Politikk

Trumps Syria-bombing

Det er noen få ting vi kan slutte fra Trump-administrasjonens bombing fredag av en Assad-kontrollert flyplass, som hevnaksjon for gassangrepet mot den syriske byen Kahn Sheikhoun tirsdag.

1) De som påstod at Trump var en fredskandidat kan spise hatten sin, vaske munnen med såpe eller i det minste være litt mer tilbakeholden neste gang de forsøker å framstille ytre-høyre-politikere i mer eller mindre helgenaktig skinn i en eller annen ide om å være kontrære for enhver pris.

Er Rødt i ferd med å passere MDG?

Om vi ser på gjennomsnittstallene på nasjonale meningsmålinger som publiseres fortløpende av Pollofpolls så langt i mars, er forskjellen mellom Rødt og MDG i ferd med å bli forsvinnende liten.

Etter at Rødt har hatt en del målinger på eller like under 3-tallet som har løftet snittet (så langt) til 2,4, ligger MDG nå på 2,6 bare 2 promillepoeng over.

Kremlologi på trøndersk


Faksimile fra Adresseavisen 10.3.

Mange lurer på hva som egentlig har skjedd bak lukkede dører i Arbeiderpartiet i Trøndelag de siste par ukene. Jeg har ikke sittet bak dørene og lyttet, men i mangel av klart tale utad, kan man kikke litt på nyansene i hva de enkelte aktørene sier.

Demokratisk sentralisme
Begrepet kremlologi stemmer fra den kalde krigen, den gang sovjetiske politikere holdt kortene ekstremt kort til brystet utad. Da ble det en egen vitenskap å forsøke å utlede informasjon om interne maktkamper og skifter i posisjoner innad i Kreml, på bakgrunn av relativt sparsommelige detaljer. Det kunne være hvem som stod hvor på offisielle bilder, eller små nyanser i ordbruken som signaliserte til de mer eller mindre innvidde hvilken vei vinden blåste, eller hvem som var uenige med hvem.

Tilfeldig? Kanskje!

Entropi-diskusjonen i Klassekampens spalter fortsatte visst. Jeg hadde innlegget under på trykk 8.3.

Jon Langdal gjengir meg ikke helt presist i Klassekampen 7.3. Hovedbudskapet i mitt innlegg om entropi 28.2 var nemlig at fattigdom og nød nettopp kunne skyldes dårlig politikk. Det jeg gav Bjørn Vassnes rett i var at vi mennesker generelt på enkelte felt systematisk undervurderer tilfeldigheter.

Jeg har altså aldri hevdet at "samfunn og kultur er produkt av tilfeldighetenes spill". Det er selvsagt en god blanding av en lang rekke aktører med ulike agendaer, og rene tilfeldigheter som skaper virkeligheten.

Valgets kvaler

Med framveksten til både høyreradikale og delvis høyreekstreme bevegelser i vesten, har mange fått et dystopisk bilde av tilværelsen. Det er ingen grunn til å undervurdere ytre høyre - særlig farlig er deres ideologiske påvirkning på andre partier. Denne påvirkningen styrkes derimot når ytre høyres fremganger får lov å bli den eneste fortellingen. Det er den heldigvis ikke.

Nord-Irland

I fred och frihet...

Jeg er kort intervjuet i dagens Klassekampen i forbindelse med NTNUs stadige lefling med "åpne kontorlandskap" som løsning for arbeidsoppgaver som krever ro og konsenttrasjon.

I motsetning til hva den gamle svenske slägeren om "Öpnna landskap" antyder, gir det nemlig ikke fred og frihet, men ufred og ufrihet med dårligere arbeidsmiljø som konsekvens, for ikke å snakke om mye mindre effektiv oppgaveutførelse. Klassekampen siterer meg på følgende:

Entropi - en liten fysikkleksjon


Bjørn Vassnes henviser i sin vitenskapsspalte den 23.2 til C.P. Snows berømte "de to kulturer" og etterlyser mer kunnskap på tvers av kløftene. Det kan jeg i og for seg være enig i.

Ti tette på torsdag: Innvandring/krim, Gramsci, Nettroll, Civita, Trump, Suge Knight og klimafornektere!

Vi fortsetter med en rekke kjappe oppdaterignen og tips om aktuelle saker fra den siste tiden!


Økt innvandring=mindre kriminalitet
Hvis man bytter ut Document med Scientific American blir virkelighetsbildet plutselig litt annerledes. Det anbefales. Det er ikke bra for helsa å gå rundt å være så redd. Særlig ikke for eldre menn: https://www.scientificamerican.com/article/immigrants-do-not-increase-cr...

Gramsciana: Coming soon.

Justisministerens favorittinnvandrer

I et portrettintervju i Dagbladet for litt siden presenterte justisminister Amundsen sin favorittinnvandrer - Supermann (se faksimile).