Politikk

Fattighandel

Av Marianne Marthinsen

Statistikk gir opphav til mange diskusjoner, de viktigste handler om fattigdom.

Vi har hørt tallene før – de fattigste 40 prosent i vår verden har tilgang på fem prosent av velstanden, mens vi som hører til de rikeste ti prosent legger beslag på godt over halvparten.

Situasjonen i Gaza og Libanon

Oppdatert 8/8-06:

- Det er nå en akutt humanitær krise i Libanon. Folk er på flukt. De 55 ansatte i Norsk Folkehjelp i Libanon er i full gang med nødhjelpsarbeidet. De deler ut vann, mat, medisiner, førstehjelpsutstyr, melk til småbarn og utstyr til funksjonshemmede. Behovet for hjelp er enormt, og øker for hver dag. Situasjonen er fortvilt.

Norsk Folkehjelp har hatt kontor i Beirut siden 1982. Den gang var landet revet i stykker av borgerkrig. Nå er Libanons menn, kvinner og barn igjen drevet fra sine hjem, og de trenger din hjelp.

Enhver støtte mottas med takk!
Ring 820 43 088 og gi 100 kroner, eller gi ditt bidrag ved å gå inn på www.folkehjelp.no/donasjon.

- Skriv under mot Israels overgrep på Gaza og i Libanon.

- Også lørdag 15/7 var det markering til støtte for palestinerne i Trondheim. Liv Thommesen holdt en apell som du kan laste ned ved å klikke på bildet under. (Husk å laste ned og installere XviD-codec'en)


Demo

Under kan du laste ned Peder Martin Lysestøls apell fra 8/7

Litt om ideologi vs. ikke-ologi og lignende

Jeg var i tvil om jeg skulle legge ut denne. Dette er en samling kommentarer som kommer fra en diskusjon på nettstedet til Øyvind Strømmen. Egentlig er det slik best å lese alt sammen der.

Man bør uansett i det minste lese Strømmens "Hvordan koke en ideologi" for å få bakgrunnen for debatten, men jeg legger nå uansett ut mine ringe kommentarer under, sirlig nummerert, bare delvis forståelige uten å samtidig lese de kommentarene av Strømmen og Bjørn Stærk som også inngår i debatten.

Likeverdige parter?

En gruppe rabiate israelske nybyggerfundamentalister kidnappet i forrige uke et 19 år gammelt palestinsk medlem av sikkerhetsstyrkene. Den palestinske regjeringa satte da inn sikkerhetsstyrkene sine, invaderte Israel, kidnappet 8 israelske statsråder, 20 medlemmer av Knesset og en 36 andre høytstående politikere som ordførere etc. Ingen påstod at de israelske myndighetene hadde noe med kidnappingen å gjøre, men palestinerne så det likevel som opportunt å anholde disse for å legge press på de nybyggerne som kidnappet den palestinske ungdommen.

FRP'S TORNEROSESØVN

(Leses best sammen med en kopp kaffe og Terje Lauritzen Jr./Christian Tybing-Gjeddes kronikk "Europas Tornerosesøvn" (Memo 12/06).)

Eliten i Frp finner unnskyldende faktorer for enhver militær eller økonomisk praksis.

Om ansvar og ubehag

Av Audun Øfsti, Professor ved Filosofisk institutt, NTNU

"Hvorfor avviser ledende intellektuelle politisk islam i private samtaler, samtidig som de tier offentlig?" Gunnar Skirbekk har reist spørsmålet og Dag og Tid og Klassekampen har gjengitt en del intellektuelles svar på spørsmålet. Noen momenter er likevel etter min mening ikke kommet godt nok frem. En ting er at man kan frykte å åpne en Pandoras eske eller stikke hånden inn i et vepsebol. Men mer presist kan det vel også være at reiser man først modernitetsteoretisk kritikk mot politisk islam, så må man jo i rettferdighetens navn uunngåelig komme inn på mulige problematiske forhold mellom religon, stat og politikk også for andre monoteistiske (og universalistiske?) religioner, altså også kristendom og jødedom. Og da kan det fort bli særdeles ubehagelig. Jeg tenker da ikke på en diskusjon av den norske statskirken, den har vi jo forlengst. Jeg tenker på en mer prinsipiell problemstilling med stor rekkevidde, som for kristendommens vedkommende – på 17-1800-tallet – kunne illustreres ved ideen om et slags Oleanna i indianerland for kristne sekter som hadde det vanskelig i Europa. Jeg mener vel, som Gunnar Skirbekk, at en slik debatt burde det være mulig å ta i dag, selv om vi jo vet hvilke ubehageligheter det vil føre med seg.

Copy Me - Samlade texter från Piratbyrån

De svenske fildelingssgruppene Piratbyrån, the Pirate Bay og Piratpartiet er i skuddet som aldri før. Det er sikkert mange som er nysgjerrige på hva disse folkene står for, hva de mener, hvilke tanker de har omkring opphavsrett, kultur, politikk osv.

Folkelighet og folkelighet

Denne kan ses på som en oppfølger til FrP-koden dekodet, hvor det påpekes at FrP vinner oppslutning ved å erstatte klassebevisstheten med et økt fokus på kultur, og derfor knytter seg opp til den folkelige kulturen. Det pekes der også på hva venstresida må gjøre for å motvirke disse strømningene.

Jeg tar her opp noen flere aspekter ved "folkelighet", delvis med utgangspunkt i Karin Sveens essay "Klassereise" (Oktober, 2000).

Styreadelen

Det samfunnsmessige problemet med horder av Høyrefolk som sitter og velger hverandre inn i bedriftsstyre etter bedriftsstyre, og gir hverandre stadig høyere milliongasjer, er blitt reaktualisert med bråket omkring innstillingen av Johan Fr. Odfjell som ny styreleder i Statoil. Gutteklubben Grei er ikke død - den er bare utvidet med et minimumsantall kvinnelige medlemmer.

Fildelere i alle land - Forén dere!

I det siste har det vært flere harde utspill mot fildelere. Det siste store oppslaget er at svensk politi har gått til aksjon mot den svenske bittorrent-siden thepiratebay.org, og beslaglagt mengder av datautstyr. Dette er noe merkelig, for The Pirate Bay har alltid vært klare på at de ikke bryter svensk lov. De er kun en søkemotor (litt som google). Vi på omicronline.org støtter selvsagt fildelerene, og kommer her ut med alternativer til bittorrent-brukere.

Som et radikalt nettsted, må vi først anbefale: