Kunnskapsløst vrøvl om muslimer

Dagbladet kjekker seg med at de ”tør” å ta debatten om Islam, og stiller ledende spørsmål til hel og halvrasistene som hjemsøker kommentarfeltet deres om ”de ikke burde ha trykket” artikkelen om hva som skjer hvis ”muslimene blir i flertall”.

Flere har allerede påpekt det idiotiske i hele problemstillingen. Det at det ikke gir mening å snakke om ”muslimer” som en gruppe og hvor hårreisende 30-talls hele debatten høres ut dersom man prøver å bytte ut ”muslim” med ”jøde”. Det har ikke jeg tenkt å skrive så mye om. Det jeg derimot tenkte å kommentere var to andre ting, som ligger som ulmende premisser under retorikken fra dagens versjon av det brungrumsede gufset – de som deler verden opp i ”oss” (”ekte” nordmenn) og ”dem” (”muslimene”). De som gir sistnevnte skylden for det meste som er galt og framstiller dem som den overhengende store trusselen mot vår sivilisasjon.

Det ene er at ”muslimer” som gruppe er motstandere av et liberalt samfunn og ønsker å ha strenge religiøse regler (litt som KrF?). Det andre er sannsynligheten for at muslimer kommer i flertall. Til sist vil jeg si litt om hvorvidt dette egentlig er rasisme, for det er jo bare en kritikk av religion – ikke sant?

Det første først: Hva mener egentlig muslimene?

Det er utrolig hvordan man kan lukke øynene for enkle vitenskapelige innsikter, når disse står i veien for egne fordommer. Grupper som ønsker å spre hat mot muslimer, er selvsagt avhengig av at disse framstår som en samlet gruppe rabiate ekstremister. Stort lenger fra sannheten kommer vi kanskje ikke.

Dersom man ser på de undersøkelser som er gjort rundt hva muslimer egentlig mener og ønsker, får man et helt annet blide enn det som males. Dagbladet som publiserte den idiotiske synseartikkelen hvor de skremmer oss med muslimsk flertall og sharia-lov (uten å si noe om hva som nødvendigvis ligger i ”sharia” en gang – der er det jo allerede malt opp et tilstrekkelig skremmebilde) publiserte selv resultatene fra en undersøkelse blant verdens 1,3 milliarder muslimer. Der skriver de blant annet:

” På tvers av kjønn, sosiale klasser og nasjonaliteter sier et stort flertall av muslimer at de, dersom de skulle lage en konstitusjon for en ny stat, ville garantert ytringsfrihet definert som at «alle borgere var tillatt å ytre sin mening om de politiske, sosiale og økonomiske spørsmål av i dag».”

Og de skriver også at muslimer beundrer vestens demokrati og teknologi.

En mer summarisk engelsk oversikt finner du her: http://www.gallup.com/press/104209/Who-Speaks-Islam-What-Billion-Muslims...

Her finner vi også litt om forholdet til vold:

”Muslims and Americans are equally likely to reject attacks on civilians as morally unjustified.”

Men det kan jo bare være at amerikanere er ekstremt blodtørstige – hva vet vel jeg. (Sa han, med et syrlig smil om munnen…)

Og selv om de fleste muslimer vil at religion skal ha en sentral rolle i livet, vil de ikke at prester skal ha noen plass I å utforme lovverket (jamfør de siste uroligheter i Iran).

Tilsvarende finnes det også undersøkelser rundt muslimske innvandrere i Norge sine meninger fra TNS Gallup:

http://pub.tv2.no/multimedia/TV2/archive/00248/TNS_Gallup_-_muslim_24875...

Det kanskje mest interessante i denne undersøkelsen er spriket mellom hva som er norske muslimers holdninger til religion og hva nordmenn tror det er. F.eks. tror bare 25% av muslimer at muslimer i Norge følger råd fra imamer, mens 50% av nordmenn tror det samme. Videre tror bare 18% av muslimer at det finnes imamer i Norge som oppfordrer til hellig krig, mens 76% av den øvrige befolkningen tror det samme. Det virker altså som en del av propagandaen til nyfascistene har festet seg, og det er bekymringsfullt. (Se også "Nordmenn tar dramatisk feil av norske muslimers holdninger" på http://www.utrop.no/art.html?artid=13473&catid=1 )

Mens skremmebildet er at alle muslimer er rabiate religiøse fanatikere, og at de blir fler og fler, og til slutt kommer til å ta over Europa og innføre sharia, viser disse undersøkelsene tvert imot at jo flere muslimer som kommer til Norge, jo flere støttespillere har den som vil jobbe for fortsatt demokrati og frihet.

Dersom man faktisk undersøker, og ikke bare støtter seg på synsing og løgn, sprekker skremmebildet av de rabiate muslimene – heldigvis. Dessverre slipper stadig nye debattanter fram med ufundert propaganda, mens den faktabaserte kunnskapen ties i hel.

Som et andre moment kan vi jo se på hvorvidt ”muslimene kommer i flertall”. –Selv om kanskje hele denne diskusjonen burde avvises – snakk om hvordan enkelte folkegrupper formerer seg som (putt inn stygt dyr her), minner kanskje enda mer om nazistenes jødehets enn mye annet i denne debatten. – Selv om enkelte debattanter selvsagt pakker inn de samme fordommene i penere demokrafisk kvasivitenskapelig språk.

Jeg velger likevel å påpeke at også dette er tull og tøys – dersom man faktisk tar seg tid til å undersøke fakta, og ikke bare synse.

Den ofte omdebatterte Andreas Malm har tatt seg tid til å kikke på den faktiske utviklingen av fødselstall i boken ”Hatet mot Muslimer”. De reelle tallene er kanskje overraskende for mange konspirasjonsteoretikere. Riktignok er fødselstallene blant en del muslimske innvandrergrupper i Europa i dag noe høyere enn hos lokalbefolkningen, men dersom man ser på utviklingen over tid, viser de tørre tallene at de etter en generasjon eller to i Europa, begynner å nærme seg de hos den europeiske befolkningen. Den viser også at barnefødslene i store muslimske land er på full fart nedover.

Selv om selve ideen om at folk tar avgjørelser om hvor mange barn de skal ha på bakgrunn av en stor konspirasjon om å ta over Europa er så lallende åndssvak at de fleste avviser slike tanker på forhånd, kan vi altså se at selve premisset for spekulasjonen – fødselstallene – heller ikke underbygger en slik oppfatning. Hva står igjen da? Rasisme? Nei – det er vel ikke rasisme å kritisere religion?

Dermed kommer vi til det siste punktet. Hva er rasisme? Min påstand er, at når man bruker fødselstall som et ledd i sin argumentasjon, da har man havnet svært nær også den opprinnelige definisjonen av rasisme. Det eneste barn med nødvendighet arver fra sine foreldre er genene. Når man presenterer ufødte barn som et problem, og tillegger dem bestemte egenskaper før de er påtenkt en gang, da har man stemplet dem på bakgrunn av sitt opphav. Det er rasisme. Samme hvordan man pakker det inn i vakre SSB-lignende formuleringer.

Men religionskritikk er vel ikke rasisme? – Nei, det er det ikke, men bruk av religion kan være – og er ofte – bare et skalkeskjul for virkelige rasister, som har funnet ut at de oppnår mye mer støtte om de bytter ut skjellsord som ”neger” og ”pakkis” med ”muslim”. Moderne genetikk har også vist at de genetiske forskjellene mellom menneskegrupper er så små at det ikke er grunnlag for å snakke om raser. Raser eksisterer altså ikke – annet enn som konstruksjoner i hodet på rasister. Betyr det at rasisme ikke eksisterer? Selvsagt ikke.

Rasisme eksisterer i hodet på alle de som er livredde og kjempesinte på de skumle svartmuskede fremmede. Om denne indre mentale frykten stemples med ”rase” eller med ”religion”, endrer ikke dens vesen. Det er de samme folkene, som blir utsatt for det samme hatet, og det får de samme konsekvensene. A racist, by any other name will smell as foul…
Mer om en gangbar rasismedefinisjon her: http://venstresida.net/?q=node/735

Jeg har nå forsøkt å bidra med litt harde fakta i debatten rundt islamofobi. De som har kjøpt konspirasjonsteoriene som blir spredd av aktører som document.no og HRS lar seg sjelden affisere med slikt. Jeg har likevel et tynt håp om at litt mer kunnskap om hva muslimer faktisk mener og gjør kan hindre at flere hopper på galskapen.

Mer om samme tema:
And Brezhnev and Kosygin are in the kitchen now, eatin' my wife's jam. Aaargh - they're everywhere! http://venstresida.net/?q=node/598

Annen god Dagbla'-kritikk:
http://pen-to-paper.blogspot.com/2009/06/dagbladet-og-produksjonen-av-fo...
http://www.5080.no/2009/06/hvis-roboter-overtar-norge/
http://newth.net/eirik/2009/06/22/melands-journalistiske-twitter-fail/

Du glemmer ting, som f.eks at en god muslim forplikter seg til å følge i fotsporene til sin kjære profte. Som allerede kjent giftet han seg med en niårig jente, og syntes selv det var helt okei å kose seg med ei yngre.

