Vitenskap

Open Source Machine Prints Copies Of Itself

Dr Adrian Bowyer, a senior lecturer in engineering in the Faculty of Engineering & Design at the University of Bath, has created RepRap, an open source prototype machine that has succeeded in making a duplicate of itself - by printing its own parts and building a clone.

http://www.scientificblogging.com/news_releases/reprap_open_source_machi...

Målstyring i forskningen

Vi har tidligere skrevet om New Public Management ( http://venstresida.net/?q=node/319 ), og om målstyring i høyere utdanning ( http://venstresida.net/?q=node/11 ). Her vil vi si litt om målstyringssystemet som i dag er gjeldende innenfor norsk forskning, og også påpeke en del problematiske sider ved det.

Kategorier og poeng
Som en følge av Kvalitetsreformen, ble også finansieringssystemet til høyere utdanning forandret. Der man tidligere ble finansiert etter rammebevilgninger basert på antall studieplasser og ansatte, er finansieringen nå et sinnrikt system delvis basert på en basisbevilgning mer eller mindre som før, og delvis basert på en produksjonsavhengig komponent – en for utdanning (produserte studiepoeng), og en for forskning (produserte artikler). I tabell 1 kan vi se hvordan dette gjenspeiler seg i statsbudsjettet for 2008. Tabellen er hentet fra den såkalte ”blåboka” - Orientering om statsbudsjettet 2008 – blått hefte [1]

Grensesprengende nyheter fra den moderne fysikken

Som kjent sier generell relativitet at rommet krummes rundt store masser. Denne nettsiden, som tar for seg dårlig bruk av photoshop har kommet med nye sterke indisier på et mulig svart hull:
http://photoshopdisasters.blogspot.com/2008/04/fox-disaster-watch-begins...


Nettsiden tar for seg Fox-logoen, og tror de kan påvise bruk av "clone tool" på skyene lengst til venstre og de til høyre.

Physics

Mathematics is physics without purpose, Chemistry is physics without thought, Engineering is physics without tenure.

Virtuell dugnadsånd

"Det virtuelle dugnadsarbeidet er derimot noe ganske nytt og spesielt som kan sprenge grensene for det som tidligere har vært den passive og manipulerbare forbruker. Wikipedia har dobbelt så mye trafikk som Facebook og hele ti ganger så mye trafikk som CNN. Det er en manifestasjon på den nettverksbaserte informasjonsøkonomiens styrke."

Litt springende, men interessant kommentar av Magnus Nystrand, student ved University of California, Berkeley i Aftenposten
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article2325714.ece

Kvotering virker

Våre holdninger til likestilling blir mer positive jo mer likestilte vi er. Kvinneandelen i politikken påvirker våre holdninger til kvinnelige politikere mer enn motsatt, ifølge en fersk doktoravhandling.
http://www.forskning.no/Artikler/2008/mars/1206440738.97

Taklinger 8 - med fokus på høyere utdanning

Home
U-DANNING?: Bladprodusentene er skeptiske til senere reformer innen høyere utdanning.

Nå er Attacs Trondheims-blad ute med et nytt nummer, spesialtilegnet reformer i høyere utdanning.

Fanget mellom marked og stat: en kommentar til Stjernø-utvalgets innstilling

I debatten etter at Stjernø-utvalget la fram sin innstilling har dessverre mye av innholdet havnet i skyggen av debatten om hvorvidt norsk høyere utdanning bør organiseres gjennom store regionale universiteter eller ikke.


DEBATT: Stjernø-utvalget har avstedkommet heftig debatt i universitets- og høgskolesektoren. Her Paul Bjerke fra et NTL-seminar, februar 2008.

Velkommen til venstresida!

Etter den langvarige sammenslåingsprosessen mellom de to av de mest sentrale norske radikale nettstedene som er referert tidligere på denne sida, har det pågått en lang navnedebatt og prosess som nå endelig er sluttført.


HURRA: Alle på venstresida gleder seg så mye over nytt nettsidenavn at de bryter fyrverkeriforbudet.

Genetikk-debatt

I Aftenposten har Geir Thomas Hylland Eriksen og Dag Undlien startet en liten debatt om menneskelig genetikk. Deres kronikk avstedkom (typisk nok) et lettere brungrumset (min karakteristikk) svar fra en av de beryktede Anfindsen-brødrene bak nettstedet dishonestthinking.org.

Les debatten her:
Inni er vi ulike:
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article2188490.ece
Ærlighet varer lengst:
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2206435.ece
Tendensiøs forvrengning:
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2231636.ece