En redd politiker, er en farlig politiker

Sps Ola Borten Moe går ut i Adresseavisen 28/8, med en overraskende kunnskapsløs rekke med påstander og analyser rundt integrering. Det er tydelig at han er redd. Redd for noe fremmed.

Det er det nok mange som er. Statistisk sentralbyrås analyser viser riktignok at nordmenns holdninger til innvandrere blir mer og mer positive, men det er fremdeles et ganske stort mindretall som deler Borten Moes frykt. At denne frykten er dårlig begrunnet, kan man kanskje se av at frykten og skepsisen er størst blant de som har minst kontakt med innvandrere

Det vil alltid være konflikter når ulike mennesker møtes - det gjelder uavhengig av om det er snakk om innvandrere eller ulike grupper nordmenn. Dersom disse skal løses på en god måte, er det viktig å ikke blåse problemene ut av proporsjoner, og takle dem på et konkret og kunnskapsbasert grunnlag.

Esposito og Mogahed har gjennomført en grundig vitenskapelig undersøkelse av holdningene til muslimer over hele verden. Resultatet var at de deler europeeres positive holdninger i spørsmål om ytringsfrihet og demokrati. Tilsvarende har TNS Gallup undersøkt holdningene til muslimske innvandrere i Norge, og funnet de samme resultatene. Det er virkeligheten. Hvor kommer de så fra, disse ideene om horder av skumle muslimer som angriper "våre" verdier? De blir selvsagt spredd - særlig etter 11/9 - av medier, og skremte politikere. Derfor er Borten Moes kommentarer særlig trist.

Blant annet sier han at i forlengelsen av debatten om Muhammed-karikaturene: "Akkurat da snudde Norges holdning til blasfemiparagrafen seg - den ble plutselig viktigere enn ytringsfriheten." Hvor kort hukommelse har Borten Moe? De eneste som snudde iht. blasefemiparagrafen den gang var Frp som tidligere var for den for å tekkes sine kristenfundamentalistiske velgere, men som plutselig oppdaget at den også kunne beskytte Islam. Likeledes var det for å tekkes kristne velgere at Borten Moes eget parti forsøkte å presse gjennom paragrafen i regjering. Religiøse har ellers vært for den både før og etter, og sekulære krefter som f.eks. Rødt og andre på venstresiden har alltid vært mot den.

En redd politiker, er en farlig politiker. Angrep på, og innskrenkninger av våre individuelle friheter i moderne tid har kommet innenfra, fra politikere som har skremt både seg selv og befolkningen med ulike konstruerte fiendebilder. Fra McCarthyismen i USA, til terrorlover som ble spredd til hele Europa under "krigen mot terror" (her i Norge innført av "liberale" Odd Einar Dørum (V)) og til dagens debatt om EUs datalagringsdirektiv. Frykten har nå også ført åpent nynazistiske partier både inn i Europaparlamentet, og på norske stemmesedler til Stortingsvalget.

Denne formen for irrasjonell frykt er det viktig å slå tilbake - den har historisk ført til store overgrep både på enkeltpersoner og grupper. Borten Moe tar på seg et stort ansvar når han nå bidrar til å underbygge denne frykten.

Innlegg i Adresseavisen 2/9 - 09.

redd og redd... er det dette som er såkalt fremmedfrykt? borten moe bor da i oslo og har da stadig kontakt med innvandrere. jeg vil heller si at han nører opp under rasisme.

Det gjør han jo åpenbart Vegard, men jeg ser ikke helt at det er noen motsetning. Fremmedfrykt bygger jo gjerne opp under rasisme, og begge deler finnes nok i Oslo også.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering