Kuppmakerne opphever grunnlovsfestede rettigheter i Honduras

De fåtall støttespillere her i Vesten som har gått ut og støttet kuppmakerne i Honduras, og kjøpt deres juridiske bortforklaringer, bør nå begynne å tenke seg om. Selv tradisjonelt nyliberale kommentatorer som Are Slettan innser at dette er et kupp, og partiet Venstre har kommet med en uttalelse om kuppet som til Venstre å være må vurderes som svært så god og presis.

Det har vært beskyttelsen av Grunnloven som har vært den store rettferdiggjøringen for kuppet - selv om også det er godt motbevist etter hvert. Avisa Hordaland (via Reuters) melder nå at nasjonalforsamlinga har opphevet flere grunnlovsfestede rettigheter.

Nasjonalforsamlinga vedtok onsdag eit dekret som opphever ei rad grunnlovsfesta rettar så lenge portforbodet om natta gjeld. Blant anna blir forsamlingsretten oppheva, og tryggingsstyrkane får rett til å arrestere folk heime utan arrestordre og halde dei i varetekt i over 24 timar.

Aftenposten melder nå at "Redsel preger Honduras", og bekrefter opphevingen av de konstitusjonelle rettighetene til innbyggerne i Honduras:

Det innebærer at politiet og militæret nå får rett til å bryte seg inn i personers hjem uten en ransakelsesordre - de timene som portforbudet gjelder (altså fra ti om kvelden til seks den påfølgende morgenen). De kan også holde folk fengslet i opp til 24 timer uten at det er en strafferettslig mistanke rettet mot dem.

Innbyggerne mister også bevegelsesfriheten, retten til å demonstrere, fri informasjonsflyt og roen i sine hjem.

Når det gjelder de de norske "liberale" forsvarerne av kuppet (Egen sak her, eller se også Frontlinjer) Christensen, Snoen, Åm og nå også Einar Bjørshol fra Minerva, må det nå gå an å forvente at de innrømmer at de tolket situasjonen feil, og at dette er et udemokratisk kupp (selv om president Zelaya altså står for en politikk de ikke liker). Hvis ikke de er villige til det, burde de i det minste gå åpent ut og si at - ja, oppheving av konstitusjonelle rettigheter, villkårlige fengslinger og knebling av media det er OK, men en rådgivende folkeavstemming, nei det - blir for diktatorisk!

Samtidig skjerpes retorikken mot president Zelaya, og kupp-presidenten Roberto Micheletti, sier nå at "det bare ville være gjennom en utenlandsk invasjon at Zelaya kunne få igjen stillingen sin".

Det internasjonale presset er likevel like stort. Den interamerikanske utviklingsbanken (IADB) stanser nå alle lån til Honduras til demokratiet er gjenopprettet, det samme har Verdensbanken gjort. USA har på sin side stoppet alt militært samarbeid med de honduranske væpnede styrkene, og OAS har alstså satt en 72-timersfrist for gjeninnsettelse av Zelaya.

Se også Frontlinjers bildespesial fra Honduras: http://frontlinjer.no/?p=4011

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering