Multimedia

Vømmøl og distriktspolitikk

I Fylkestinget som nylig er avholdt på Oppdal stilte jeg et spørsmål til Fylkesordføreren angående de til dels sterke sentraliseringstendensene i Sør-Trøndelag. Selv om vi begge nok har et engasjement i saken, kan man også lete opp politiske skillelinjer mellom linjene. Siden jeg siterte "Fjøsvisa" av Vømmøl Spellmannslag i spørsmålet mitt, fulgte Fylkesordføreren opp med å sitere refrenget fra "Det e itjnå som kjæm tå sæ sjøl". (Merkelig nok uten å ta med den foregående setningen om å huske på "de ordan Lenin, Marx og Mao sa"...).

Attac Norge 10 år!


GRATTIS: NTNU/HiST Attac har laget gratulasjonsvideo til Attac Norge.

31. mai 2001 ble Attac Norge stiftet. Utviklingen siden den gang, og kanskje særlig den økonomiske krisa fra 2008 har bekreftet mange av de bekymringene Attac har kommet med, og behovet for organisasjonen.

Fylkeskommunen

Den som så Lille-Lørdag på 90-tallet husker vel kanskje at fylkeskommunen der ble brukt som et symbol på det litt traurige, gammelmodige, offentlige og byråkratiske Norge. Nå er nok det en tenking og humor som var ganske preget av nittitallets nihilisme, og som selv nok har gått ut på dato, men likevel - jeg tror nok fylkeskommunen er en ganske diffus størrelse for mange.

1. mai i Trondheim 2011


DEMOKRATI: Også på arbeidsplassen ønsket Rødt Ungdom demokrati på 1. mai, her fulgt av Rødt.

Det var en 1. maifeiring i strålende sol i Trondheim i år. Arrangørene meldte 2100 i toget, og Jan Davidsen holdt årets 1. maitale. Rødt Ungdom markerte seg særlig med sin "arbeidermakt"-kampanje for mer demokrati i arbeidslivet, blant annet med et bannerdropp fra taket på Trondheim Torg.

James Randi i Trondheim

Som den oppvakte leser sikkert har fått med seg, besøkte den internasjonalt kjente illusjonisten og skeptikeren James Randi Trondheim den 21/3 2011.

I tillegg til at Student-TV streamet hele møtet fra Storsalen i Studentersamfundet, lovet de også å legge ut videoen i etterkant. Så har enda ikke skjedd, og jeg tar dermed på meg å legge ut en egen elendig mobilvideo fra møtet (bare et utdrag). Oppdatert: STV har nå lagt ut møtet her.SKYLDER PÅ MEDIA: Også James Randi får merkelige og tildels agressive henvendelser fra alternativmiljøet, og han skylder på ukritiske media, for alternativmiljøets gjennomslag.

Siden jeg hadde et par minutter til overs og lyden var dårlig, har jeg transkribert det Randi sier i opptaket:

LoVeSe (la olja ligge)I går, 19/2 var det markering mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, har kan du se starten på appellen jeg holdt (kamerabatteriet ga seg i kulda), og lese hele!

Hva motiverer oss?

Et par lenker relatert til debatten om resultalønn.

Hva motiverer oss:

Bonusordninger og resultatlønn får stadig mindre oppslutning:
http://www.vol.no/meninger/article400086.ece
http://ys.no/kunder/ys/mm.nsf/lupgraphics/Rapporten.pdf/$file/Rapporten.pdf

The Vault: Gamle opptak fra arkivet

Etter å ha saumfart våre arkiver, har vi på venstresida.net funnet fram mange gamle opptak fra debatter, møter og foredrag med politisk innhold som antakeligvis fremdeles kan være interessante for en engere krets. Vi legger derfor ut et knippe gamle lydopptak her, så kan den enkelte selv bla seg nedigjennom. Det bør vel bemerkes at en grunn til at en del av disse ikke er lagt ut tidligere har en del å gjøre med kvaliteten, men også at det ikke har funnes samme gode delingstjenester for rene lydopptak som for video.

Trondheimskonferansen 2011 - Pensjon

Det har i år, som hver januar, vært Trondheimskonferanse. Den største årlige samlingen av fagbevegelsens grunnplan. Venstresida.net gir deg selvsagt litt multimedia fra det som har foregått, men glem ikke å stikke innom LO i Trondheim sine nettsider for vedtatte uttalelser, slides fra foredrag mm:
http://lokal.lo.no/trondheim/index.php?mod=plink&id=1735&PHPSESSID=814bb...

I vanlig multimedial tradisjon, byr venstresida.net på video. Under kan du derfor kose deg med en drøy halvtime med Arne Byrkjeflot som foredrar om pensjon.