Utdanning

Stadig mer Forskning til salgs

På oppfordring fra LO-Aktuelt tok min fagforeningskollega og jeg og skrev om Klassekampenkronikken litt for å tilpasse den et fagforeningsblad, og den står nå på trykk i siste nummer av LO-Aktuelt: http://www.frifagbevegelse.no/meninger/article5451456.ece

Den største forskjellen fra tidligere utgaver er oppfordringen til LO i de siste par avsnittene om å ta kampen for forskningsfrihet på alvor.

Taklinger #12: Krise, kamp og Kaklinger

NTNU/HiST Attacs spektakulære magasin Taklinger er ute med nytt nummer. Det er selvsagt helt gratis. Les og/eller last ned under:

VVR: Etre et Avoir, To be and to Have, Å være og å ha

Another great online movie here from Venstresida VideoRull. This french instant classic documentary tells the story of a teacher and his school in rural France:


Hitterdalen

Det er kanskje en klisjé, men etter hver som jeg har blitt eldre har i hvert fall jeg fått et mer kjært og nært forhold til stedet hvor jeg vokste opp. Det er kanskje noe som gjelder for fler enn meg. Mens man i tenårene, og først i 20-årene er opptatt av å stable på beina et eget liv, og få oppveksten litt på avstand, får man et litt mer avslappet forhold til sin egen oppvekst når man nærmer seg 30-åra.

Kanskje er det geografiske aspektet rundt dette ekstra tydelig for oss som kommer fra bygda. Mange som har vokst opp i rurale strøk flytter inn til større byer for å studere, og "frigjøringen" fra egen fortid blir ekstra skjerpet ved at den får drahjelp av en del kulturforskjeller som gir opphav til skuling og anklager om "bygdedyr", "byfis" etc. på ulike sider av konflikten.

En bedre videregående skole

Er man fylkespolitiker, må man skrive litt om fylkespolitikk, men de momentene jeg ramser opp i dette innlegget jeg har i dag i Avisa Sør-Trøndelag, er nok relevant for de fleste andre fylker også:

For å få en bedre videregående skole i Sør-Trøndelag må vi legge til rette både for å rekruttere gode lærere, for å utvikle kompetansen til de vi har, og sørge for at tiden deres i størst mulig grad blir brukt til faktisk læring og oppfølging av elevene.

Opposisjon på tomgang

Jeg sitter som kjent på Fylkestinget i Sør-Trøndelag for Rødt, og fylket er i dag styrt av en koalisjon av Ap, SV og Sp, noe som fra mitt ståsted selvsagt er bedre enn alternativet (all den tid et Rødt-dominert styre ikke er noe realistisk alternativ).

Midlertidighet i høyere utdanning

I dag representerer jeg NTL på Forskerforbundets Forskningspolitiske seminar. Et av hovedtemaene er bruken av midlertidig tilsetting i forsknings-Norge.

Bakgrunnen er et regjeringsnedsatt utvalg som har levert en rapport om temaet. NTL vil nok også vedta en uttalelse om saken på sitt landsmøte som pågår samtidig.

Det er litt trist, synes jeg at man ikke kikker mer på de økonomiske systemene i forbindelse med midlertidighet innen forskningssektoren - vi må få opp grunnfinansieringa, og redusere prosjektfinansiering og produksjonsavhengig finansiering av forskning.

15 år på Frøya!

I flere runder nå har jeg argumentert for at lokalbefolkninga på Frøya fortjener en såpass langsiktighet, at når fylkeskommunen går inn for å bygge ny videregående skole sammen med kulturhus, bør vi være en langsiktig partner og gå inn for en 15 års leieavtale, og ikke bare 10 slik samtlige andre parti på Fylkestinget har ment - fram til på onsdag.LETTSKREMT: Rødts fylkestingsrepresentant fryktet at noen andre skulle stikke av med hele æra for vedtaket som ble gjort.

Fylkesting - Budsjett med Supermann og Skrue McDuck

Vel - det har nok en gang vært Fylkesting i Sør-Trøndelag, og den klart største saken i dette oktobertinget var selvsagt budsjett 2011 og strategiplan 2011-2014: http://pa.stfk.no/utv_caseinfo.asp?utvalg=FT&caseno=910908&dayno=89&Year...

Her presenterte selvsagt posisjonen, bestående av Ap, SV og Sp et felles forslag, mens opposisjonen bestående av H, Frp, KrF og V presenterte sitt forslag. Hva med Rødt? Jeg presenterte selvsagt mitt helt eget forslag. (Det er gjengitt under, sidetall refererer til fylkesrådmannens innstilling som er den tjukke blekka her: http://pa.stfk.no/pa_fulltekst/Vedlegg/835405_1_1.PDF )

Lokale lønnsforhandlinger - høstens hesligste eventyr

Hver høst begynner den samme prosessen. Ansatte og ledelse rundt omkring på haugevis av offentlige institusjoner bruker tusener av arbeidstimer på å fordele noen millioner som er satt av i de sentrale lønnsforhandlingene. Mange steder foregår det på den måten at man leverer lange navnelister med enkeltpersoner hvor ledelse og fagorganisasjoner stiller hver sine krav. Dette er problematisk på mange måter.