Vitenskap

Veien til konspirasjonstenking


Klikk på faksimilen for større versjon.

Oppdatert: Dagbladet har nå lagt ut kronikken på nett, og det finnes som vanlig mye godsaker i kommentarfeltet: http://dagbladet.no/2012/11/30/kultur/debatt/kronikk/24620384/

Dagbladet skriver 23/11 om konspirasjonsteoretikere som fotfølger norske politikere, og oppfattes som truende. Disse tror bl.a. at kondensstripene bak fly og vaksiner egentlig er giftstoffer som i skjul brukes for å forgifte befolkningen, og at alt dette er satt i scene av store hemmelige skjulte nettverk som styrer det meste av det som skjer i verden.

Dersom man skal tro på slike absurde påstander om fly og vaksiner, er det selvsagt nødvendig med en gigantisk konspirasjon. Dersom noe sånt skal stemme, må millioner av mennesker verden over med medisinsk utdanning, med fysikkutdanning (kondens) og flygere være en del av denne gigantiske sammensvergelsen sammen med alle verdens statsledere og makteliter. Hvordan man får denne kontinuerlige forgiftningen til å stemme med sterkt økende levealder og mindre barnedødelighet i samme periode, er et annet spørsmål.

AVSLØRT!

Den kjente homeopaten Rolf Erik Hanssen er ute på hevntokt igjen, som han alltid er når noen har vært så frekke å påstå at behandlingsmetodene han selger er virkningsløse.

Hanssens fremgangsmåter overfor meningsmotstadnere, har jeg tidligere omtalt her, og her, og selv om det begynner å bli et par år siden, er diskusjonene tydeligvis ikke glemt av Hanssen.

Teknologisk revolusjon

Etter den velkjente strategien "har ikke tid, men gjør det lell", har jeg tatt opp min gamle interesse for spørsmål omkring teknologi og samfunn, og i min egen variant av noe vi kan kalle et "fagligpolitisk samarbeid" (naturvitenskaplig utdannet og politisk aktiv) gjort en artikkel. Forskning er det vel neppe - la oss kalle det "aktivistjournalistikk med fotnoter", og med publisering i tidsskriftet Rødt! 4/2012, er det vel ikke reviewet av Peer heller, men jeg publiserer ihvertfall åpent - rett under her:

Lettvint elitepopulisme


Etter at det har kommet en internasjonal universitetsranking hvor de norske universitetene ikke gjør det så bra, har mange - både akademikere og politikere - kastet seg på noe jeg vil kalle en lettvint elitepopulisme.

Vingling om teknologibygg

Adresseavisen har de siste par dagene slått stort opp at heller ikke på årets statsbudsjett fikk Høgskolen i Sør-Trøndelag nytt teknologibygg.

Se bl.a.: http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/article6416301.ece og http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/article6417341.ece

Når dette prosjektet er blitt skjøvet på så mange ganger, er det vanskelig å fortsatt se på det som en tilfeldighet. HiST blir tydeligvis systematisk nedprioritert, så da er spørsmålet hva som er årsaken.

Kitchen Notebooks - Gramsci and Scientific Method

Like Antonio Gramsci found himself confined to Mussolini's dungeons, having to jot down short lines of thought in small notebooks, I at times find myself confined to the kitchen table, by a laptop, forced by an uncontrollable impulse to comment on something I have seen or read, to write a few short lines about some subject.

I recently started reading Monthly Review Press’ edition of Antonio A. Santucci’s Antonio Gramsci. As I had just been lecturing a group of engineering students on the topic of scientific method, and common errors of thought that can create obstacles in scientific thinking, I did not get further than Joseph A. Buttigieg’s foreword, before stumbeling upon a connection I had to comment.

In describing Gramsci’s criticism of Bukharin’s rather dogmatic and deterministic understanding of history, Buttigieg quotes Gramsci writing “There are those who believe that science must absolutely mean ‘system’, and therefore they construct all kinds of systems that have only the mechanical outward appearance of a system” (Q7, §29)

Uvitenskapelig balanse

Kronikk i Klassekampen 21/9 2012:

Klikk på faksimile for større versjon.

Hekser, trollmenn og konsulenter

Hva er forskjellen på healing, engleskoler og store konsulentselskapers altomfattende managementsystemer? Ikke så mye. Det viktigste er troen, skriver Eva Grinde i Dagens Næringsliv:
http://www.dn.no/karriere/article2466486.ece

Pseudovitenskapelige energier

Ingen heksejakt

Helge Torvund har et innlegg i Klassekampen 14/8 om Humanetisk Forbunds (HEF) aksjon “Ingen liker å bli lurt” (ILÅBL). Undertegnede er ikke medlem i HEF, men har en faglig og personlig interesse rundt vitenskap og skepsis, og har derfor fulgt kampanjen med interesse, og bl.a. deltatt sporadisk på kampanjens Facebook(FB)-side.

Torvunds innlegg er litt springende, men jeg vil ta opp et par punkt i Torvunds kritikk og sammenholde disse med min oppfatning av kampanjen.

For det første er Torvunds framstilling av kampanjen karikert. Når han skriver allerede i utgangspunktet om “ei heksejakt på andre alternative syn”, borger ikke det for noen balansert gjennomgang, noe vi heller ikke får.