Politikk

Finansiering for frie og uavhengige forskere


Innlegg holdt under Prinsipp-og handlingsprogramdebatten på NTLs landsmøte 4.11.2014.

Video: http://t.co/zMFHtiaj2o

Før jeg begynner på innlegget mitt må jeg bare kommentere en ting. Når jeg komm inn i salen etter lunsj så jeg atdet hang en post it-lapp ved inngangen til salen, hvor det stod "De blå brillene er funnet". Jeg håper det var en rent praktisk, og ikke en politisk beskjed.

Gjenopprett tilliten i skolen

Streiken mellom lærernes organisasjoner og arbeidsgiverforeningen KS, synliggjorde en betydelig tillitskrise i norsk skole. Et overveldende
flertall av lærerne gav gjennom uravstemmingen til Utdanningsforbundet uttrykk for at de opplevde en manglende tillit til seg selv som fagpersoner, særlig eksemplifisert gjennom KS krav om mer bunden tid.

Hva betyr sammenslåing av Trøndelag for demokratiet?

Det debatteres i dag en mulig sammenslåing av Trøndelagsfylkene. En problemstilling som ikke har vært diskutert, er derimot hva dette vil ha å bety for demokratiet. Det nedenforstående ble fremmet som en merknad til saken i Fylkestinget i Sør-Trøndelag i dag. Lokaldemokratiet er det leddet av det demokratiske systemet i Norge som forvalter den tetteste kontakten med landets innbyggere.

I et oppslag med tittelen “Flere velgere - færre folkevalgte” i forkant av lokalvalgene i 2011 kom Ny Tid med følgende statistikk: for 25 år siden gikk det 235 velgere per lokalt folkevalgt. Nå er det 336 velgere per lokalpolitiker, og trenden fortsatte ved forrige valg: Da ble 156 færre folkevalgte valgt inn i kommunestyrene enn i 2007.

Brev til Utenriksministeren om Kobané

Etter forslag fra Rødt har samtlige gruppeledere på Fylkestinget i Sør-Trøndelag sendt følgende brev til utenriksminister Børge Brende.

«Til utenriksminister Børge Brende

Om tiltak for å prøve å forhindre massakre av tusenvis av kurdere i Kobané

Anbud skaper usikkerhet

Anbudsutsettingen av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag har bidratt til å sette Fylkeskommunen i en alvorlig økonomisk situasjon. Dette har også skapt et behov for å gjøre betydelige kutt sammen med takstøkninger i kollektivtrafikken. Det ligger en stor usikkerhet også i neste anbudsrunde, noe som i Fylkesrådmannens forslag til budsjett for neste år brukes som et argument for behovet for å binde opp flere midler i fond.

Ondskapen?

Jeg leste nylig Ida Jacksons "Morfar, Hitler og jeg". Dette er ingen bokanmeldelse, så jeg skal ikke bruke lang tid på å omtale selve boken annet enn å si at tempoet jeg fikk lest den i, selv midt i en travel hverdag, tyder på at den både var god, og ikke spesielt tunglest.

Innholdsmessig er den en blanding av biografi, selvbiografi, psykologi, idehistorie og ymse annet skrevet i en lett essayistisk og kanskje tidvis journalistisk stil, der vi delvis også får følge forfatteren gjennom utforskningen av problemstillingene boka handler om (litt som Jon Michelet i "Havets velde", om du vil...). Nå har jeg fulgt Jacksons skriverier over mange år, i hovedsak på nett, og vet både at hun skriver godt, og at hun kan være svært personlig (selv om vi får anta at hun også gjør en del strategiske valg rundt hva hun velger å være personlig om, er disse grensene på et helt annet sted enn mine, for å si det sånn). En liten frykt før jeg leste boka, var derfor at det til tider skulle bli litt vel intimt, og kanskje kleint, for en som er såpass proper og reservert som undertegnede. Det gikk heldigvis veldig bra.

