Vitenskap

Framtidsoptimismen

En nedkortet versjon av kommentaren under finnes hos Morgenbladet.

I siste nummer av Morgenbladet skriver Torbjørn Røe Isaksen et innlegg for framtidsoptimismen i spalten sin. ("Det lovede land" - kun for abonnenter http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080905/SPALTISTE... )

Problemet i norsk skole?

I sommer var jeg på Nasjonal opplæringskonferanse i Arendal gjennom min plass i opplæringskomiteen i Sør-Trøndelag Fylkeskommune.

Nerdetest!

I denne mer spesifiserte nerdetesten fikk jeg endelig klart fram det jeg lenge har mistenkt - jeg er svært nerdete, men bare på noen områder.


NerdTests.com says I'm a Cool Nerd King.  What are you?  Click here!

Smartere akademikerrekruttering

Norge har fått en egen statsråd for forskning og høyere utdanning. Stjernø-utvalget har skapt debatt. Regjeringa utsatte nettopp en ny melding om rekruttering til sektoren på ubestemt tid. Vil regjeringa ta tak i de viktige prinsipielle spørsmålene omkring rekruttering til akademia?

Arbeidsmarkedet

Creative Commons-lisenser på norsk

Nettet gjør deling av kultur, kunnskap og ideer enklere enn noen gang tidligere i menneskehetens historie. Men mulighetene nettet gir, kolliderer ofte med en åndsverkslovgivning som ikke er tilpasset teknologiens muligheter og menneskenes bruk av den, skriver Jan Omdahl i Dagbladet:
http://www.dagbladet.no/kultur/2008/06/06/537427.html

Open Source Machine Prints Copies Of Itself

Dr Adrian Bowyer, a senior lecturer in engineering in the Faculty of Engineering & Design at the University of Bath, has created RepRap, an open source prototype machine that has succeeded in making a duplicate of itself - by printing its own parts and building a clone.

http://www.scientificblogging.com/news_releases/reprap_open_source_machi...

Målstyring i forskningen

Vi har tidligere skrevet om New Public Management ( http://venstresida.net/?q=node/319 ), og om målstyring i høyere utdanning ( http://venstresida.net/?q=node/11 ). Her vil vi si litt om målstyringssystemet som i dag er gjeldende innenfor norsk forskning, og også påpeke en del problematiske sider ved det.

Kategorier og poeng
Som en følge av Kvalitetsreformen, ble også finansieringssystemet til høyere utdanning forandret. Der man tidligere ble finansiert etter rammebevilgninger basert på antall studieplasser og ansatte, er finansieringen nå et sinnrikt system delvis basert på en basisbevilgning mer eller mindre som før, og delvis basert på en produksjonsavhengig komponent – en for utdanning (produserte studiepoeng), og en for forskning (produserte artikler). I tabell 1 kan vi se hvordan dette gjenspeiler seg i statsbudsjettet for 2008. Tabellen er hentet fra den såkalte ”blåboka” - Orientering om statsbudsjettet 2008 – blått hefte [1]

Grensesprengende nyheter fra den moderne fysikken

Som kjent sier generell relativitet at rommet krummes rundt store masser. Denne nettsiden, som tar for seg dårlig bruk av photoshop har kommet med nye sterke indisier på et mulig svart hull:
http://photoshopdisasters.blogspot.com/2008/04/fox-disaster-watch-begins...


Nettsiden tar for seg Fox-logoen, og tror de kan påvise bruk av "clone tool" på skyene lengst til venstre og de til høyre.

Physics

Mathematics is physics without purpose, Chemistry is physics without thought, Engineering is physics without tenure.

Virtuell dugnadsånd

"Det virtuelle dugnadsarbeidet er derimot noe ganske nytt og spesielt som kan sprenge grensene for det som tidligere har vært den passive og manipulerbare forbruker. Wikipedia har dobbelt så mye trafikk som Facebook og hele ti ganger så mye trafikk som CNN. Det er en manifestasjon på den nettverksbaserte informasjonsøkonomiens styrke."

Litt springende, men interessant kommentar av Magnus Nystrand, student ved University of California, Berkeley i Aftenposten
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article2325714.ece