Vitenskap

Hvordan rosabloggerne ødelegger verden


BUKSE: Sur og sint får bloggforfatteren ut sin aggresjon mot alt rosa, samtidig som han deler av sin visdom til ungdommen nutildax.

Videoer og dokumenter fra NTL universiteter og høgskolers jubileumskonferanse

Alle som er interesserte i høyere utdanning og kunnskapspolitikk, kan bruke en ettermiddag på mye verre ting enn å kikke på videoopptakene fra NTL Universiteter og høgskolers jubileumskonferanse i 2011.

Venstresidas voksenopplæringskontor: Atomteoriens historie

Folkeopplysning har jo alltid vært en av venstresidas hovedstrategier - kunnskap gir som kjent makt, og setter deg fri, så derfor er det viktig å gi vanlige folk en mest mulig bred og fri tilgang til kunnskap. Alt er som kjent i bunn og grunn fysikk, så derfor tilbyr vi nå gratis og fritt denne forelesningen om atomteoriens historie (som også tar for seg litt generell vitenskapshistorie og vitenskapelig metode), for å bidra til den store kunnskapsdugnaden for å skaffe informasjon også til de som ikke har lyst til å betale i dyre dommer for å høre stokk konservative amerikans

VVR: Copenhagen

As usual Venstresida videoroll gives you the best in free online entertainment. This intense physics-drama explores the famous meeting between Werner Heisenberg And Niels Bohr in Copenhagen during WW2:

Feilslått økonomisk styring

I dag har jeg det privilegium å ha et innlegg på trykk i Morgenbladet sammen med Forbundsleder i NTL, John Leirvaag. Det limes selvsagt også inn under - med lenker til relevante artikler.

Feilslått økonomisk styring

De siste ukene er det på nytt blitt fokus på den uheldige utviklingen vi har sett de siste årene innen fagtilbudet på universiteter og høgskoler. En storstilt vekst i «motefag» innen for eksempel media, natur og trening som det ikke finnes arbeidsplasser innenfor, kombineres med en nedleggelse av sentrale humanistiske fag.

3d: Den neste store piratkrigen

Aslak Borgersrud skriver om 3d-printing og fildeling: http://aslak.idg.no/2012/01/den-neste-store-piratkrigen/

Realist, javisst IV

Jeg har tidligere skrevet litt om min innsats for å rekruttere mer ungdom til realfag. Helst selvsagt til det viktigste realfaget - Teoretisk Fysikk - men jeg får vel ta til takke med det jeg får.

Derfor har jeg sagt ja til å gjøre litt gratisarbeid for Renatesenteret. Det innebærer også bl.a. å svare på en del spørsmål de stiller til profilsiden min. Som alt annet jeg skriver (med mulig unntak av forelesningsnoteter), gjør jeg selvsagt det også tilgjengelig herfra.

Fornektelse – fra tobakk til antropogen global oppvarming

Asbjørn skriver godt om Oreskes og Conways viktige bok "Merchants of Doubt" på Skepsisbloggen: http://skepsis.no/blog/?p=6303#more-6303

Hvem er islamofobene?

I det siste har jeg igjen kostet på meg å forsøke å motgå noe av det islamhatet som finnes på nett. Delvis kanskje i en eller annen naiv ide om samfunnsansvar, og at forsøksvis rasjonell og saklig debatt faktisk kan virke, men etter hvert kanskje også som et aldri så lite sosiologisk eksperiment.

Tidligere har jeg ofte trodd at islamkritikere i stor grad var en spesiell og mer irrasjonell avart av enkelte mer generelle religionskritikere som f.eks. nylig avdøde Christopher Hitchens. Vi snakker da om beinharde ateister som selv om de kanskje er noe uvitenskapelige i sin opptatthet av religionen som roten til alt ondt, og hvor enkelte har hatt en tendens til å gi islam en enda mindre fordelaktig behandling enn andre religioner, har holdt seg innenfor rammene for rasjonell debatt. Selv om noen av de mer ekstreme selvsagt ramler utenom disse rammene, har jeg opplevd at dette uansett var idealet, og at de forholder seg til faktakunnskap når de får det servert, selv om bortforklaringer ofte kan ligge rundt hjørnet.

Intervjuet av Fri Tanke

Humanetisk forbunds blad "Fri Tanke" har intervjuet meg og en rekke andre mer og mindre aktive skeptikere som har engasjert oss noe før og under HEFs "Ingen liker å bli lurt"-kampanje. Denne saken handler i hovedsak om den i sum positive effekten kampanjen har hatt på HEFs medlemstall.


FAKSIMILE: Klikk på faksimilen av dette utdraget for å lese hele saken.