Vitenskap

On Religion

A semi-long essay on religion for our english-speaking readers.

A blessed childhood
As a kid I went from agnostic to atheist, when I came to the conclusion that this religion-thingy with God and Jesus was rather silly, and really didn't add much to my understanding of the world – rather subtracted actually. That said, I suspect I have been rather blessed (pun intended) having grown up in one of the most secular parts (inland) of one of the most secular countries in the world (Norway).The only people who went to church where I come from (except Christmas eve) were old people, born at the start of the 20th century, and in this perspective I used to think that religion would die out by it self within a few decades.

Energisparing og havmøller!

Som eneste parti ville Rødt satse på energisparing og havmøller i stedet for nye vindmølleparker på land. Her får du innlegg og debatt fra fylkestinget, både på video og som tekst.

En religionskritikk å tro på


Manifest forlag har nylig gitt ut Jon Michelets "Brev fra de troende", hvor han reflekterer rundt spørsmål om tro og tvil. Boken har fått en blandet mottagelse, men selv syntes jeg den var befriende nyansert og reflektert.

Morrabla’
Det synes tydeligvis ikke Maria K. Slotnæs i Morgenbladet. Hun kritiserer Michelet for latskap når hun bl.a. skriver:

"Michelet mister pusten før han har begynt. Istedenfor å lese, skryter han av at det teoretiske aldri har vært hans sterke side, og at livet dessverre er for kort – til å lese. Michelet tar seg ikke tid til å meditere over tekststedene han blir henvist til av de troende."

For meg virker det som om Slotnæs her anmelder den første fjerdedelen av boka, og ikke hele – for Michelet leser da vitterlig (blant annet Edvard Hoem), og reflekterer over det han leser, om han ikke mediterer i bokstavelig forstand. Det Slotnæs har rett i, er at Michelet ikke setter seg ned og leser alle de religiøse skriftene han blir anbefalt av ymse kristenfolk som skriver til ham. Det synes jeg personlig han gjør rett i. Og Michelet har åpenbart rett i at livet faktisk er for kort til å lese alt som er, og blir, skrevet.

Hva er rasisme?

Etter at USA startet sin såkalte "krig mot terror" har det vært en økt mobilisering på ytterste høyreside, hvor mange forskjellige grupperinger har benyttet det nye fiendebildet som er blitt konstruert av radikale muslimer til sine egne formål.


DEMOKRATER?: Sverigedemokratene anno 1996 og 2006. (fra expo)

Litt om "ikke-sosialistiske" partier, fagbevegelsens demokratiske rolle, Frps "miljøpolitikk" og prioriteringer i skolen

Med fare for overeksponering: Enda noen klipp fra debatten i Fylkestinget i oktober.


Dagens Open Source-program: K-meleon

En nett liten webleser basert på samme kjerne som firefox, men som er laget spesielt med tanke på å bruke minst mulig systemressurser. Ypperlig for å forlenge levetida på gammel-pc'en!
http://kmeleon.sourceforge.net/

Teknologi, økonomi og fildeling

I spalten sin i Klassekampen 26/9 (ikke på nett) hopper Arild Rønsen ut i fildelingsdebatten, og kommer blant annet med et par påstander som bør kommenteres. Grunnleggende støtter han ideen om at folk bør få saker og ting gratis, men han mener dette heller burde være brød enn kultur. Avslutningsvis kommer han så med et utsagn om at han tror "både musikere og musikkelskere i lengden vil stå seg på en ordning der musikk har en naturlig pris", dvs. at en form av salg av musikk også bør være den normale distribusjonsmåten i framtida.

Historieløst om universitetsdemokrati

I Trondheim går debatten nå høyt om hvorvidt NTNU skal ha valgt eller ansatt rektor. Som det eneste av de tradisjonelle universitetene har NTNU gått over til å ansette rektor, men dette har skapt stor misnøye, særlig blant de ansatte. Nå skal saken opp igjen, og studentpolitikernes posisjon i dette er interessant.

The Hip Hop of Physics

Throughout the past few decades, a number of books, TV-programs etc. has been published, who explore the physical aspects of different popular cultural phenomena. I can mention f.ex. "The Physics of Star Trek" by Lawrence M.

Framtidsoptimismen

En nedkortet versjon av kommentaren under finnes hos Morgenbladet.

I siste nummer av Morgenbladet skriver Torbjørn Røe Isaksen et innlegg for framtidsoptimismen i spalten sin. ("Det lovede land" - kun for abonnenter http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080905/SPALTISTE... )