Vitenskap

Lettvint elitepopulisme


Etter at det har kommet en internasjonal universitetsranking hvor de norske universitetene ikke gjør det så bra, har mange - både akademikere og politikere - kastet seg på noe jeg vil kalle en lettvint elitepopulisme.

Vingling om teknologibygg

Adresseavisen har de siste par dagene slått stort opp at heller ikke på årets statsbudsjett fikk Høgskolen i Sør-Trøndelag nytt teknologibygg.

Se bl.a.: http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/article6416301.ece og http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/article6417341.ece

Når dette prosjektet er blitt skjøvet på så mange ganger, er det vanskelig å fortsatt se på det som en tilfeldighet. HiST blir tydeligvis systematisk nedprioritert, så da er spørsmålet hva som er årsaken.

Kitchen Notebooks - Gramsci and Scientific Method

Like Antonio Gramsci found himself confined to Mussolini's dungeons, having to jot down short lines of thought in small notebooks, I at times find myself confined to the kitchen table, by a laptop, forced by an uncontrollable impulse to comment on something I have seen or read, to write a few short lines about some subject.

I recently started reading Monthly Review Press’ edition of Antonio A. Santucci’s Antonio Gramsci. As I had just been lecturing a group of engineering students on the topic of scientific method, and common errors of thought that can create obstacles in scientific thinking, I did not get further than Joseph A. Buttigieg’s foreword, before stumbeling upon a connection I had to comment.

In describing Gramsci’s criticism of Bukharin’s rather dogmatic and deterministic understanding of history, Buttigieg quotes Gramsci writing “There are those who believe that science must absolutely mean ‘system’, and therefore they construct all kinds of systems that have only the mechanical outward appearance of a system” (Q7, §29)

Uvitenskapelig balanse

Kronikk i Klassekampen 21/9 2012:

Klikk på faksimile for større versjon.

Hekser, trollmenn og konsulenter

Hva er forskjellen på healing, engleskoler og store konsulentselskapers altomfattende managementsystemer? Ikke så mye. Det viktigste er troen, skriver Eva Grinde i Dagens Næringsliv:
http://www.dn.no/karriere/article2466486.ece

Pseudovitenskapelige energier

Ingen heksejakt

Helge Torvund har et innlegg i Klassekampen 14/8 om Humanetisk Forbunds (HEF) aksjon “Ingen liker å bli lurt” (ILÅBL). Undertegnede er ikke medlem i HEF, men har en faglig og personlig interesse rundt vitenskap og skepsis, og har derfor fulgt kampanjen med interesse, og bl.a. deltatt sporadisk på kampanjens Facebook(FB)-side.

Torvunds innlegg er litt springende, men jeg vil ta opp et par punkt i Torvunds kritikk og sammenholde disse med min oppfatning av kampanjen.

For det første er Torvunds framstilling av kampanjen karikert. Når han skriver allerede i utgangspunktet om “ei heksejakt på andre alternative syn”, borger ikke det for noen balansert gjennomgang, noe vi heller ikke får.

Villedende balanse

Massemedia har en utfordrende og vanskelig, men også svært viktig oppgave, når det gjelder å presentere et mest mulig riktig bilde av virkeligheten til sine lesere. Noen av utfordringene er velkjente. Aviser trenger både lesere og annonsører, og kan derfor føle seg presset både til å lage overskrifter og oppslag som er mer sensasjonelle enn sakens realiteter egentlig gir grunnlag for, men også innimellom å dempe, eller unnlate å rapportere saker for å ikke provosere og støte fra seg enten store lesergrupper eller viktige annonsører.

For å forsøke å skape en balansert nyhetsdekning, er journalister ofte opptatt av å få fram flere sider av en sak, noe som stort sett er svært prisverdig. Dette passer også godt inn i konfliktorienteringen som ofte driver media: Dersom man kan presentere en sak gjennom to syn som står mot hverandre, har man oppnådd en slags grunnleggende journalistisk balanse.

Xocai-sellers using dirty trics to silence critics

Recently sellers of the Chocolate Xocai, have been enrolled in scandal in Norway after they tried to threaten bloggers who published articles showing how both the business-idea and the health-effects were a scam into scilence. Read mote about it here: http://www.reddit.com/r/skeptic/comments/voh72/xocai_chocolate_marketers...

The blogger that blew this case wide open in Norwegain media, Gunnar Tjomlid, soon saw his website (www.tjomlid.com) rise to the top on Norwegian Google when you search for "Xocai".

Mer skitne Xocai-triks: oppdateringer + saken i media

Den internasjonale Xocai-toppen Adam Paul Green har laget seg denne litt merkelige nettsiden: adampaulgreen.com/gunnar-tjomlid-oslo. (Jeg lenker ikke til siden for ikke å øke hans googlerank ytterligere). Jeg blir usikker på hva som er formålet. Er det å forsøke å komme høyt opp på Google når man søker på bloggeren bak Unfiltered Perception, som har vært frontfigur i denne kampen mot sjokomafiaen (Se www.tjomlid.com)? IT-kyndige twitrere mener det er en strategi for å få Tjomlid vekk fra toppen av norsk Google, når man søker på Xocai, og selv øke sin Google-rank.

Etter at jeg oppdaget dette, er det satt igang en kampanje mot @adampaulgreen på twitter for å få ham til å fjerne navnet. Gi klar beskjed du også om at de skitne triksene hans vil bli offentliggjort, og at han bør ta det vekk snarest.