Humor

Badly Drawn Silly Wordplay #87

I dag: Badly Manipulert Silly Wordplay without Words:

Badly Drawn Silly Wordplay #86


Badly Drawn Silly Wordplay #85


Badly Drawn Silly Wordplay #84


Badly Drawn Silly Wordplay #83


Badly Drawn Silly Wordplay #82


Sjøl-PST-isering?

De siste dagenes avsløringer om våre ikke-fullt-så-hemmelige tjenester avslører betydelige innslag av amatørskap (eller kanskje det er det de vil vi skal tro...), men også en betydelig politisk slagside.

En ting er at de bruker kriminelle eventyrere og provokatører, forsøker å rekruttere skoleelever og generelt ikke virker å ha helt kontroll.

Noe annet er at de virker å sitte fast i fiendebilder fra den kalde krigen - over tjue år på overtid. På tross av at alle politisk motiverte drap, drapsforsøk og all terror etter krigen, i Norge har kommet fra ytterste høyre (bomber mot Oktober-bokhandel og 1. maitog, Holmlia, Utøya og dessverre en del derimellom), på tross av all oppmerksomhet rundt den nye høyreekstremismen og muslimhat de siste årene, velger PST fremdeles å ha fokus på en venstreside som i tillegg til en (faktisk ganske stolt) tradisjon med sivil ulydighet i høyden har noen individer som har henfalt til ordensforstyrrelse under demonstrasjoner.

Badly Drawn Silly Wordplay #81


Badly Drawn Silly Wordplay #80


Badly Drawn Silly Wordplay #79