Vitenskap

Why does Dr. Manhattan have difficulties finding humans morally valuable?

I was just skimming through the book “Watchmen and philosophy” (Mark D. White, William Irwin) where Christopher Robichaud touches in on the subject in the title of this short essay.

If you are not familiar with the character, and thus do not quite get the subject, I suggest you go read the graphic novel.

It is obvious that Dr. Manhattan has problems with his emotional attachment to humans, and there of course can be multiple reasons for this. As he is a fictional character, we must also take into account that Alan Moore - a great artist he may be - may not have foreseen absolutely all possible aspects of extrapolating the characteristics of his characters into the philosophical realm.

Blogg-topp ti i tjueti

Siden jeg visstnok “representerer en blogg som er blant landets beste” (her er det noen som prøver å få brun nese), ble jeg også i år invitert til å sitte i den såkalte Tordenbloggjuryen. Nå viser det seg at Sonitus-folka har ombestemt seg i siste liten og starter cup heller enn fjorårets juryeordning, så det eneste jeg slik sett bidro med var i nominasjonsprosessen. Det betyr at lista mi nok ikke kommer til å bli lagt ut på Tordenbloggen i år slik som i fjor, men det betyr selvsagt ikke at jeg ikke legger den ut her. (For det gjør jeg åpenbart - bare se under.)

Akademisk kapitalisme - Kjeldstadli i Trondheim

Attac, Norsk Tjenestemannslag og Forskerforbundet sine avdelinger på NTNU og HiST samarbeidet denne uken om å få Knut Kjeldstadli til Trondheim for å snakke om den nye boken sin Akademisk kapitalisme. Venstresida.net bringer deg deler av foredraget på video:

Forskning til salgs

Kronikk i Klassekampen 1/12 - 2010

Et godt blogginnlegg kan få mange barn, og alle bør ut på nett.

Forskning under press

I kjølvannet av den lille skandalen om SINTEF-forskerne som ble forsøkt presset av Arbeidsdepartementet til å framstille norsk sykefravær som verre enn det er grunnlag for, har det slått ned et par lignende bomber til i offentligheten.

Forskning til salgs

De siste dagene har det skapt stort oppstuss at forskningsstiftelsen SINTEF ble forsøkt presset til å endre konklusjonene sine i en rapport om norsk sykefravær. SINTEF kunne ikke avdekke at det norske sykefraværet var spesielt stort sammenlignet med andre land, den konklusjonen var oppdragsgiveren - Arbeidsdepartementet - mindre fornøyd med.

For den som har fulgt debatten om sykefravær og sykelønn de siste par årene, er dessverre ikke dette så overraskende. Det er svært sterke krefter som ønsker å svekke sykelønnsordningen - en samlet høyreside og krefter langt inn i Arbeiderpartiet står dessverre sammen i et ønske om å skjære ned en av de viktige velferdsgodene vi har kjempet fram i vårt samfunn. For å skape forståelse for det er det viktig å danne et bilde av det norske sykefraværet som stort - gjerne “verdens største” - og gjerne også forsøke å begrunne dette med late og bortskjemte norske ansatte. Med tanke på den svært lemfeldige og ideologisk styrte bruken av statistikk og forskning vi tidligere har sett i debatten om sjukelønna og sjukefraværet, overrasker det heller ikke at departementet nå er så frekke at de forsøker seg på regelrett forskningsjuks.

Skittent sykefraværs-spill

Sintef ble forsøkt diktert av departementet til å endre konklusjonen da forskningen deres viste at sykefraværet i Norge IKKE er høyere enn i andre land:
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3904189.ece

Midlertidighet i høyere utdanning

I dag representerer jeg NTL på Forskerforbundets Forskningspolitiske seminar. Et av hovedtemaene er bruken av midlertidig tilsetting i forsknings-Norge.

Bakgrunnen er et regjeringsnedsatt utvalg som har levert en rapport om temaet. NTL vil nok også vedta en uttalelse om saken på sitt landsmøte som pågår samtidig.

Det er litt trist, synes jeg at man ikke kikker mer på de økonomiske systemene i forbindelse med midlertidighet innen forskningssektoren - vi må få opp grunnfinansieringa, og redusere prosjektfinansiering og produksjonsavhengig finansiering av forskning.

Lokale lønnsforhandlinger - høstens hesligste eventyr

Hver høst begynner den samme prosessen. Ansatte og ledelse rundt omkring på haugevis av offentlige institusjoner bruker tusener av arbeidstimer på å fordele noen millioner som er satt av i de sentrale lønnsforhandlingene. Mange steder foregår det på den måten at man leverer lange navnelister med enkeltpersoner hvor ledelse og fagorganisasjoner stiller hver sine krav. Dette er problematisk på mange måter.