22) på vegne av NTNU/HiST Attacs utdanningsgruppe.

URO I AKADEMIA: Studenter i Marseille demonstrerer mot at styringsmodeller fra privat sektor sniker seg inn i akademia. (Illustrasjonsfoto: Robert Cudmore/Flickr.com)

40 år etter de store studentopptøyene i 1968 er det på nytt store studentprotester over hele Europa, mot markedsreformer innen utdanningssektoren.