Vitenskap

Prosentregning for ansatte i Kommunal- og Regionaldepartementet

Som enkelte lesere sikkert vet driver undertegnede til tider en del politisk aktivitet for et parti ytterst på norsk venstreside. Som enkelte kanskje også vet driver undertegnede samtidig og underviser kommende ingeniører innenfor realfag, og er dermed også tidvis innom ulike områder innen matematikken.

Lær av historien! del 1 - Sovjet&Co

Alle på venstresida som jobber med og ønsker seg en annen verden, må analysere og forstå historien på godt og vondt. Det gjelder selvsagt spesielt venstresidas historie globalt.

I dag finnes det knapt et par håndfuller mennesker som ikke tar avstand fra Sovjet, Kina og de andre brutale partidiktaturene som, inspirert eller tvunget fram av disse, ble etablert i kommunismens navn. Men det holder jo ikke å ta avstand, dersom man ikke forsøker å forstå årsaken til det som skjedde.

Mange på venstresida har sikkert hørt omkvedet "kommunismen er en fin teori, men den fungerer ikke i praksis". Innimellom hender det jeg spøkefullt svarer at det er bedre med en idè som i det minste fungerer i teorien, enn med det kapitalistiske systemet som verken fungerer i teori eller i praksis, men det er kanskje et poeng å kikke litt på de historiske eksemplene som gjør at mange avskriver et klasseløst samfunn, og ikke bare argumentere med hvor ille kapitalismen er.

Ludittene og debatten om fildeling

Etter oppfordring fra Tidsskriftet Rødt! (med utropstegn), har jeg oppdatert og skrevet om en gammel bloggpost til en fin liten debattartikkel om fildeling, som står i siste nummer - Kjøp det her!. Lite nytt for gamle lesere, men i det minste mye gammelt for nye lesere.

I den digitale verden flyter informasjonen kontinuerlig i alle retninger, og den kan ikke stoppes. Når den teknologiske basisen for en økonomi endrer seg, må også økonomien endre seg. Platebransjen forsøker i stedet å begrense teknologien for å passe den nåværende økonomi- og finansieringsmodellen – slik ludittene (se boks) gjorde i sin tid. Det er en strategi som aldri vil lykkes, og den er heller ikke ønskelig.

Etter rettssaken hvor The Pirate Bay (TPB) ble dømt i Stockholm tingrett, og etter Rødt gikk ut med støttekampanjen filesharer.org, har debatten gått høyt om fildeling, både i og utenfor Rødt. Debatten har fortsatt nå som TPB blir forsøkt solgt, men som jeg vil komme tilbake til, endrer et evt. slikt salg lite.

- «Dele – ikke stjele» brøt opphavsretten

ABCnyheter kan i dag melde at "anti-pirat"-kampanjen "Dele - ikke stjele" har brutt opphavsretten. Kanskje dette gjør at enkelte får øynene opp for hvor flytende begrep rundt intellektuell eiendom har blitt i en digital verden? - Jeg mistenker dessverre at det ikke gjør det.
http://www.abcnyheter.no/node/95097

Taklinger 10 - Krisevalg og studentopprør


TAKLINGER: Tar beinkrok på nyliberalistene i høyere utdanning!

Attac Norges kuleste lokallag utgir selvsagt også Attac Norges kuleste publikasjon - Det prestisjetunge tidsskriftet "Taklinger".*

Menneskets natur

De fleste som tilhører venstresida, eller som på annen måte tror at en annen og mer rettferdig verden er mulig, har vel innimellom fått høre av enkelte på motsatt fløy at "Joda, ideen om kommunisme og et klasseløst samfunn, det er en flott ide, men det funker bare ikke i praksis. Mennesket er egoistisk og grådig, og et slikt samfunn strider mot menneskets natur." Deretter kommer vanligvis en tirade om hvordan kapitalismen er overlegen fordi den klarer å utnytte d

Kollektive vederlagsordninger!

Klassekampen legger inn en bredside mot Rødts fildelingspolitikk 3/6 (Kulturfolk ser rødt), hvor de intervjuer flere av Rødts støttespillere i kulturfeltet, som er uenige i Rødts politikk på området. Påfølgende dag følger Klassekampen opp med ”Rød snuoperasjon”, hvor partileder Torstein Dahle intervjues om spørsmålet.

Kunnskapsløst vrøvl om muslimer

Dagbladet kjekker seg med at de ”tør” å ta debatten om Islam, og stiller ledende spørsmål til hel og halvrasistene som hjemsøker kommentarfeltet deres om ”de ikke burde ha trykket” artikkelen om hva som skjer hvis ”muslimene blir i flertall”.

Flere har allerede påpekt det idiotiske i hele problemstillingen. Det at det ikke gir mening å snakke om ”muslimer” som en gruppe og hvor hårreisende 30-talls hele debatten høres ut dersom man prøver å bytte ut ”muslim” med ”jøde”. Det har ikke jeg tenkt å skrive så mye om. Det jeg derimot tenkte å kommentere var to andre ting, som ligger som ulmende premisser under retorikken fra dagens versjon av det brungrumsede gufset – de som deler verden opp i ”oss” (”ekte” nordmenn) og ”dem” (”muslimene”). De som gir sistnevnte skylden for det meste som er galt og framstiller dem som den overhengende store trusselen mot vår sivilisasjon.

Intervju om fildeling

I siste nummer av "Opprør", medlemsbladet til Rødt, er jeg i fildelingsduell (dvs et parallellintervju) med Terje Engen fra S2 Records Norway. Det kan kanskje være av interesse for enkelte som bryr seg om teknologi og kultur. Jeg legger derfor ut mine svar her (fildel dem gjerne under en passende CC-lisens). For å lese hele greia, må du naturligvis anskaffe bladet. Får du ikke Opprør, sier du? Fiks på det ved å melde deg inn i Rødt her: http://roedt.no/innmelding/

Var dommen i Pirate Bay-saken riktig?
Hvordan den står seg i forhold til svensk juss vet jeg ikke, men ut fra et rent logisk og moralsk perspektiv mener jeg at den klart er feil. Om man først skal ta noen for fildeling (noe jeg også er uenig i at man skal) må man i så fall i det minste ta de som faktisk gjør filene tilgjengelige, og ikke de som bare leverer tjenestene som gjør delingen av såvel lovlige og ikke-lovlige filer mulig.

Det er en "slippery slope" å begynne å gå til angrep på f.eks. nettilbydere og søkemotorer fordi de gjør det mulig å finne fram til ulovlig materiale. Dersom dette får fortsette kan det bety en alvorlig knebling av det fantastiske verktøyet internett har blitt, og jeg mener det er en av de største truslene mot ytringsfriheten vi møter i praksis i Vesten i dag.

Det tyske oppgjøret med fortiden

Verdt å høre på:
Rolf Hobson - Det tyske oppgjøret med fortiden, på p2-akademiet

http://nettradio.nrk.no/default.php?&kanal=P2NoYW5uZWw9bnJrLXAypHN0YXJ0P...