Vitenskap

Er homøopati bare svindel?

23/6 hadde Adresseavisen et helsides oppslag om en gutt som hadde blitt kvitt allergiplagene sine ved hjelp av homøopatimedisin (ikke på nett). Samtidig stod den kjente illusjonisten og skeptikeren James Randiscenen i Reykjavik. Her tyllet han i seg en flaske med arsenikk – og overlevde helt fint. Årsaken? Randi drakk "homøopat-varianten" av giften.

Adresseavisen forklarer i sin artikkel at homøopati baserer seg på å behandle "likt med likt". I utgangspunktet høres det kanskje litt rart ut å skulle behandle noen med mer av det som gjør dem syke. Det virker jo ikke bare uvitenskapelig, men også tvert mot all sunn fornuft. Det som likevel gjør at homøopatien ikke er direkte farlig er at homøopatimedisin også er basert på ekstrem uttynning av "virkestoffet".

Politikk og statistikk

Klassekampen hadde 25/5 et forsideoppslag om hvordan Rødt i valget tapte velgere til Ap og SV. Dette baserer de på tallene fra Bernt Aardals m.fl. sin valgundersøkelse for SSB.

Markedsmekanismer gir mindre handlingsrom

Vel, jeg er ikke snauere enn at jeg tar opp temaet fra Klassekampen-kronikken min også i Høgskoleavisa. (På grunn av HAs litt spesielle webløsning, vil teksten først ligge her: http://hit.hist.no/nr_06_29april_2010/kronikk_ronny.html
Men etter neste nummer er ute, vil den bli forvist hit:
http://hit.hist.no/arkiv_folder/nr_06_29april_2010/kronikk_ronny.html )

Innenfor høyere utdanning har det ikke manglet på utvalg og arbeidsgrupper, NOUer og andre offentlige rapporter og dokumenter om sektoren. Det hittil siste i rekken er rapporten fra det såkalte Handlingsromsutvalget, som nylig leverte rapporten «Hand-lingsrom for kvalitet». Arbeidsgruppen skulle se på – ja du gjettet det vel – handlingsrommet i sektoren.

Mer frihet til å forske

Resultatbasert finansiering gir mindre handlingsrom for universitetene.

Innenfor høyere utdanning har det ikke manglet på utvalg og arbeidsgrupper, NOUer og andre offentlige rapporter og dokumenter om sektoren. Det hittil siste i rekken er rapporten fra det såkalte Handlingsromsutvalget, som nylig leverte rapporten ”Handlingsrom for kvalitet”. Arbeidsgruppen skulle se på den tlisynelatende selvmotsigelsen i at sektoren på tross av økte bevilgninger opplever mindre muligheter til å ta strategiske valg på faglig grunnlag - dvs. mindre handlingsrom.

Entreprenørskap og NHO i skolen

I de senere årene har det blitt mye snakk om entreprenørskap i skolen.

Om vi ser på hva regjeringa la i begrepet i strategiplanen for 2004-2008 "Se mulighetene og gjør noe med dem", er det en vid definisjon av begrepet som det er vanskelig å si seg uenig i.


Forskning eller business? Kunnskap eller propaganda?

«Entreprenørskap er en dynamisk og sosial prosess, der individer, alene eller i samarbeid, identifiserer muligheter, og gjør noe med dem ved å omforme ideer til praktisk og målrettet aktivitet, det være seg i sosial, kulturell eller økonomisk sammenheng.»

En hjernevasket Dahlberg Hauge?

I Adresseavisen 26/3 (og på bloggen sin) kommenterer Frps Kristian Dahlberg Hauge det mye omtalte TV-programmet ”Hjernevask”. Dessverre preges innlegget hans stort sett av nedlatende karakteristikker og ubegrunnede påstander.

Jeg tilhører de som synes debatten omkring det intrikate samspillet mellom arv og miljø er svært spennende. Det er et tema som fortjener en bred og god offentlig debatt. Dessverre har Eias ”Hjernevask” så langt gitt oss en framstilling med såpass slagside at rommet for meningsfull formidling av vitenskap blir lite (selv om dette har bedret seg utover i serien).

Statens PR-kontor for homøopati

Preben Aavitsland, Fungerende divisjonsdirektør Folkehelseinstituttet skriver om misforstått toleranse overfor kvakksalveri i Dagbladet:
http://www.dagbladet.no/2010/03/24/kultur/debatt/debattinnlegg/vaksinemo...

Hvilken effekt har ulike typer alternativ behandling

Christer Gulbrandsenhar bl.a. lest Ernst og Singh og har laget en grundig og god oppsummering av hva slags alternativ behandling som har en effekt, hvor det har det, og hva som er bevist at ikke fungerer og som er bare humbug. Anbefales:
http://blog.christergulbrandsen.com/2010/03/21/virker-alternativ-medisin...

Hjernevask: Fasiten

I
Middelaldrende komiker besøker Forsker og uttrykker interesse for dennes forskning og forespeiler et spennende populærvitenskapelig TV-konsept hvor denne vil kunne få presentert forskningen sin. Forsker er noe skeptisk i forhold til Middelaldrende komiker på bakgrunn av dennes bakgrunn i en komediegenre som i stor grad går ut på å skape humor ved å sette andre i et dårlig lys, men etter forsikringer fra Middelaldrende komiker om at dette er et seriøst forskningsprogram aksepterer Forsker konseptet.

Intervjuet går bra. Middelaldrende komiker framstår sympatisk og undrende og kommer med relevante, om enn til tider banale, spørsmål rundt Forskers forskning. Intervjuet er langt og Forsker senker etter hvert skuldrene i forhold til den opprinnelige skepsisen til Middelaldrende komiker, og åpner seg mer opp i intervjusituasjonen.

Så. Plutselig. Helt på tampen av intervjuet kommer Middelaldrende komiker med et spørsmål som Forsker ikke har blitt forberedt på, som ligger utenfor hans forskningsfelt og som Forsker blir tatt en smule på sengen av. Forsker svarer litt bardust etter beste evne på bakgrunn av det Forsker vet, og tenker ikke mer på det før TV-programmet til Middelaldrende komiker blir vist.

Der får Forsker plutselig se at det lange intervjuet om Forskers egen forskning er redusert til nesten ingenting. At det barduse svaret på tampen av intervjuet er gjort til hovedsaken i programmet, og at det er klipt om slik at det framstår så ekstremt som det er mulig å få det til, og at det som var en kommentar til et bestemt forskningsarbeid framstår som en generell påstand.

Vekst og floskler

I dag har jeg vært på et såkalt "felles formannskapsmøte" i Trondheimsregionen, hvor vi bl.a. har fått gjennomganger av planer for næringsutvikling og interkommunale arealplaner.

Mange som driver ulike typer næringsvirksomhet liker å promotere viktigheten av aktiviteten sin ved å si "Det er tross alt det vi lever av". Den eneste næringa som ikke lyver når den sier dette er landbruket. Det er vel bare vannforsyningen, som kommunene stort sett står for, og det at vi har en ren luft å puste i (og selvsagt også at maten og vannet er rent), noe som beskriver viktigheten av et miljøfokus, som kan konkurrere med primærnæringene i hvor sentrale de er for selve grunnlaget for menneskelig liv.