Vitenskap

Norsk skole - en klassemaskin

Det er mye snakk om den norske skolen. Det er for lite kunnskap, ungene lærer ingenting og tendensen er dalende. Jeg vil sette fokus på noe litt annet - at norsk skole reproduserer klassesammensetningen i samfunnet.

Objektivister

Flere av våre lesere har sikkert slumpet borti den kuriøse politiske sekten som kaller seg "objektivister". Hellig overbevist om at det går an å bevise, og "rasjonelt", "logisk" og "objektivt" tenke seg til alt mellom himmel og jord, har de blitt stående igjen på 50-tallet etter at til og med naturvitenskapen gjennom moderne fysikk har innsett at det ikke nødvendigvis er så enkelt.

Liberalisme Schmiberalisme


SLUTTRESULTATET: På tross av datakrasj. I klassekampen 14/6 2007

En kort innledende forklaring:
Har det skjedd deg, under arbeidet med en tekst, at du er nesten ferdig med et utkast, at datamaskinen låser seg fullstendig, at du vet at du ikke har lagret teksten, og at den eneste måten å få maskinen igang igjen er å trykke på kaldstart-knappen slik at du mister alt? Det skjedde meg under arbeidet med denne teksten.

Demokrati i høyere utdanning!

Innlegg sammen med Torunn Lien Nilsen i Under Dusken 7/2007

Det er grunn til å være kritisk til deler av de endringene som har blitt gjort innen høyere utdanning de senere år. Særlig gjelder dette nedbyggingen av universitetsdemokratiet og den økte bruken av målstyring.

Stem Torunn Lien Nilsen inn i NTNU-styret!

OPPDATERING: Dessverre holdt det ikke til styret. Takk til alle som har vært med og jobba for et bedre studentdemokrati.

Intervju med "The Pirate Bay"

Hardware.no intervjuer to av mennene bak thepiratebay.org:
http://www.hardware.no/artikler/begivenhet/tg07_intervju_med_the_pirate_...

New Public Management og målstyring i høyere utdanning

Den økte bruken av målstyring vi har sett innen norsk høyere utdanning kan ikke forstås som fenomen dersom den ikke ses i sammenheng med utbredelsen av den såkalte «New Public Management»(NPM) - en ny måte å styre offentlig sektor på som startet i Storbritannia, New Zealand og Australia på slutten av 70-tallet og siden har spredt seg over den vestlige verden.

Sammenslåingsprosess på venstresida:

omicronline.org + leftist.net = Ny samling på venstre(nett)sida

Kristendommen - Noen enkle matematiske betraktninger

Som vi vet er årsaken til at naturvitenskapen på mange områder har hatt en framdrift som samfunnsvitenskapene bare kan drømme om, at den har kunnet nyttiggjøre seg det fantastiske verktøyet som det logisk stringente matematiske språket utgjør.

Enkelte samfunnsvitenskaper, som økonomien, benytter seg til en viss grad også av matematikk, og økonomifagets problemer er da også heller det sviktende grunnlaget som dets aksiomer hviler på (altså utgangspunktet for beregningene), enn beregningene selv.

piracykillsnomusic.no

Gode og gjennomtenkte svar til en platebransje som har gått ut på dato:
http://www.piracykillsnomusic.no/?include=paastand