Vitenskap

Dagens Open Source-program: K-meleon

En nett liten webleser basert på samme kjerne som firefox, men som er laget spesielt med tanke på å bruke minst mulig systemressurser. Ypperlig for å forlenge levetida på gammel-pc'en!
http://kmeleon.sourceforge.net/

Teknologi, økonomi og fildeling

I spalten sin i Klassekampen 26/9 (ikke på nett) hopper Arild Rønsen ut i fildelingsdebatten, og kommer blant annet med et par påstander som bør kommenteres. Grunnleggende støtter han ideen om at folk bør få saker og ting gratis, men han mener dette heller burde være brød enn kultur. Avslutningsvis kommer han så med et utsagn om at han tror "både musikere og musikkelskere i lengden vil stå seg på en ordning der musikk har en naturlig pris", dvs. at en form av salg av musikk også bør være den normale distribusjonsmåten i framtida.

Historieløst om universitetsdemokrati

I Trondheim går debatten nå høyt om hvorvidt NTNU skal ha valgt eller ansatt rektor. Som det eneste av de tradisjonelle universitetene har NTNU gått over til å ansette rektor, men dette har skapt stor misnøye, særlig blant de ansatte. Nå skal saken opp igjen, og studentpolitikernes posisjon i dette er interessant.

The Hip Hop of Physics

Throughout the past few decades, a number of books, TV-programs etc. has been published, who explore the physical aspects of different popular cultural phenomena. I can mention f.ex. "The Physics of Star Trek" by Lawrence M.

Framtidsoptimismen

En nedkortet versjon av kommentaren under finnes hos Morgenbladet.

I siste nummer av Morgenbladet skriver Torbjørn Røe Isaksen et innlegg for framtidsoptimismen i spalten sin. ("Det lovede land" - kun for abonnenter http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080905/SPALTISTE... )

Problemet i norsk skole?

I sommer var jeg på Nasjonal opplæringskonferanse i Arendal gjennom min plass i opplæringskomiteen i Sør-Trøndelag Fylkeskommune.

Nerdetest!

I denne mer spesifiserte nerdetesten fikk jeg endelig klart fram det jeg lenge har mistenkt - jeg er svært nerdete, men bare på noen områder.


NerdTests.com says I'm a Cool Nerd King.  What are you?  Click here!

Smartere akademikerrekruttering

Norge har fått en egen statsråd for forskning og høyere utdanning. Stjernø-utvalget har skapt debatt. Regjeringa utsatte nettopp en ny melding om rekruttering til sektoren på ubestemt tid. Vil regjeringa ta tak i de viktige prinsipielle spørsmålene omkring rekruttering til akademia?

Arbeidsmarkedet

Creative Commons-lisenser på norsk

Nettet gjør deling av kultur, kunnskap og ideer enklere enn noen gang tidligere i menneskehetens historie. Men mulighetene nettet gir, kolliderer ofte med en åndsverkslovgivning som ikke er tilpasset teknologiens muligheter og menneskenes bruk av den, skriver Jan Omdahl i Dagbladet:
http://www.dagbladet.no/kultur/2008/06/06/537427.html

Open Source Machine Prints Copies Of Itself

Dr Adrian Bowyer, a senior lecturer in engineering in the Faculty of Engineering & Design at the University of Bath, has created RepRap, an open source prototype machine that has succeeded in making a duplicate of itself - by printing its own parts and building a clone.

http://www.scientificblogging.com/news_releases/reprap_open_source_machi...