Utdanning

Mindre lekser, mer læring - innlegg

Innlegget under stod på trykk i Adresseavisen 8/10 2011.

Yrkesfag for framtida

Vi trenger et økt fokus på yrkesfagene i den videregående skolen. Det at vi vet at skoler slår sammen yrkesfagklasser i teorifag har vært en av hovedårsakene til at vi i Rødt i årevis har jobbet for å få økt lærertettheten i Sør-Trøndelag. Dersom vi ønsker å øke gjennomføringsprosenten i videregående opplæring, er det svært kontraproduktivt å drive storgruppeundervisning i de fagene hvor behovet for individuell oppfølging ofte er størst.

Skoledebatt med Utdanningsforbundet

I det som ser ut til å være fylkestingsvalgkampens siste paneldebatt møtte jeg i går andre fylkespolitikere til debatt i regi av Utdanningsforbundet. Det handlet da selvsagt først og fremst om videregående skole.

Ubehaget i skolekulturen

Solberg unnviker poenget

Debatten mellom undertegnede og høyreleder Erna Solberg i et knippe norske aviser ruller videre. Solberg har hatt svarinnlegg i tre aviser, og jeg har mitt svar igjen i Altaposten 1/9 og Adresseavisen 8/9.

Høreleder Erna Solberg svarer 24/5 på min utfordring om at høyreskolens tellekanter er nettopp det som ødelegger norsk skole og skremmer vekk de lærerne vi trenger å rekruttere.

Taklinger #13 - NPM og Humboldt

Samtiden? Bah! Nytt Norsk tidsskrift? Tull! De beste og viktigste akademiske diskusjonene foregår selvsagt i NTNU/HiST Attacs tidsskrift Taklinger, som nå er ute med sitt 13. nummer.

Denne gangen har bladet for første gang med et eksklusivt 10-siders web-bilag, og du kan lese både bladet og bilaget direkte på web, du kan legge det ut på din egen nettside, og i det store og hele er det bare fantasien som setter grenser:

Bruk pengene på skole, ikke politikerlønninger

Jeg advarte i Adresseavisen 3/6 mot at den kostnadssprekken vi nå har sett i byggeprosjektene i den videregående skolen kan gå ut over lærertettheten og de ressursene skolen skal ha til rådighet. Lederen for opplæringskomiteen i Sør-Trøndelag Fylkesting, Karianne Tung (Ap), sier til Adresseavisen 8/6 at “Kjelsbergs påstander faller på sin egen urimelighet.”

Kjempesprekk i VGS - hvem må betale?

Det er ikke alltid det føles godt å få rett. Noen ganger er det bare trist, og slik er det nå med de videregående skolene i Trondheim.

Rødt var hele veien motstander av nedleggelsene innen den videregående skole i Trondheim - både i Midtbyen og Østbyen. Mye av motstanden var grunnet i negative faglige og sosiale konsekvenser av så store skoler og oppsplitting av gode fagmiljø, men det lå også en bekymring rundt økonomien bak.

I Fylkestinget i desember 2008 da “Skolebruksplan 3” ble vedtatt sa Rødt blant annet: “Fylket er nå i en svært presset økonomisk situasjon, og å sette i gang med mange store byggeprosjekter samtidig innebærer en stor grad av hasardspill.

Karakterbasert skolevalg

I de siste ukene har det i Sør-Trøndelag blitt debattert mye omkring hvorvidt man skal innføre såkalt “fritt skolevalg” i videregående utdanning. Høyresiden vil at elever skal kunne søke på alle skoler og alle linjer i hele fylket, med karakterer som det eneste kriteriet iht. hvem som får plassen. Det første problemet er jo at det valget som diskuteres slett ikke er “fritt” i det hele tatt. Et reelt fritt skolevalg hadde vi først hatt dersom alle elever kom inn på akkurat den retningen de ønsket og på den skolen de ønsket, uavhengig av hvilke karakterer de hadde og hvor de bodde.

Bikkja til Pavlov

Det såkalte Fagerbergutvalget skal se på om vi får nok forskning igjen for de midlene vi bruker. Jeg hørte utvalgsleder Jan Fagerberg på LOs Forskningspolitiske konferanse 28. januar. Særlig ett av hans forslag til løsninger bør problematiseres.

I universitets- og høyskolesektoren er deler av tildelingen til institusjonene såkalte «resultatbaserte» midler (RBO), et element i de styringssystemene som kalles New Public Management. Innen forskning får man tildelt midler etter publiserte artikler, dersom disse er publisert i tidsskrifter som er godkjente i ulike kategorier. Fagerberg dro også inn bruk av siteringer for å måle kvaliteten på den enkelte artikkel. Han problematiserte ikke om dette faktisk var fullgode mål på det som er sektorens formål: kunnskap.