Humor

Prosentregning for ansatte i Kommunal- og Regionaldepartementet

Som enkelte lesere sikkert vet driver undertegnede til tider en del politisk aktivitet for et parti ytterst på norsk venstreside. Som enkelte kanskje også vet driver undertegnede samtidig og underviser kommende ingeniører innenfor realfag, og er dermed også tidvis innom ulike områder innen matematikken.

Ikke sitt hjemme, gi Rødt din stemme!

659
Erling Folkvord mangler nå svært få stemmer (659 på sist måling) på å stjele det siste direktemandatet fra Oslo fra Venstre. SV og Ap sine mandater er sikre. Her teller hver eneste stemme for å holde H og Frp utenfor regjeringskontorene. I Hordaland har vi også muligheter for direktemandat!

3,2
I resten av landet er veien opp til direktemandat stor, men Rødt har hatt en svært positiv utviking gjennom hele valgkampen, snittmålingene ligger nå over 2 %, og vi har hatt flere målinger rundt 3-tallet. I dagbladet sist lørdag, lå Rødt på 3,2%. Det betyr at veien ikke er så lang til sperregrensa. En liten prosent til, kan utløse en 6-7 nye Røde representanter på Stortinget. Det finnes ingen mer effektiv måte å få inn 6-7 garantister mot en blåbrun H/Frp-regjering på!

Castro mirakuløst 40 år yngre

Dagbladet melder at Fidel Castro ser sunnere ut enn på lenge (se faksimile), og de overdriver ikke. Castro ser ut til å ha blitt 40 år yngre over natta, og han har til og med tatt skjegget. Ecuadors president Rafael Correa derimot, ser ikke ut til å eldes særlig godt...

http://www.dagbladet.no/2009/08/24/nyheter/utenriks/fidel_castro/7784966...

Heger setter Hagen-skapet på plass

Ethvert noenlunde oppdatert, avislesende eller internettbrukende menneske over tolv år vil øyeblikkelig se hvor fullstendig skrudd og usammenhengende det er, på grensen til det paranoide: «Nevn én forfulgt gruppe i Norge. – Milliardærene».
skriver Anders Heger i Dagsavisen
http://www.dagsavisen.no/meninger/article428196.ece

Stopp datalagringsdirektivet!

Vi følger opp en stolt tradisjon her på venstresida.net, når vi nå følger opp poster som "Stopp tjenestedirektivet" og "Stopp postdirektivet" med "Stopp datalagringsdirektivet" (kanskje kommer "Stopp pasientdirektivet" etterhvert også).

Pjatt fra Aslak Nore

Siste nummer av Samtiden åpnet ganske ironisk. Først ut var en tekst fra Kjartan Fløgstad, hvor han gikk gjennom hvordan trekk og strukturer fra nazismen har levd videre igjennom etterkrigstiden. Deretter slapp Aslak Nore til med en tekst hvor han bekymrer seg for alle de skumle muslimene...

Rune Berglund Steen tar et oppgjør med Nore i denne teksten fra Dagbladet, kalt "Pjatt fra Aslak Nore": http://www.dagbladet.no/2009/06/04/kultur/debatt/aslak_nore/innvandring/...

Mer pensjonstull fra VG

VG kjører en sak om pensjon. Først litt politikk:

VG intervjuer Knut Røed fra Frischsenteret, og professoren påstår at "sliterne tjener ikke på denne modellen", og drar fram at "Men for lavtlønte med mange år i arbeidslivet er ordningen faktisk svært dårlig".

Det forskeren ikke har fått med seg er at "sliterne" han snakker om, ikke holder ut i arbeidslivet til de er 70, men jevnt over må gå av tidlig, og dermed får dårlig opptjening. En professor burde ha satt seg inn i de mest grunnleggende sosialmedisinske fakta før han uttaler seg til rikspressen.

De med lav lønn, tunge jobber og dårlig helse er jevnt over den samme gruppa. De tåler ikke en påslagsmodell. Professorer derimot som kan jobbe til de er 75 - de vil tjene fett på det. kan det være andre motiver for professorens utspill?

Det er også kommet fram at Røed er en kjent støttepiller for denne type politikk fra før. Røeds manglende kunnskap (eller vilje til kunnskap?) hindrer likevel ikke andre blårussøkonomer i å hive seg på, i et siste desperat forsøk på å redde påslagsmodellen. Sist ute er Tom Staavi, men han er heller ikke mer overbevisende dersom man kjenner enten de samfunnsøkonomiske tallene rundt levealder/uførhet/yrke/pensjon, eller rett og slett situasjonen på gølvet - arbeidhverdagen. De fleste fagforeningsfolk kjenner begge deler, og lar seg ikke narre av slike lettvintheter.

Horehøyre

Runar Døving kommenterer Nina Witoszek i Dagbladet:
http://www.dagbladet.no/nyheter/2009/05/22/575853.html

Tautrekking med Fysioterapeutforbundet


FAKSIMILE FRA OPPVARMINGA: Finner du Rødt-lederen?

Monsen trenger hjelp, ikke en pris

Da jeg var liten unge (men etter at jeg hadde fått stor seng), likte jeg å lese og tegne tegneserier. Blant annet laget jeg en seriefigur som het Monsen. En rund, godslig og trivelig kar – litt gammeldags med hatt og bart og slips og rutete dressjakke. En humoristisk figur.