Vitenskap

Blogg-topp ti i tjueti

Siden jeg visstnok “representerer en blogg som er blant landets beste” (her er det noen som prøver å få brun nese), ble jeg også i år invitert til å sitte i den såkalte Tordenbloggjuryen. Nå viser det seg at Sonitus-folka har ombestemt seg i siste liten og starter cup heller enn fjorårets juryeordning, så det eneste jeg slik sett bidro med var i nominasjonsprosessen. Det betyr at lista mi nok ikke kommer til å bli lagt ut på Tordenbloggen i år slik som i fjor, men det betyr selvsagt ikke at jeg ikke legger den ut her. (For det gjør jeg åpenbart - bare se under.)

Akademisk kapitalisme - Kjeldstadli i Trondheim

Attac, Norsk Tjenestemannslag og Forskerforbundet sine avdelinger på NTNU og HiST samarbeidet denne uken om å få Knut Kjeldstadli til Trondheim for å snakke om den nye boken sin Akademisk kapitalisme. Venstresida.net bringer deg deler av foredraget på video:

Forskning til salgs

Kronikk i Klassekampen 1/12 - 2010

Et godt blogginnlegg kan få mange barn, og alle bør ut på nett.

Forskning under press

I kjølvannet av den lille skandalen om SINTEF-forskerne som ble forsøkt presset av Arbeidsdepartementet til å framstille norsk sykefravær som verre enn det er grunnlag for, har det slått ned et par lignende bomber til i offentligheten.

Forskning til salgs

De siste dagene har det skapt stort oppstuss at forskningsstiftelsen SINTEF ble forsøkt presset til å endre konklusjonene sine i en rapport om norsk sykefravær. SINTEF kunne ikke avdekke at det norske sykefraværet var spesielt stort sammenlignet med andre land, den konklusjonen var oppdragsgiveren - Arbeidsdepartementet - mindre fornøyd med.

For den som har fulgt debatten om sykefravær og sykelønn de siste par årene, er dessverre ikke dette så overraskende. Det er svært sterke krefter som ønsker å svekke sykelønnsordningen - en samlet høyreside og krefter langt inn i Arbeiderpartiet står dessverre sammen i et ønske om å skjære ned en av de viktige velferdsgodene vi har kjempet fram i vårt samfunn. For å skape forståelse for det er det viktig å danne et bilde av det norske sykefraværet som stort - gjerne “verdens største” - og gjerne også forsøke å begrunne dette med late og bortskjemte norske ansatte. Med tanke på den svært lemfeldige og ideologisk styrte bruken av statistikk og forskning vi tidligere har sett i debatten om sjukelønna og sjukefraværet, overrasker det heller ikke at departementet nå er så frekke at de forsøker seg på regelrett forskningsjuks.

Skittent sykefraværs-spill

Sintef ble forsøkt diktert av departementet til å endre konklusjonen da forskningen deres viste at sykefraværet i Norge IKKE er høyere enn i andre land:
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3904189.ece

Midlertidighet i høyere utdanning

I dag representerer jeg NTL på Forskerforbundets Forskningspolitiske seminar. Et av hovedtemaene er bruken av midlertidig tilsetting i forsknings-Norge.

Bakgrunnen er et regjeringsnedsatt utvalg som har levert en rapport om temaet. NTL vil nok også vedta en uttalelse om saken på sitt landsmøte som pågår samtidig.

Det er litt trist, synes jeg at man ikke kikker mer på de økonomiske systemene i forbindelse med midlertidighet innen forskningssektoren - vi må få opp grunnfinansieringa, og redusere prosjektfinansiering og produksjonsavhengig finansiering av forskning.

Lokale lønnsforhandlinger - høstens hesligste eventyr

Hver høst begynner den samme prosessen. Ansatte og ledelse rundt omkring på haugevis av offentlige institusjoner bruker tusener av arbeidstimer på å fordele noen millioner som er satt av i de sentrale lønnsforhandlingene. Mange steder foregår det på den måten at man leverer lange navnelister med enkeltpersoner hvor ledelse og fagorganisasjoner stiller hver sine krav. Dette er problematisk på mange måter.

Miljø og vekst - en vitenskapelig tilnærming

Forholdet mellom miljø og vekst har blitt aktualisert på nytt etter at den kjente venstresideaktivisten og tidligere RV-lederen Aslak Sira Myhre i ei ny bok (og en ny artikkel i Samtiden (og i en kronikk i Dagbladet)) beskylder miljøbevegelsen for å være moralistiske dommedagsprofeter.

Dagbla-kronikken er det eneste som ligger på nett.

Her beskriver Sira Myhre blant annet miljøbevegelsens problemer som “forestillingen om at menneskets eksistens er en kontinuerlig krig mellom menneske og natur” og en “motstand mot alle typer krafttiltak, fra såkalte monstermaster til vindkraft og bioenergi”.

Jeg skal egentlig ikke polemisere verken med eller mot Sira Myhre, men han bringer opp en problemstilling som er både interessant og viktig, og som dermed kan gi et godt utganspunkt for en diskusjon. Jeg er enig med Sira Myhre i at man ikke skal være moralistisk. Man skal være rasjonell, og for det som fungerer - det som vil gi handling for en bedre framtid - og ikke som Sira Myhre skriver at “miljøkamp blir sinnelagsetikk, det er hva du tenker, føler og sier som er avgjørende, ikke konsekvensene av handlingene dine.”

FOREDRAGS-DÖDAREN: Her kan du kikke på slides jeg lagde til jeg skulle holde foredrag om dette temaet.

En enighet i denne grunnholdningen trenger selvsagt ikke bety at man er enig i alle konklusjonene. Jeg har f.eks. vært skeptisk til storstilt utbygging av vindkraft på land på det nåværende tidspunkt - rett og slett fordi man per i dag får mye mer både energi og miljøeffekt av å bruke de samme ressursene på energieffektiviserings- og energisparingstiltak. Både i folks dagligliv, selvsagt, men kanskje særlig i industrien. Dette bør være strategien på kort sikt, mens det på lengre sikt bør satses på havvindmøller. Man kan selvsagt være mot vindmøller på basis av sinnelagsetikk, men man kan også være det på et svært så rasjonelt grunnlag.