Politikk

La olja ligge

Rødt var eneste parti som stemte mot da Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag 26/11 avleverte et høringssvar som var positivt til mer oljeutvinning utenfor Trøndelag.

Det er et vitenskapelig faktum at dersom vi skal løse klimaproblemene må 2/3 av dagens kjente reserver av fossilt brensel bli liggende. Dersom vi i rike Norge, som har og kan skaffe oss andre bein å stå på enklere enn de aller fleste andre land ikke skal kunne la vår olje ligge, hvem skal da gjøre det? Og med hvilken tyngde kan vi da tale klimaets sak internasjonalt?

MarXist Xmas Classics presents: Must be Gramsci

This years Marxist X-mas carol is about the italian political philosopher Antonio Gramsci. Enjoy:


I unfortunately did not have time to make a video. Perhaps Next X-mas?

Lyrics: "Must Be Gramsci"

Who's updatet marxist theory
Gramsci updated the theory

Who coined the term hegemony
Gramsci coined hegemony

Theory, Hegemony

Must be Gramsci
Antonio Gramsci
Must be Gramsci: Tony G

Who's got glasses and curly hair

Hvem sin kunnskapsmangel avslører PISA egentlig?

Tirsdag 3/12 kom resultatene av den siste PISA-undersøkelsen. Som vanlig ble det store overskrifter om nedgang i norske elevers resultater, og særlig mange Høyrepolitikere gjorde seg høye og mørke på bakgrunn av matematikkresultatene. (Dette på tross av at høyrestyrte Sverige har en mye dårligere utvikling.)

Islam Net kan skape økte fordommer

Adresseavisen hadde i går en sak om hvordan den svært konservative organisasjonen Islam Net forsøker å etablere seg i Trondheim. Detstår selvsagt alle fritt å etablere seg der de vil, men jeg reagerer særlig på hvordan de framstiller seg som mainstreammuslimer.

Det er uheldig hvis en gruppe som Islam Net etablerer seg i Trondheim. De framstiller seg som om de "bare" er muslimer, samtidig som de har en svært konservativ og relativt ytterliggående tolkning av Islam som bare et lite mindretall av muslimer i Norge vil kjenne seg igjen i.

Dersom de lykkes i å fremstille sitt syn på Islam som mainstream, vil det kunne skape økte fordommer mot muslimer i den norske befolkningen, og det er det siste vi trenger.

Unødvendig prisøkning

På grunn av press, blant annet fra Rødt (se presseklipp under) endte Fylkestingsflertallet opp med å vedta bare halve den prisøkningen i kollektivtrafikken som var varslet. Dvs. fem prosent. Men også det er et stort skritt i feil retning. Det stemmer at fylkeskommunen har en anstrengt økonomi - ikke minst pga. kostnader knyttet til anbud, men også andre dyre investeringer - likevel er det rom i budsjettet for å prioritere miljø og kollektivrafikk.

Meningsmålingstyranniet

I årets valgkamp er det satt ny rekord i antall meningsmålinger. I de siste to ordinære avisdagene før valget ble det publisert ikke mindre enn 23 ulike meningsmålinger. Dette er åpenbart et symptom på noe. Hva?

I 2008 hadde Audun Lysbakken og Torbjørn Røe Isaksen artikkelen «Kommentariatets diktatur» i Samtiden. Der skrev de blant annet at politisk journalistikk er smittet av sportsjournalistikken, og blir forflatet av bl.a. kommentariat, flokkmentalitet og ablegøyer. Hvilken effekt har meningsmålingene på denne tendensen?

Det vil alltid være små bevegelser opp eller ned i en måling, som vil kunne gjøres nyhetsverdig om man leter opp det rette perspektivet. Slik sett er det en enkel måte å få et tosiders oppslag på, uten å måtte sette seg inn i kompliserte politiske saker. At de fleste bevegelser er innenfor usikkerhetsmarginene på enkeltmålinger, og at målingene blir stadig mer usikre etter hvert som folk blir "målingstrøtte" og svarprosenten faller, hindrer ikke det.

Why Do Americans Tolerate Extreme Wealth Inequality?

New data shows Americans haven’t a clue how stunningly massive the wealth gap in their country really is.
http://bigthink.com/praxis/why-do-americans-tolerate-extreme-wealth-ineq...

BSU for hvem?

Under overskriften"Bedre BSU haster for 3371 25-åringer", tar Kristian Haaland, banksjef DNB Torvet, 7/10 til orde for å både øke det årlige og det totale sparebeløpet i ordningen. Det gjør han etter egne ord "på vegne av de 3371 25-åringene her i Trondheim". Mon det.

Enhver debatt blir best med litt faktakunnskap i bunnen, så la oss benytte oss av det, og finne ut hvor mange 25-åringer Haaland egentlig snakker på vegene av.

Selv om seks av ti ungdommer er innom BSU-ordningen, er det nemlig bare rundt en av ti som når dagens maksbeløp. Hos det store flertallet av de som gjør det, bidrar foreldre og besteforeldre. Det er også kun en av fire i den aktuelle aldersgruppa som får årlig skattefradrag. Seks av ti BSU-sparere benytter heller ikke BSU-kontoen til selve boligkjøpet.