Det jeg tenkte å skrive litt om var dette med hva er det som gjør mennesker til massemordere (og lignende)? Hva er det som skaper det mange i dagligtalen ofte tenker på som ondskap? Personlig har jeg alltid hatt liten tro på ondskap. Det er stort sett bare i Hollywoodfilmer at skurkene ser på seg selv som onde. I de fleste tilfeller tror mennesker som gjør grusomme (eller i og for seg mindre grusomme, men uetiske) ting, at de gjør det rette. Vi må f.eks. regne med at den jevne IS-kriger, eller nazist for den del, som er Jacksons hovedtema, ser på seg selv som god.

Taktisk retrett (og frekk løgn) fra Leirstein

I sommer satte Frps justispolitiske talsmann Ulf Leirstein ned en "rettssikkerhetsgruppe" dominert av barnevernshatere og konspirasjonsteoretikere. Etter at TV2 i går presenterte et knippe relativt ekstreme uttalelser fra noen av gruppas medlemmer, valgte Leirstein omsider å legge ned gruppa, direkte under intervjuet.

TV2: http://www.tv2.no/2014/10/18/nyheter/norsk-politikk/frp/solberg-regjerin...
Sak på venstresida.net fra juni: http://venstresida.net/?q=node/3619

Kreativ regnskapsføring i Statsbudsjettet

Et statsbudsjett kan være et vanskelig dokument å lese. Selve hoveddokumentet er såpass overordnet på statistikknivå, og preget av gladnyheter på tekstnivå, at de reelle konskevensene av budsjettet på et område kan være vanskelige å se.

Derfor må vi gå ned på de enkelte områdene for å finne ut noe vettugt. For eksempel på høyere utdanning. Her finner vi en oversikt på http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Statsbudsjettet/Orientering_...

Snarveier i strukturdebatt

Kunnskapsdepartementet har som kjent kommet med kraftige signaler om færre institusjoner innen høyere utdanning. Jeg skulle egentlig vært på møte med departementet i Molde 18.9 om framtidig struktur i Midt-Norge. Dessverre ble jeg, som mange andre, sittende fast på en flyplass pga. tåke. Strukturdebatten bør likevel ikke forsvinne i tåkela, og det er enkelte prinsipielle problemer med departementets utgangspunkt.

Institusjonsstørrelse er en av mange elementer som har betydning for hvordan universiteter og høgskoler skjøtter sitt brede samfunnsoppdrag. Det må med i diskusjonen, men dersom det blir hele diskusjonen, kan man risikere å kaste mange babyer ut med badevannet. For distriktshøgskoler - å utdanne kvalifisert arbeidskraft til sitt lokale næringsliv. For de større universitetene - å utdanne de kandidatene vi har et stort behov for noen få av.

Begrunnelsene for institusjonsendringer er i stor grad faglig kvalitet. Løsningene er derimot institusjonelle. Enhver ser verden fra sitt ståsted. Det er ikke rart om Departementet, og kanskje også ledelsene på institusjonene tenker organisatorisk. Er det mulig at det
faglige - som vi ansatte på institusjonene jobber med, og som er det det hele handler om her: utdanning, forskning og utvikling - blir litt neglisjert i diskusjonene?

ATIUKM - Zelda

Vi fortsetter vår serie "Anbefalte tegneserier til den intellektuelle unge kvinne og mann" her: Sverige er kanskje ikke Frankrike, men når det kommer til skitne sosialrealistiske humorserier, er det få som overgår hjemlandet til Arne Anka og Rocky - og nå Zelda.

Les Linda Neidenstams episke drama her:
http://www.aftonbladet.se/wendela/article15350411.ab

Provläs starten på bok 2: http://www.smakprov.se/smakprov.php?isbn=9789186003937&l=bokus

Mer ATIUKM: http://venstresida.net/?q=search/node/atiukm