Kuppmakerne i Honduras gir seg (?)

En ny spennende vending har nå skjedd rundt kuppet i Honduras. Kuppmakerne har hele tiden nektet å gjeninsette president Zelaya, men ser nå ut til å åpne døre på gløtt, melder ABCnyheter.

Kuppmakerne har siden kuppet holdt makten gjennom kidnappinger, brutal undertrykkelse av demonstrasjoner til støtte for den valgte presidenten Zelaya og en streng sensur og knebling av opposisjonell presse. Dette har selvsagt også holdt informasjonen om de enorme demonstrasjonene til støtte for Zelaya borte fra media, og bidratt til å bygge opp under kuppmakernes forsøk på å danne et bilde av at de har støtte i folket.

Kupp-president Micheletti åpner nå for at Zelaya kan komme tilbake gjennom en avtale med OAS, og uttaler "Når det gjelder det mest omstridte punktet, så inneholder avtalen muligheten for at Manuel Zelaya kan gjeninnsettes som president".

Spørsmålet er likevel om dette betyr en reell endring, eller om det er et spill for det internasjonale galleriet. Ifølge avtalen skal nemlig landets nasjonalforsamling ta beslutningen om Zelaya skal gjeninnsettes eller ikke, og denne er dominert av Zelayas politiske motstandere. Slik sett kan man frykte at det er en del av en strategi kuppmakerne nå bruker for å forsøke å oppnå internasjonal anerkjennelse, uten egentlig å måtte gi fra seg noe makt. Det var nok et sjokk for Honduras eliter at ikke en gang USA trådte til med helhjertet støtte (selv om det kan virke som en del amerikanske tjenestemenn på lavere nivå har hjulpet til, og også at USAs posisjon er på langt nær så tydelig som den til latinamerikanske land).

På den andre siden virker det som Zelaya støtter opp om avtalen - den er jo uansett et betydelig skritt i rett retning, men demokratiet er ikke på plass igjen i Honduras før Zelaya er president på ny. I tillegg er det viktig at man nå får tid til å stable på beina en presidentkandidat fram mot et nyvalg som kan fortsette Zelayas linje med omfordeling og reformer til beste for de fattige i Honduras.

En meningsmåling gjengitt av Nationen viser forøvrig at Zelaya har støtte av et flertall av befolkningen i Honduras. 52 prosent sier at de har et fordelaktig inntrykk av Zelaya, mens Micheletti får en score på 41 prosent.

Mer om Honduras på venstresida.net:
http://venstresida.net/?q=search/node/honduras

Hvor ble det av høyresidens Micheletti-apologeter som påsto at kuppmakerne bare forsvarte demokratiet? Nå er det ikke stort igjen av det demokratiet...

De er nok her fremdeles Thomas - de går bare litt stillere i dørene noen av dem.

For meg virker det som det er Zelaya som har kapitulert. Han får 3 usle måneder ved makta ved å gi fra seg kontrollen over militæret og ved å ikke gjennomføre den rådgivende folkeavstemninga om en grunnlovsforsamling bør velges.
Da har altså kuppmakerne vunnet?

Tja, vil vel jeg si nuffen. Jeg er enig i at dette langt fra er noen "full seier", men alt avhenger egentlig av hva som skjer i etterdønningene. Zelaya og hans linje er så vidt jeg kan se styrket i befolkningen etter det som har skjedd, og det kan ha betydning for hva som skjer framover.

Dersom det ikke hadde blitt noen avtale, kunne vi fort risikert at Honduras uansett hadde avholdt valg, og sakte men sikkert blitt tatt inn i den gode klubb igjen. Det ville vært et virkelig nederlag.

Vi får håpe noen fornuftige folk har en strategi.

Nå ser det uansett ut til at avtalen har krasjlandet siden kuppmakerne tydeligvis ikke var villige til å komme med reelle inrømmelser: http://www.reuters.com/article/vcCandidateFeed1/idUSTRE5A51FY20091106

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering