Vitenskap

Miljø og vekst - en vitenskapelig tilnærming

Forholdet mellom miljø og vekst har blitt aktualisert på nytt etter at den kjente venstresideaktivisten og tidligere RV-lederen Aslak Sira Myhre i ei ny bok (og en ny artikkel i Samtiden (og i en kronikk i Dagbladet)) beskylder miljøbevegelsen for å være moralistiske dommedagsprofeter.

Dagbla-kronikken er det eneste som ligger på nett.

Her beskriver Sira Myhre blant annet miljøbevegelsens problemer som “forestillingen om at menneskets eksistens er en kontinuerlig krig mellom menneske og natur” og en “motstand mot alle typer krafttiltak, fra såkalte monstermaster til vindkraft og bioenergi”.

Jeg skal egentlig ikke polemisere verken med eller mot Sira Myhre, men han bringer opp en problemstilling som er både interessant og viktig, og som dermed kan gi et godt utganspunkt for en diskusjon. Jeg er enig med Sira Myhre i at man ikke skal være moralistisk. Man skal være rasjonell, og for det som fungerer - det som vil gi handling for en bedre framtid - og ikke som Sira Myhre skriver at “miljøkamp blir sinnelagsetikk, det er hva du tenker, føler og sier som er avgjørende, ikke konsekvensene av handlingene dine.”

FOREDRAGS-DÖDAREN: Her kan du kikke på slides jeg lagde til jeg skulle holde foredrag om dette temaet.

En enighet i denne grunnholdningen trenger selvsagt ikke bety at man er enig i alle konklusjonene. Jeg har f.eks. vært skeptisk til storstilt utbygging av vindkraft på land på det nåværende tidspunkt - rett og slett fordi man per i dag får mye mer både energi og miljøeffekt av å bruke de samme ressursene på energieffektiviserings- og energisparingstiltak. Både i folks dagligliv, selvsagt, men kanskje særlig i industrien. Dette bør være strategien på kort sikt, mens det på lengre sikt bør satses på havvindmøller. Man kan selvsagt være mot vindmøller på basis av sinnelagsetikk, men man kan også være det på et svært så rasjonelt grunnlag.

Akademisk kapitalisme

Jeg har lenge jobbet med (eller rettere sagt mot) New Public Management på mange fronter. NTNU/HiST Attac har lenge hatt en gruppe som har jobbet med spørsmål rundt høyere utdanning, og har hatt særlig fokus på nyliberale reformer innen sektoren - deriblant også New Public Management. Etter at jeg i løpet av 00-tallet gikk fra å være student ved et universitet, til å bli ansatt ved en høgskole, har jeg i tillegg jobbet med saken som lokalt tillitsvalgt i NTL.

Etter at jeg nå også har blitt valgt inn i styret i NTLs landsforening for universiteter og høgskoler, er det selvsagt godt å se at det jobbes med saken også andre steder. Noe av det første jeg/vi tenkte på da vi startet arbeidet, var å forsøke å lage en mer helhetlig framstilling og analyse av problemene i sektoren gjennom en artikkelsamling e.l. Etter å ha jobbet med spørsmålet i ulike miljø en stund, fikk vi koblet på forlaget ResPublica, og jeg er nå redaktør for en bokserie/pamflettserie som omhandler utviklingen i sektoren. Med meg har jeg et redaksjonsråd som er rimelig bredt sammensatt fra ulike miljø, men med tyngde nettopp fra NTL og Attac.

Realist, javisst III - eller...

Nå har jeg gjort det igjen - latt meg intervjue uten sitatsjekk. Denne gangen gjaldt det min deltagelse på åpningen av Rollemodellbyrået ALFA. Det er en risikabel sport å overlate til en journalist å oversette muntlig tale til skriftlig tekst.

Tenketankkrigen

Dagbladet skriver om debatten etter utgivelsen av "The Spirit Level":
http://www.dagbladet.no/2010/09/22/magasinet/penger/forskning/tenketank/...

Revolusjonær Pocket #1 - Sosialisme 2.0

Etter at førsteopplaget i papir fra 2007 nå er revet bort, kan venstresida.net presentere et digitalt 2. opplag av denne fantastiske pocketboka til fri nedlasting her på venstresida.net.

Denne pocketboka gir deg tanker om framtidige sosialismemodeller og annet snacks både av redaktørene og andre kjente navn på norsk venstreside. I tråd med bokas budskap er den selvsagt gratis å laste ned. La oss kalle det venstresida.net sin gave til leserne i anledning de 200.000 treff dere har gitt oss, som vi dermed rundet i dag. Få din personlige pdf ved å klikke på bildet under:

Betraktninger i anledning NTNUs 14 års-jubileum

Jeg har lenge gått og småmurret over at den gamle utdanningen min (cand.scient) som jeg begynte på ved NTNU på Lade i 1996 blir oversett eller i det minste svært stefaderlig behandlet i alle historiske beretninger om NTNU - inkludert den nye jubileumsboken. Det kan jeg i og for seg leve med, selv om det altså ikke er bare gamle NTH'ere som kan være sure og nostalgiske over utviklinga. Jeg vil vel påstå at NTH-miljøet har minst å klage over.

The construction of reality

No, this is not some postmodern or post-structuralist article, all about how reality is an construction of whatever. It is rather an essay on how we all subconsciously construct our own internal image of reality. An image we rarely think of, but which form the basis of all most all our decisions.

In modern day we have a large variety of more or less scientifically validated sources of knowledge about the world around us - both nature and society. Everything from opinion polls to figure out what a population thinks, to double blind tests to see if a medical procedure has the desired effect, to a large amount of quantitative and qualitative research on a huge variety of issues.

However not many people go to scientific peer-review journals, statistical bureaus, and other sources of that kind to actively build a image of the world they inhabit. Rather the image builds itself as a result of a cumulative array of impressions and single pieces of information.

Homøopater omgår hovedpoenget

I likhet med virkestoffene i homøopatiske preparater, virker det som debatten i Adresseavisen nå er i ferd med å tynnes ut til intet. Det er kanskje greit nok, hadde det ikke vært for at det har drypper inn noen innlegg mot meg, samtidig som jeg har slitt med å få svar på trykk. Kan det være noen fra alternativmiljøet som har sommerjobb i Adresseavisens debattredaksjon?

The Spirit Level - slides

Til glede for alle statistikk-nerder, har mange av grafene og figurene fra den tidligere omtalte "The Spirit Level" (http://venstresida.net/?q=node/1010 ) nå blitt lagt ut på nett. Nyt dette viktige verktøyet, og bruk det: