Politikk

FrP-Koden - Dekodet

FRP-KODEN (del 1)

Klasse og kultur
Klassestrukturene i det norske samfunnet har endret seg de siste hundre årene. Mens den økonomiske og den kulturelle eliten tidligere var en og den samme, har de nå skilt lag. Tidligere var de rike, de som eide fabrikkene, de samme rike familiene som gikk i operaen, leste Hamsun og Dostojevskij og hørte på de store klassiske komponistene. De var også de eneste som hadde høyere utdanning. Høy kultur, høy sigarføring, høy utdanning og høye inntekter gikk hånd i hånd.

Ny Bok: Gode tanker og idéer fra FrP’ere

Vi på Venstresida.net, synes jo FrP ofte får for mye kjeft. Hele medienorge er jo ute etter å "ta" FrP, og disse ekle sosialistjournalistene benytter enhver anledning til å peke på at FrP er i lomma på John Fredriksen & Co, men ærlig talt - hvilke stortingspolitikere er ikke i lomma på storkapitalen på den ene eller den andre måten?

For å rette opp denne skjevheten, har vi samlet mange av de gode og fremtidsrettede forslagene medlemmer av FrP har kommet med opp gjennom årene, i en bok på over 120 sider.

Boken "Gode tanker og idéer fra FrP’ere" kan du laste ned her gratis i pdf-format.

1 mai 2006 - nok å kjempe for, nok å feire!

En kjapp, og noe forsinket oppsummering av 1. mai 2006. Omicronlines utsendte medarbeider i verdens navle, Trondheim, melder god og økende oppslutning om 1. maifeiringen. 2350 gikk i 1. mai-toget, 300 fler enn i fjor, og enda mange tusen sto og så på, og hørte Per Østvolds 1. mai-tale. Video av deler av talen kan du laste ned her i xvid-format. Eksklusivt på omicronline.org. Eller se youtube-versjonen:

Respekten for velgerne

I takt med FrPs framganger på meningsmålingene kommer Carl I Hagens gjentatte utbrudd om at å holde FrP utenfor regjering er å vise "mangel på respekt" for FrPs velgere. Han antyder ved gjentatte valg at det er noe udemokratisk i at det partiet som har størst framgang (og slik i hans øyne har "vunnet" valget) ikke automatisk kommer i regjering.

Årsmøteprotokoll fra Omicronlines x'te årsmøte

(Gradert informasjon er utelatt eller anonymisert.)

Omicronlines x'te årsmøte ble holdt 17/4 - 06 et sted i Midt-Norge (et sted i Trondheim (et sted på BrukBar)). Møte ble flyttet på kort varsel etter sikkerhetsinstruksen (og fordi Mormors var stengt).

Møtte: X, X, X og X. X forsinket. X møtt via telefonkonferanse.
Saker:
1.
Byste av X:
Forslag: Mikroscanner i glass (forslagsstiller: X), Digital 3D-byste (forslagsstiller: X). Saken utredes videre til neste årsmøte.

2.
Nettsida:
Denne må videreutvikles.
Ting det skal jobbes frem mot (vedtak):

Frankrike, Palestina og Italia - hva er demokrati?

Vår kamp er kronet med seier. Fransk arbeidsliv er atter fritt.

Dessverre viser Gahr Støre samme dag mer av sitt Israel-vennlige ansikt.

For å avslutte med en gladmelding, ser det ut til at Berlusconi er på vei ut av politikken.

Bolivia calls on Pascal to withdraw water from the WTO and withdraws some of its service offers

By Nick Buxton

Nick Buxton writes about the breaking news that Bolivia calls for a withdrawl of water and some other services from the WTO negotiations.

Islamfrykt på nett

I bloggverdenen er islam synomynt med en pervers satanisk kult.
Av Bjørgulv Braanen, redaktør i Klassekampen (trykt i KK 4/4-06).

PST overvåker Komitéen for et fritt Irak

I en rapport fra EOS-nemda, skrives det om registrering av medlemmer av Komiteen for et fritt Irak:

http://www.stortinget.no/saker/dokumenter/2005-2006/dok20-200506.html

"Det kan i noen sammenhenger ha betydning for PSTs adgang til å registrere opplysninger om en person, om vedkommende har tilknytning til en organisasjon eller en person som står på de listene over terrororganisasjoner og personer med terrortilknytning som enkelte internasjonale organisasjoner, spesielt FNs Sikkerhetsråd, utarbeider. Grensedragningen mellom terrororganisasjoner og bevegelser som driver legitim frigjøringskamp kan være vanskelig, og det er derfor nødvendig at tjenesten har godt kjennskap til de listene som er utarbeidet og hvilke av disse Norge er forpliktet til å respektere. I tilknytning til enkeltsaker i inspeksjonsvirksomheten har utvalget stilt tjenesten spørsmål om denne grensedragningen og forholdet til de listene som er utarbeidet. Dette er problemstillinger utvalget vil følge opp i inspeksjonsvirksomheten fremover."