Noen slides om kapitalisme

I dag har jeg holdt en innledning for Rød Ungdom om kapitalisme. Denne gangen har jeg ikke hatt tid til å skrive ut hele foredraget i tekstversjon, men dere kan i det minste kikke litt på presentasjonen og prøve å gjette hva det var jeg sa.


Et kort foredrag som forsøker å belyse hva som skiller kapitalisme fra andre produksjons- og samfunnsformer, og litt om problematiske mekanismer i kapitalismen.

Det var ikke så mange andre styringsmåter nevnt der utenom Marx.

Verden har forsøkt mange styringsmåter.
Religiøse ledere, diktatorer, demokrati. Vi har kommet frem til at demokrati passer oss best og at det gir oss mest tilbake av det vi forventer i samfunnet. Selv om ikke alle er enige i dette er det liten diskusjon om Norge bør være et demokrati.

Verden har også forsøkt andre måter å styre økonomi og arbeid på.
Marx har blitt prøvd, avarter som det Stalin, Mao, og forskjellige ledere i Nord-Korea har vært forsøk. Uten suksess.

De land som har hatt mer kapitalisme har langt mer suksess. Ja - selv for de fattige.
Fordi det produseres mer mat enn behovet er det mat til fattige ( se f.eks. Thailand der de som ikke har mat får gratis).

Churchil sa en gang : Sosialisme er lik fordeling av elendighet. Kapitalisme er ulik fordeling av goder.

Hva velger man ?

Jeg snakker ikke mye om Marx visjoner her. Ei heller om tidligere former som føydalsamfunn etc. Dette handler om kapitalismen.

Her er det forøvrig også mest snakk om økonomimodeller. Kapitalisme kan man ha både med demkorati og diktatur i deler av samfunnet, men økonomien blir aldri demokratisk under kapitalismen. En sosialisme som ikke er demokratisk - mer demokratisk enn kapitalismen - er ikke sosialisme per definisjon.

Jeg vil påstå at ingenting som ligner det Marx så for seg har blitt prøvd. Se her for analyser rundt Sovjet&Co: http://venstresida.net/?q=node/947

Land som har kapitalisme har selvsagt mer suksess enn land som lever under føydale forhold, men de landene som har en kapitalisme med store islett av sosialistiske løsninger klarer seg jevnt over bedre enn de som ikke har det. Forøvrig rår kapitalismen globalt i dag. Både de aller fattigste (MUL-landene) og de rikeste landene har en i hovedsak kapitalistisk økonomi.

Churchill var i tillegg til helten som slåss mot nazistene også en blodig massemorder som som koloniminister administrerte bombinger og massemord på lokalbefolkningen i britiske kolonier. Hva han mente om sosialisme er meg like revnende likegyldig for mitt syn som hva Sarah Palin mener om evolusjonsteorien.

Ulike økonomier og samfunnsformer har avløst hverandre igjen og igjen i menneskenes historie. Spørsmålet er ikke om kapitalismen forsvinner, men når - og hva som kommer i stedet. Jeg jobber for at det skal bli noe bedre, og at det skal skje før syklusen beskrevet i slidene har ødelagt både jorda vi bor på og menneskene som bor på den.

Winston Churchill var no iallfall til venstre for Tony Blair, Gordon Brown og resten av New Labour-banden.

Men hvem er ikke det, Sosialisten?

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering