Eksternt

Thomas Piketty

Browse figures and tables from Capital in the 21st century here:
http://piketty.pse.ens.fr/files/capital21c/en/pdf/

New Red Star Budapest release

New RedStar Budapest album release with brand new electronica mixes of classic Iceberg trax: http://redstarbudapest.blogspot.no/2013/09/uj-mp3-new-mp3.html

Download and enjoy!

Why Do Americans Tolerate Extreme Wealth Inequality?

New data shows Americans haven’t a clue how stunningly massive the wealth gap in their country really is.
http://bigthink.com/praxis/why-do-americans-tolerate-extreme-wealth-ineq...

flaws in peer-review

Michael Eisen at it is NOT junk
http://www.michaeleisen.org/blog/?p=1439

ATIUKM - Tarzan

I vår serie "Anbefalte tegneserier for den intellektuelle unge kvinne og mann", på kort - ATIUKM, utnytter vi det faktum at stadig mer informasjon, herunder serier, ligger fritt og åpent tilgjengelig på nett.