Politikk

Meningsmålingstyranniet

I årets valgkamp er det satt ny rekord i antall meningsmålinger. I de siste to ordinære avisdagene før valget ble det publisert ikke mindre enn 23 ulike meningsmålinger. Dette er åpenbart et symptom på noe. Hva?

I 2008 hadde Audun Lysbakken og Torbjørn Røe Isaksen artikkelen «Kommentariatets diktatur» i Samtiden. Der skrev de blant annet at politisk journalistikk er smittet av sportsjournalistikken, og blir forflatet av bl.a. kommentariat, flokkmentalitet og ablegøyer. Hvilken effekt har meningsmålingene på denne tendensen?

Det vil alltid være små bevegelser opp eller ned i en måling, som vil kunne gjøres nyhetsverdig om man leter opp det rette perspektivet. Slik sett er det en enkel måte å få et tosiders oppslag på, uten å måtte sette seg inn i kompliserte politiske saker. At de fleste bevegelser er innenfor usikkerhetsmarginene på enkeltmålinger, og at målingene blir stadig mer usikre etter hvert som folk blir "målingstrøtte" og svarprosenten faller, hindrer ikke det.

Why Do Americans Tolerate Extreme Wealth Inequality?

New data shows Americans haven’t a clue how stunningly massive the wealth gap in their country really is.
http://bigthink.com/praxis/why-do-americans-tolerate-extreme-wealth-ineq...

BSU for hvem?

Under overskriften"Bedre BSU haster for 3371 25-åringer", tar Kristian Haaland, banksjef DNB Torvet, 7/10 til orde for å både øke det årlige og det totale sparebeløpet i ordningen. Det gjør han etter egne ord "på vegne av de 3371 25-åringene her i Trondheim". Mon det.

Enhver debatt blir best med litt faktakunnskap i bunnen, så la oss benytte oss av det, og finne ut hvor mange 25-åringer Haaland egentlig snakker på vegene av.

Selv om seks av ti ungdommer er innom BSU-ordningen, er det nemlig bare rundt en av ti som når dagens maksbeløp. Hos det store flertallet av de som gjør det, bidrar foreldre og besteforeldre. Det er også kun en av fire i den aktuelle aldersgruppa som får årlig skattefradrag. Seks av ti BSU-sparere benytter heller ikke BSU-kontoen til selve boligkjøpet.

Anbudseksperimentet som slo feil


FORSIDENYHETER: Fra Arbeidets Rett 2.10

Jeg deltok på Fylkesutvalgsmøtet 1.10, og en sak som kom fram i Virksomhetsrapporten 1. halvår 2013 var en gigantiske budsjettsprekk i kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag.

http://pa.stfk.no/PolitiskAgendaDocs/Vedlegg%5C2013_09%5C1308665_1_1.PDF

Roundup: Boligpolitikk, Frp, kommuneøkonomi og forskning

Jeg har jo hatt for vane å ikke bare legge ut rene blogginnlegg her, men også bruke nettsida til å samle opp leserinnlegg, intervjuer og ulike medieutspill.

(I stor grad er dette for at jeg selv skal ha et lett tilgjengelig arkiv når problemstillinger dukker opp igjen, men om andre har glede av det, eller det kan skape ytterligere debatt er jo det også bare positivt.) I en hektisk valgkamp er det ikke blitt tid til å ta med alt, men nå i etterkant legger jeg ut det som "glapp" fra bloggpublisering under her.

- Venstres feilslåtte boligpolitikk

AS Kongehuset

Adresseavisen skriver 24.9 om Kronprinsens "nettverk av talenter" hvor sponsorer får tilgang inn i nettverket som gjenytelse.

En ny landbrukspolitikk

Jeg har for tiden en lengre tekst om landbrukspolitikk liggende ute på det utmerkede nettstedet Radikal Portal. Ta gjerne en kikk på den ved å klikke på bildet under.

Ytringsfrihetstabben


Det har slått meg flere ganger at en del konspirasjonsteoretikere, særlig blant islamofober på ytre ytre høyre, har en noe spesiell oppfatning av hva ytringsfrihet er.

Det er likevel ikke så ofte at noen sier det så klart ut og rett fram som Bjørn Funder Halldal i dette intervjuet med TV2:
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/her-konfronterer-tv-2-en-innvandring...

Her siterer jeg fra intervjuet:

Om kart og landskap

Journalist i det konservative tidsskriftet Minerva, Lars Akerhaug, fikk lørdag 14/9 en av sine Minerva-tekster på trykk som kronikk i Klassekampen. Temaet er partiet Rødt som i følge Akerhaug ikke evner å lære av sine feil.