Politikk

Uverdig av Pedersen

3. mai lot AUF-leder Eskil Pedersen seg intervjue av Klassekampen rundt Rødts programprosess. Det resulterte i et selsomt oppslag (Se faksimile).

Dersom Eskil Pedersen har fulgt debatten rundt Rødts prinsipprogram, har han fått med seg at all diskusjon om vold der har handlet nettopp om selvforsvar mot angrep på demokratiet, selv om enkelte har formulert seg svært klønete. De som har formulert seg dumt har da også innsett dette og signalisert støtte til endringsforslag.

Landbrukspolitikk

I helga var jeg invitert til Rødt Ungdoms vårleir i Trondheim for å holde en liten innledning om landbrukspolitikk. Det var hyggelig.

De hardtarbeidende filosofers skål (1. mai-appell)

I går fikk jeg den ære å holde en kort appell på det første 1. maiarrangementet til det nye tverrpolitiske nettverket Trondheims venstreside.

Sånn prinsipielt...

Det har blitt litt debatt rundt Rødts prinsipprogram. Jeg vil jo begynne med å si at jeg er glad for at vi har en åpen programprosess, på tross av at det gir media mulighet til å lage en del moro rundt spissformuleringer.
(Alt rundt Rødts landsmøte ligger åpent ute her. )

Debatt om organisasjonsformen til AtB

I fylkestinget i dag kom spørsmålet om kollektivselskapet AtBs organisering opp igjen. Flertallet har lenge holdt fast på en organisering som et aksjeselskap. Det er uklokt.

Revisjon Midt-Norge utførte i mars 2013 en selskapskontroll på AtB. Den viste at det har vært kommunikasjonsproblemer mellom AtB og fylkeskommunen.

9 books you should read to understand the world

I meant to pick 10, but even though these 9 stood out, I had a harder time picking number 10 from a larger pool, (and I'm too modest to suggest my own book). I will try to put in some link beneath each book to some sort of resource. Thus, in no particular order:

Wilkinson & Pickett - The Spirit Level: Wilkinson and Pickett sums up large amounts of research that discloses how social inequality creates unhealthy societies on a huge variety of areas. Many areas, including health and crime suffer in unequal societies.
http://www.equalitytrust.org.uk

Daniel Pink - Drive: Dan Pink reads like he is writing for the business class airport-shopping readers, but his book sums up large amounts of research on how economic incentives ruin our intrinsic motivation, and creates poorer quality of the work performed. This book kills homo economicus and New Public Management both, once and for all.
http://www.danpink.com/books/drive/
http://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc

A Hotel Gramsci?

Adam David Morton on the proposal to name a luxury “4 star superior” hotel in Turin, ‘Hotel Gramsci’.
http://adamdavidmorton.com/2014/04/a-hotel-gramsci/

Anbudsrot gir kollektiv-kutt

Jeg har tidligere skrevet til dels svært utførlig om alle de uheldige sidene rundt anbudsutsettingen av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag, og av etableringen av AtB som et aksjeselskap. Se blant annet her: http://venstresida.net/?q=node/3586

Nå har budsjettsprekkene fått de konsekvensene som vi lenge har fryktet - det må kuttes i rutetilbudet. Den siste runden med anbudsutsetting i distriktene har ført til dårligere tilbud mange steder. Nå kan man frykte at det blir enda dårligere. Derfor foreslo jeg i Fylkesutvalget i går følgende tilleggspunkt som ble vedtatt:

Taklinger 2004-2013

Jeg har nå samlet alle utgavene av Attacs lokalblad i Trondheim i en lekker pdf, slik at alle enkelt kan ta del i den fantastiske dokumentasjonen dette utgjør.


Last ned pdf ved å klikke på forsida, eller les via Issuu under.

Et knippe bokmeldinger

Innimellom leser jeg bøker. Noen ganger kommer jeg også med en kort eller lengre rapport om hva jeg syntes om dem. Da blir det litt slik som under:

Busemannen av Knut Nærum m fl.: