Eksternt

Global Wave of Action for Education

Right now students across the world are fighting for a free emancipatory education for all, against privatization of education and increasing tuition fees:
http://emancipating-education-for-all.org/idea_global_wave_action

Drillo i DB

Egil Roger Olsen er nok et eksempel på at Rødt-folk er rolige og rasjonelle systemkritikere med et kunnskapsbasert virkelighetssyn: http://www.dagbladet.no/2010/10/04/magasinet/fotball/egil_drillo_olsen/p...

Lederkurs negativt for organisasjoner

Et lite hull i myten om at ledelse er et eget fag uavhengig av hva slags organisasjon man faktisk skal lede. Doktoravhandling fra Ingunn Hybertsen Lysø får omtale i Aftenposten: http://www.aftenposten.no/jobb/article3838088.ece

FN-rapport fordømmer Israels Gaza-raid

Israel brøt folkeretten og menneskerettighetene da det angrep en konvoi med nødhjelp til Gaza i mai, fastslår FNs menneskerettighetsråd.
http://www.dagbladet.no/2010/09/23/nyheter/utenriks/israel/palestina/kri...

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/FactFind...

Tenketankkrigen

Dagbladet skriver om debatten etter utgivelsen av "The Spirit Level":
http://www.dagbladet.no/2010/09/22/magasinet/penger/forskning/tenketank/...

Nytt hefte: Private sugerør i fellesskapets kasser

For Velferdsstaten avslører hva som skjer med skattebetalernes penger når politkere privatiserer:
http://www.velferdsstaten.no/file/736e59a965d34b33c70e35a9475ae006/Skrif...

ISS-metoden

ISS-metoden. maifest Analyse avslører konsekvensene av outsourcing:
http://www.manifestanalyse.no/-/document/get/1940/Rapport2-2010.pdf