Vitenskap

Skittent sykefraværs-spill

Sintef ble forsøkt diktert av departementet til å endre konklusjonen da forskningen deres viste at sykefraværet i Norge IKKE er høyere enn i andre land:
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3904189.ece

Midlertidighet i høyere utdanning

I dag representerer jeg NTL på Forskerforbundets Forskningspolitiske seminar. Et av hovedtemaene er bruken av midlertidig tilsetting i forsknings-Norge.

Bakgrunnen er et regjeringsnedsatt utvalg som har levert en rapport om temaet. NTL vil nok også vedta en uttalelse om saken på sitt landsmøte som pågår samtidig.

Det er litt trist, synes jeg at man ikke kikker mer på de økonomiske systemene i forbindelse med midlertidighet innen forskningssektoren - vi må få opp grunnfinansieringa, og redusere prosjektfinansiering og produksjonsavhengig finansiering av forskning.

Lokale lønnsforhandlinger - høstens hesligste eventyr

Hver høst begynner den samme prosessen. Ansatte og ledelse rundt omkring på haugevis av offentlige institusjoner bruker tusener av arbeidstimer på å fordele noen millioner som er satt av i de sentrale lønnsforhandlingene. Mange steder foregår det på den måten at man leverer lange navnelister med enkeltpersoner hvor ledelse og fagorganisasjoner stiller hver sine krav. Dette er problematisk på mange måter.

Miljø og vekst - en vitenskapelig tilnærming

Forholdet mellom miljø og vekst har blitt aktualisert på nytt etter at den kjente venstresideaktivisten og tidligere RV-lederen Aslak Sira Myhre i ei ny bok (og en ny artikkel i Samtiden (og i en kronikk i Dagbladet)) beskylder miljøbevegelsen for å være moralistiske dommedagsprofeter.

Dagbla-kronikken er det eneste som ligger på nett.

Her beskriver Sira Myhre blant annet miljøbevegelsens problemer som “forestillingen om at menneskets eksistens er en kontinuerlig krig mellom menneske og natur” og en “motstand mot alle typer krafttiltak, fra såkalte monstermaster til vindkraft og bioenergi”.

Jeg skal egentlig ikke polemisere verken med eller mot Sira Myhre, men han bringer opp en problemstilling som er både interessant og viktig, og som dermed kan gi et godt utganspunkt for en diskusjon. Jeg er enig med Sira Myhre i at man ikke skal være moralistisk. Man skal være rasjonell, og for det som fungerer - det som vil gi handling for en bedre framtid - og ikke som Sira Myhre skriver at “miljøkamp blir sinnelagsetikk, det er hva du tenker, føler og sier som er avgjørende, ikke konsekvensene av handlingene dine.”

FOREDRAGS-DÖDAREN: Her kan du kikke på slides jeg lagde til jeg skulle holde foredrag om dette temaet.

En enighet i denne grunnholdningen trenger selvsagt ikke bety at man er enig i alle konklusjonene. Jeg har f.eks. vært skeptisk til storstilt utbygging av vindkraft på land på det nåværende tidspunkt - rett og slett fordi man per i dag får mye mer både energi og miljøeffekt av å bruke de samme ressursene på energieffektiviserings- og energisparingstiltak. Både i folks dagligliv, selvsagt, men kanskje særlig i industrien. Dette bør være strategien på kort sikt, mens det på lengre sikt bør satses på havvindmøller. Man kan selvsagt være mot vindmøller på basis av sinnelagsetikk, men man kan også være det på et svært så rasjonelt grunnlag.

Akademisk kapitalisme

Jeg har lenge jobbet med (eller rettere sagt mot) New Public Management på mange fronter. NTNU/HiST Attac har lenge hatt en gruppe som har jobbet med spørsmål rundt høyere utdanning, og har hatt særlig fokus på nyliberale reformer innen sektoren - deriblant også New Public Management. Etter at jeg i løpet av 00-tallet gikk fra å være student ved et universitet, til å bli ansatt ved en høgskole, har jeg i tillegg jobbet med saken som lokalt tillitsvalgt i NTL.

Etter at jeg nå også har blitt valgt inn i styret i NTLs landsforening for universiteter og høgskoler, er det selvsagt godt å se at det jobbes med saken også andre steder. Noe av det første jeg/vi tenkte på da vi startet arbeidet, var å forsøke å lage en mer helhetlig framstilling og analyse av problemene i sektoren gjennom en artikkelsamling e.l. Etter å ha jobbet med spørsmålet i ulike miljø en stund, fikk vi koblet på forlaget ResPublica, og jeg er nå redaktør for en bokserie/pamflettserie som omhandler utviklingen i sektoren. Med meg har jeg et redaksjonsråd som er rimelig bredt sammensatt fra ulike miljø, men med tyngde nettopp fra NTL og Attac.

Realist, javisst III - eller...

Nå har jeg gjort det igjen - latt meg intervjue uten sitatsjekk. Denne gangen gjaldt det min deltagelse på åpningen av Rollemodellbyrået ALFA. Det er en risikabel sport å overlate til en journalist å oversette muntlig tale til skriftlig tekst.

Tenketankkrigen

Dagbladet skriver om debatten etter utgivelsen av "The Spirit Level":
http://www.dagbladet.no/2010/09/22/magasinet/penger/forskning/tenketank/...

Revolusjonær Pocket #1 - Sosialisme 2.0

Etter at førsteopplaget i papir fra 2007 nå er revet bort, kan venstresida.net presentere et digitalt 2. opplag av denne fantastiske pocketboka til fri nedlasting her på venstresida.net.

Denne pocketboka gir deg tanker om framtidige sosialismemodeller og annet snacks både av redaktørene og andre kjente navn på norsk venstreside. I tråd med bokas budskap er den selvsagt gratis å laste ned. La oss kalle det venstresida.net sin gave til leserne i anledning de 200.000 treff dere har gitt oss, som vi dermed rundet i dag. Få din personlige pdf ved å klikke på bildet under: