Politikk

FRP'S TORNEROSESØVN

(Leses best sammen med en kopp kaffe og Terje Lauritzen Jr./Christian Tybing-Gjeddes kronikk "Europas Tornerosesøvn" (Memo 12/06).)

Eliten i Frp finner unnskyldende faktorer for enhver militær eller økonomisk praksis.

Om ansvar og ubehag

Av Audun Øfsti, Professor ved Filosofisk institutt, NTNU

"Hvorfor avviser ledende intellektuelle politisk islam i private samtaler, samtidig som de tier offentlig?" Gunnar Skirbekk har reist spørsmålet og Dag og Tid og Klassekampen har gjengitt en del intellektuelles svar på spørsmålet. Noen momenter er likevel etter min mening ikke kommet godt nok frem. En ting er at man kan frykte å åpne en Pandoras eske eller stikke hånden inn i et vepsebol. Men mer presist kan det vel også være at reiser man først modernitetsteoretisk kritikk mot politisk islam, så må man jo i rettferdighetens navn uunngåelig komme inn på mulige problematiske forhold mellom religon, stat og politikk også for andre monoteistiske (og universalistiske?) religioner, altså også kristendom og jødedom. Og da kan det fort bli særdeles ubehagelig. Jeg tenker da ikke på en diskusjon av den norske statskirken, den har vi jo forlengst. Jeg tenker på en mer prinsipiell problemstilling med stor rekkevidde, som for kristendommens vedkommende – på 17-1800-tallet – kunne illustreres ved ideen om et slags Oleanna i indianerland for kristne sekter som hadde det vanskelig i Europa. Jeg mener vel, som Gunnar Skirbekk, at en slik debatt burde det være mulig å ta i dag, selv om vi jo vet hvilke ubehageligheter det vil føre med seg.

Copy Me - Samlade texter från Piratbyrån

De svenske fildelingssgruppene Piratbyrån, the Pirate Bay og Piratpartiet er i skuddet som aldri før. Det er sikkert mange som er nysgjerrige på hva disse folkene står for, hva de mener, hvilke tanker de har omkring opphavsrett, kultur, politikk osv.

Folkelighet og folkelighet

Denne kan ses på som en oppfølger til FrP-koden dekodet, hvor det påpekes at FrP vinner oppslutning ved å erstatte klassebevisstheten med et økt fokus på kultur, og derfor knytter seg opp til den folkelige kulturen. Det pekes der også på hva venstresida må gjøre for å motvirke disse strømningene.

Jeg tar her opp noen flere aspekter ved "folkelighet", delvis med utgangspunkt i Karin Sveens essay "Klassereise" (Oktober, 2000).

Styreadelen

Det samfunnsmessige problemet med horder av Høyrefolk som sitter og velger hverandre inn i bedriftsstyre etter bedriftsstyre, og gir hverandre stadig høyere milliongasjer, er blitt reaktualisert med bråket omkring innstillingen av Johan Fr. Odfjell som ny styreleder i Statoil. Gutteklubben Grei er ikke død - den er bare utvidet med et minimumsantall kvinnelige medlemmer.

Fildelere i alle land - Forén dere!

I det siste har det vært flere harde utspill mot fildelere. Det siste store oppslaget er at svensk politi har gått til aksjon mot den svenske bittorrent-siden thepiratebay.org, og beslaglagt mengder av datautstyr. Dette er noe merkelig, for The Pirate Bay har alltid vært klare på at de ikke bryter svensk lov. De er kun en søkemotor (litt som google). Vi på omicronline.org støtter selvsagt fildelerene, og kommer her ut med alternativer til bittorrent-brukere.

Som et radikalt nettsted, må vi først anbefale:

Hva skjer? Hvem streiker? Hva må gjøres?

NB! Denne kommentaren er fra 2006, om du er interessert i jevnlige oppdateringer om streikevirksomhet i Norge, gå på frifagbevegelse.no.

Blir det streik i LO Stat?

Man får lett et ambivalent forhold til forhandlinger på overtid, særlig når de går utover og inn i neste arbeidsdag. Nå er klokka halv ti. Klokka ti kommer det antageligvis mer info, og da er det også møte i den regionale streikekomiteen.

Litt om RV-landsmøtet og litt om NSB

Som i de fleste andre politiske partier har venstresida.net hemmelige medlemmer (såkalte 5.7'ere) i Rød Valgallianse. Derfor kan vi nå bringe et eksklusivt blikk innenfra fra landsmøtet i RV.

Floskler, Tretvoll

I sin kommentar "To nyanser av rødt" i Ny Tid 5/5-06 skriver Halvor Finess Tretvoll om venstredreininga i Latin-Amerika, det er bra. Tretvoll har fått med seg at det er store forskjeller mellom de forskjellige fremadstormende venstrekreftene, og beskriver det som to venstresider. Det er heller ikke så ueffent, selv om man kan lure på hvilke tidsskrifter Tretvoll leser når han påstår at dette er noe få av de som kommenterer utviklinga har fått med seg.

HipHop! Streik!

Vi fortsetter vår multimediale propagandaaksjon med musikk. En låt, og en helt fersk remix. Nå som lønnsoppgjøret er i gang, er det viktig å få opp streikeviljen hos arbeidsfolk. Dersom fagbevegelsen ikke er sterk og slagkraftig vet vi hvordan det går med lønns- og arbeidsforhold. Kampsanger har alltid vært viktige for arbeiderrørsla, men nå er det på tide å modernisere, derfor denne rap-låta - Streik!