Vitenskap

Fanebærer!

Som mange sikkert vet, er jeg ikke ukjent med jobben å være fanebærer. Om det har vært for NTL, Attac eller Rødt, har jeg mang en 1. mai travet Trondheim rundt bærende på en eller annen fane, eller banner (se ill.).

I år har jeg likevel blitt utpekt til en av Fornuftens fanebærere av Ketil Hope. Hope er kjent skeptiker, bl.a. redaktør av boka "Skepsis", og mannen som utfordret kristenfolket til å omvende ham gjennom Vårt Land. På tampen av året har han gitt ut heder og ros til ulike mennesker som på forskjellig vis har utvist kritiske, skeptiske - ja fornuftige holdninger til ulike problemstillinger, om det er alternativ medisin, konspirasjonsteorier eller andre spørsmål.

Les om alle Hopes fanebærere på bloggen http://sankthuman.blogspot.no/

My stint with vanity publishing

A while back I was contacted by a publishing group calling themselves “Lambert Academic Publishing (LAP)”, expressing an interest in “publishing my thesis”. A short exchange of emails made it clear that the woman who sent the email had no idea what my thesis was about, what sort of thesis we were talking about, or actually whether I had a thesis she could publish at all.

I realized, as I had suspected all along, that this was a standardized email sent an mass to people employed at universities and colleges around the world. The company presented its business-idea as making all sorts of academic work that normally only collect dust on local campus libraries available online as print-on-demand. Basically, I think this sounds as a good idea, but I did not like the way the company tried to present itself as a genuine academic publishing house. This kind of subtle falsehood is, in my view not compatible with academic values. In addition, publishing with them would mean giving them rights to my work.

However, I thought the idea of making old academic works available for a larger audience sounded good. If only there was a way I could do this without the pretence and dishonesty, and without giving away the rights to my own work.

Referanser og uttalelser til CV’en

Som noen sikkert har fått med seg, hadde jeg en kronikk i Dagbladet på lørdag. Jeg har fått så mange fine og morsomme tilbakemeldinger på den - særlig i kommentarfeltet - at jeg tenkte å samle opp noen av dem her.

Veien til konspirasjonstenking


Klikk på faksimilen for større versjon.

Oppdatert: Dagbladet har nå lagt ut kronikken på nett, og det finnes som vanlig mye godsaker i kommentarfeltet: http://dagbladet.no/2012/11/30/kultur/debatt/kronikk/24620384/

Dagbladet skriver 23/11 om konspirasjonsteoretikere som fotfølger norske politikere, og oppfattes som truende. Disse tror bl.a. at kondensstripene bak fly og vaksiner egentlig er giftstoffer som i skjul brukes for å forgifte befolkningen, og at alt dette er satt i scene av store hemmelige skjulte nettverk som styrer det meste av det som skjer i verden.

Dersom man skal tro på slike absurde påstander om fly og vaksiner, er det selvsagt nødvendig med en gigantisk konspirasjon. Dersom noe sånt skal stemme, må millioner av mennesker verden over med medisinsk utdanning, med fysikkutdanning (kondens) og flygere være en del av denne gigantiske sammensvergelsen sammen med alle verdens statsledere og makteliter. Hvordan man får denne kontinuerlige forgiftningen til å stemme med sterkt økende levealder og mindre barnedødelighet i samme periode, er et annet spørsmål.

AVSLØRT!

Den kjente homeopaten Rolf Erik Hanssen er ute på hevntokt igjen, som han alltid er når noen har vært så frekke å påstå at behandlingsmetodene han selger er virkningsløse.

Hanssens fremgangsmåter overfor meningsmotstadnere, har jeg tidligere omtalt her, og her, og selv om det begynner å bli et par år siden, er diskusjonene tydeligvis ikke glemt av Hanssen.

Teknologisk revolusjon

Etter den velkjente strategien "har ikke tid, men gjør det lell", har jeg tatt opp min gamle interesse for spørsmål omkring teknologi og samfunn, og i min egen variant av noe vi kan kalle et "fagligpolitisk samarbeid" (naturvitenskaplig utdannet og politisk aktiv) gjort en artikkel. Forskning er det vel neppe - la oss kalle det "aktivistjournalistikk med fotnoter", og med publisering i tidsskriftet Rødt! 4/2012, er det vel ikke reviewet av Peer heller, men jeg publiserer ihvertfall åpent - rett under her:

Lettvint elitepopulisme


Etter at det har kommet en internasjonal universitetsranking hvor de norske universitetene ikke gjør det så bra, har mange - både akademikere og politikere - kastet seg på noe jeg vil kalle en lettvint elitepopulisme.

Vingling om teknologibygg

Adresseavisen har de siste par dagene slått stort opp at heller ikke på årets statsbudsjett fikk Høgskolen i Sør-Trøndelag nytt teknologibygg.

Se bl.a.: http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/article6416301.ece og http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/article6417341.ece

Når dette prosjektet er blitt skjøvet på så mange ganger, er det vanskelig å fortsatt se på det som en tilfeldighet. HiST blir tydeligvis systematisk nedprioritert, så da er spørsmålet hva som er årsaken.

Kitchen Notebooks - Gramsci and Scientific Method

Like Antonio Gramsci found himself confined to Mussolini's dungeons, having to jot down short lines of thought in small notebooks, I at times find myself confined to the kitchen table, by a laptop, forced by an uncontrollable impulse to comment on something I have seen or read, to write a few short lines about some subject.

I recently started reading Monthly Review Press’ edition of Antonio A. Santucci’s Antonio Gramsci. As I had just been lecturing a group of engineering students on the topic of scientific method, and common errors of thought that can create obstacles in scientific thinking, I did not get further than Joseph A. Buttigieg’s foreword, before stumbeling upon a connection I had to comment.

In describing Gramsci’s criticism of Bukharin’s rather dogmatic and deterministic understanding of history, Buttigieg quotes Gramsci writing “There are those who believe that science must absolutely mean ‘system’, and therefore they construct all kinds of systems that have only the mechanical outward appearance of a system” (Q7, §29)

Uvitenskapelig balanse

Kronikk i Klassekampen 21/9 2012:

Klikk på faksimile for større versjon.