Politikk

Mer skatt nå!

To små tekster om skatt.
Flyskatt
Stoltenberg-regjeringen har nylig tatt til orde for en egen skatt på flybilletter som skal øremerkes FNs arbeid for å bekjempe fattigdom og epidemier. Norske flyselskaper har protestert mot at en spesiell næring skal pålegges en slik skatt for at regjeringen skal være med på å løse internasjonale problemer. Det næringen ikke vil innse er at flytrafikk ikke er en hvilken som helst næring.

Forskningsjuks - et symptom

perim & ronny

Begivenheter den siste tiden har satt fokus på juks og uærlighet innen forskningen. Dette har også ført til et fokus på de belønningsmodellene som råder på dette området. Publiserte artikler gir status og penger, og økonomi blir nå brukt som incentiv for forskning i en slik grad at ansatte på universiteter selv må sørge for å generere midler til å dekke deler av sin lønn.

Despotisk sosialisme er mulig. Og griser kan fly

av Mimir Kristjansson, sentralstyremedlem i og nettredaktør for Rød Ungdom

Denne artikkelen er skrevet fritt etter en innledning jeg holdt på AKPs sommerleir, der jeg ble bedt om å gi en innføring i mitt syn på sosialistisk folkestyre. For å forstå begrepet sosialistisk folkestyre er det avgjørende å forstå de historiske forholda som ligger til grunn for Rød Ungdoms ideologiske nyvinninger de siste årene. Derfor finnes det intet mer naturlig startsted for denne artikkelen enn på Hellerud/Bryn sent på 1960-tallet.

Vekst

I de to hundreårene som har gått siden den industrielle revolusjonen, har den teknologiske utviklingen ført til en stadig mer effektiv produksjon. Å produsere en bestemt vare i dag krever svært lite arbeidskraft, og kan gjøres svært billig i forhold til hva som var tilfelle for bare få tiår siden.

Meningsproduksjon i demokratier

Vi fortsetter vårt dykk ned i medias påvirkning på samfunnet med dette kjappe overblikket over Adorno, Marcuse, Chomsky og Herman sine tanker om temaet, inkludert små paralleller til vår lokale medieverden.

Rapport fra samlokaliseringsseminar

Nylig har jeg vært så heldig å være involvert i en prosess som har til hensikt å samlokalisere NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Prosessen handler om samlokalisering, og ikke samorganisering (denne siste ballen er lagt død, da kritiske elementer i NTNU-styret fikk flertallet med seg på et vedtak i så måte - til toppledelsens fortvilelse).

Gramscis hegemonibegrep

Den italienske (eller kanskje rettere sardinske) politiske filosofen Antonio Gramsci er blitt stående som et av de store navnene innen den teoretiske marxismen i det 20. århundre. Kanskje mest kjent er hans ”Prison notebooks” – mange tettskrevne notatbøker han skrev mens han satt i Mussolinis fangehull. Disse er ikke oversatt til norsk, men en del av de finnes digitalt på engelsk (og en del andre språk) på www.marxists.org.

Hjelp, vi har demokrati

Hvem trenger demokrati, når vi har tilgang på ettbindsverket "Skikk og bruk i parlamentarismen" skrevet av VG, Dagbladet, Aftenposten, Dagsavisen, NRK, TV2 og resten av rukla? Man kan begynne å lure etter de siste månedenes enstemmige hardkjør med en gang det kommer et parti i regjeringskontorene som er så frekke at de våger å fortsette å profilere sin partipolitikk også mens de sitter i regjering.

Utopien i populærkulturen

Vi fortsetter vårt blikk på populærkulturen med denne tredje artikkelen hvor vi fokuserer på filmindustrien og utopien. Les meningsproduksjon og Låven for de forrige to artiklene.