Frykt og rasjonalitet

Innlegget jeg hadde i Adressa om Borten Moe, avkom en kommentar - ikke fra Moe selv, men en våpendrager ved navn Kjell Eirheim(atekst). Jeg vil som kjent alltid ha siste ordet, så dermed stod følgende innlegg på trykk i Adresseavsen 18/9. (I parentes kan jeg også bemerke at Senterpartiet, som holdt bra stand nasjonalt i valget, gikk markert tilbake i Sør-Trøndelag.)

----------------------
Frykt og rasjonalitet

Kjell Eirheim kommenterer i Adresseavisen 5/9 mitt innlegg fra 2/9 hvor jeg kritiserer Ola Borten Moes innspill i integreringsdebatten.

Eirheim vil i stedet for fremmedfrykt snakke om "varsomhet og forsiktig tilbakeholdenhet inntil det fremmede viser sitt sanne ansikt". Eirheim kan godt kalle en spade for et håndholdt graveredskap om han vil, men mitt poeng er at Borten Moe (og tydeligvis også Eirheim) har et kunnskapsløst og overflatisk forhold til integrering og Islam.

Det finnes (som referert i mitt innlegg) grundig forskning bl.a. om hva muslimer mener. En seriøs politiker bør legge denne til grunn, og ikke basere seg på tilfeldige medieoppslag og enkelteksempler. Det er dette jeg kritiserer Moe for, og ikke hans forslag om å "være stolte av norsk kultur" (noe jeg ikke opplever at nordmenn har noe problem med).

Eirheim illustrerer poenget mitt perfekt når han som et slags sannhetsbevis trekker fram en myte om at Islamsk Råd Norge ikke tar avstand fra dødsstraff for homofili. Et kjapt klikk på nettsiden til IRN gir som øverste sak en artikkel hvor de beklager seg over at gjentatte forsøk på å presisere at de nettopp tar avstand fra all vold mot homofile ikke når fram i offentligheten.

Ekstremister både i vest og øst benytter seg av denne typen myter og overflatiskheter for å spre hat mot "de andre". Profilerte politikere som Borten Moe har et ansvar i å ikke bygge opp under slikt. Selv om eksempelet til Eirheim hadde medført riktighet hadde det selvsagt ikke vært representativt for hva norske muslimer mener, like lite som ymse uttalelser fra enkelte prester er representativt for hva norske kristne mener. Den saklige kunnskapen finnes, og den tar brodden av mye av skremselspropagandaen.

Eirheim mener til sist at det er "patetisk" at jeg "må grave tilbake til 50-årenes mccarhyisme" for å finne eksempler på at skremte politikere innskrenker våre friheter og individuelle rettigheter, men det må jeg da vitterlig ikke. I mitt innlegg hadde jeg to eksempler fra nåtida - "terrorlover" og datalagringsdirektivet. Mccarthyismen ble tatt med for å vise at slike utfordringer oppstår igjen og igjen til ulike tider.

Les innlegget mitt en gang til Eirheim, og oppsøk forskningen jeg refererer til, så kanskje noe av den "forsiktige tilbakeholdenheten" forsvinner.

OPPDATERING: Eirheim svarer på nytt i Adresseavisen 22/8, og jeg forsøker å avslutte "goddag mann økseskaft"-debatten under:

Synsing eller kunnskap? (innlegg i Adresseavisen 25/9-09
Kjell Eirheim avlegger meg en ny visitt i Adresseavisen 22/9, dessverre ser han ikke ut til å ha tatt oppfordringene mine fra forrige innlegg om å ha lest seg opp iht. forskning.

Eirheim er tydeligvis overbevist om at vi har innvandrere her i landet som bærer på en skjult agenda. (I hans første innlegg anbefaler han ”varsomhet og forsiktig tilbakeholdenhet inntil det fremmede viser sitt sanne ansikt”.) Jeg har påpekt at vi faktisk har forskningsbasert kunnskap om hva innvandrere mener som avkrefter slike spekulasjoner, og at å støtte seg på anekdoter, enkelteksempler og mer eller mindre heldige personlige erfaringer gir et dårlig grunnlag for viten om alle slags spørsmål.

Likevel fortsetter Eirheim bare med å dra fram mer av det samme i sitt innlegg, og avviser at forskning om hva f.eks. verdens muslimer mener er mulig fordi ”det finnes over en milliard muslimer”. Eirheim kunne ha godt av å sette seg inn i grunnleggende vitenskapelig metode, så ville han kanskje skjønt at det er fullt ut mulig (og i vitenskapen helt vanlig) å finne kunnskap om grupper på en slik størrelse.

Fram til Eirheim velger å akseptere så grunnleggende sannheter som dette, ser det ikke ut til at hans ”tilbakeholdenhet” vil minke, og fram til da vil det også være fruktesløst å fortsette denne debatten med ham.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering