Vitenskap

Hvem er islamofobene?

I det siste har jeg igjen kostet på meg å forsøke å motgå noe av det islamhatet som finnes på nett. Delvis kanskje i en eller annen naiv ide om samfunnsansvar, og at forsøksvis rasjonell og saklig debatt faktisk kan virke, men etter hvert kanskje også som et aldri så lite sosiologisk eksperiment.

Tidligere har jeg ofte trodd at islamkritikere i stor grad var en spesiell og mer irrasjonell avart av enkelte mer generelle religionskritikere som f.eks. nylig avdøde Christopher Hitchens. Vi snakker da om beinharde ateister som selv om de kanskje er noe uvitenskapelige i sin opptatthet av religionen som roten til alt ondt, og hvor enkelte har hatt en tendens til å gi islam en enda mindre fordelaktig behandling enn andre religioner, har holdt seg innenfor rammene for rasjonell debatt. Selv om noen av de mer ekstreme selvsagt ramler utenom disse rammene, har jeg opplevd at dette uansett var idealet, og at de forholder seg til faktakunnskap når de får det servert, selv om bortforklaringer ofte kan ligge rundt hjørnet.

Intervjuet av Fri Tanke

Humanetisk forbunds blad "Fri Tanke" har intervjuet meg og en rekke andre mer og mindre aktive skeptikere som har engasjert oss noe før og under HEFs "Ingen liker å bli lurt"-kampanje. Denne saken handler i hovedsak om den i sum positive effekten kampanjen har hatt på HEFs medlemstall.


FAKSIMILE: Klikk på faksimilen av dette utdraget for å lese hele saken.

5 Logical Fallacies

Cracked.com gives you 5 Logical Fallacies That Make You Wrong More Than You Think. An instructive article about why you can never convince a conspiracy theorist he is wrong 8And perhaps why Habermas i wrong?):
http://www.cracked.com/article_19468_5-logical-fallacies-that-make-you-w...

The capitalist network that runs the world

New research discovers the global economic power centra. Some might say this confirms marxist theories about concentration of wealth and power within capitalist systems:
http://www.newscientist.com/article/mg21228354.500-revealed--the-capital...

Naturlig medisin ødelegger naturen

Gunnar Tjomlid skriver om raseringen av naturen som konsekvens av naturmedisinernes kyniske jag etter profitt: http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=8629

Taklinger #13 - NPM og Humboldt

Samtiden? Bah! Nytt Norsk tidsskrift? Tull! De beste og viktigste akademiske diskusjonene foregår selvsagt i NTNU/HiST Attacs tidsskrift Taklinger, som nå er ute med sitt 13. nummer.

Denne gangen har bladet for første gang med et eksklusivt 10-siders web-bilag, og du kan lese både bladet og bilaget direkte på web, du kan legge det ut på din egen nettside, og i det store og hele er det bare fantasien som setter grenser:

Stoppeklokkeomsorg gir alternativ-boom

NRK sendte nylig dokumentaren “Helsefabrikken” som viser hvordan stoppeklokkemetoder de siste årene har blitt innført i helsevesenet. Samtidig har Humanetisk Forbund de siste månedene drevet kampanjen “Ingen liker å bli lurt”, som setter et kritisk fokus på den veksten vi samtidig har sett innen ulike alternative behandlingsformer. Finnes det noen sammenheng mellom trendene?

Hva er ei sekt?

Sekter er spesielle skapninger. De kan dukke opp i både religiøse sammenhenger, men også i politikken både på høyre og venstresida, og sikkert i mange andre sammenhenger også, men hvordan kan vi kjenne dem igjen?

Det som for meg er slående er at sekter, selv om de politisk kan stå svært langt fra hverandre, ofte ligner mer på hverandre enn de ligner på noe annet. Det tydeligste kjennetegnet på ei sekt, er for meg følgende: Selv om sekta påberoper seg å kjempe for ei viktig politisk eller religiøs sak, blir denne saken stadig nedprioritert til fordel for sekta sjøl. Den ene og overordnet viktige oppgaven til ei sekt er å opprettholde og rekruttere medlemmer til sekta, og den bruker dermed ofte mest tid på å kritisere og angripe dem som er mest enig med dem i sak. Årsaken til at man kan få en slik logikk til å gå ihop er ved å bruke en analyse som tilsier at det er kun sektas helt bestemte og detaljerte strategi som kan føre fram til målet, og at alle avvik fra denne rette linja slik er like ille som de som politisk (eller religiøst) befinner seg på motsatt side.

Hva er kiropraktikk?

Mange tror at kiropraktikk er en helt standard vitenskapelig fundert behandlingsform, på lik linje med fysioterapi. Det er det ikke.