Er ikke dette pedofili?

Mohammad var også en landeveisrøver, drapsmann og kvinnemishandler.

De gode muslimene lever i rett fotspor..

Man ser jo hvordan det går i Iran, når regimer styres av religiøse. Muslimer som gruppe er av erfaring "mer religiøse" enn andre. Og mer "utagerende" og "styrt" i dagligdagse handlinger etter hva muslimer mener er god muslimsk praksis. Det blir det trøbbel av...og katastrofe hvis det blir "normen".

@Thomas H

Det er festelig hvordan du drar inn _helt uvesentlige_ og _usakelige_ argumenter i en diskusjon som er svært alvorlig. At du i tillegg viser et lavmål av forståelse for kulturen i Midt-Østen for 1 500 år siden diskvalifiserer deg til å ha noen seriøse meninger omkring dette emnet.

Det er din _kunnskapsløshet_ som bidrar til den stigmatiseringen av folkegrupper Ronny Kjelsberg snakker om ovenfor. Les din historie, kom tilbake og argumenter saklig, eller gå og troll et annet sted.

Jeg kan ikke se at du henviser til noen konkrete artikler som forfekter det du prøver å argumentere i mot. Det kalles stråmannsargumentasjon. Jeg har vært inne på både HRS og document.no sine sider og spesielt for sistnevnte er det gjennomgående linket til artiklene det argumenteres mot(faktabsert sådann).

Når det gjelder fakta: Alle muslimer er ikke terrorister, men nesten alle terrorister vi hører om er muslimer. Videre kan nok mange muslimer være positive til demokrati, men nesten alle land med et muslimsk flertall er ikke demokratier. Islam er nok en fredelig religion, men de fleste muslimske land preges ikke akkurat av fred. Ikke alle muslimer er voldtektsmenn, men alle de anmeldte overfallsvoldektene i Oslo er begått av ikke-vestlige (vanlig betegnelse på muslimske) innvandrere.

Fellesnevneren over er Islam. Årsaken til at Islam er koblet inn i så mange negative statistikker kan selvfølgelig være en tilfeldighet, men en objektiv samfunnsforsker som ikke var redd for å bli stigmatisert som islamofob, rasist osv og derme redd for å miste stipend ville undersøke om det kunne være en årsakssammenheng.

Så lenge dette ikke gjøres er det opp til enhver å legge sammen to og to.

Stian: Det jeg peker på blir forfektet i flere bøker, bl.a. av Bruce Bawer, Mark Steyn m.fl. Begge disse forfatterene blir viet stor oppmerksomhet på både hrs og document.no. Mer inngående kommentarer rundt disse finner du i artikkelen jeg lenker opp nederst.

Der finner du også en tekst av Kåre Lunden som burde leses av de som tilegger religion mye mer påvirkningskraft enn det er grunnlag for.

I forhold til terrorister: http://venstresida.net/?q=node/89

Denne karen, Thomas H, har et poeng, men han fremfører det ikke særlig elegant. Det er på det reine at muslimer anser Muhammed som P.E.R.F.E.K.T. Det av den enkle grunn at koranen sier så:

033.021
YUSUFALI: Ye have indeed in the Messenger of Allah a beautiful pattern (of conduct) for any one whose hope is in Allah and the Final Day, and who engages much in the Praise of Allah.
PICKTHAL: Verily in the messenger of Allah ye have a good example for him who looketh unto Allah and the Last Day, and remembereth Allah much.
SHAKIR: Certainly you have in the Messenger of Allah an excellent exemplar for him who hopes in Allah and the latter day and remembers Allah much.

Og du veit jo at muslimer også tror det er Allah som har forfattet koranen, så det som står der MÅ være riktig, ikke sant?

Det resulterer i at alt denne Muhammed fant på faktisk legges til grunn for en troende muslims liv. Du kan komme med påstander om "moderate muslimer", men som Wafa Sultan sier: "Moderate muslimer er muslimer 'by culture'." De følger faktisk ikke skriftene slik koranen og hadith osv sier. Eller som imam Zulqarnain Sakandar Madni sa : Det finnes ikke en moderat muslim! Det er medieskapt! Enten så underkaster man seg islam eller så gjør man det ikke: Enten så leser man boka og lever etter den slik de gjorde på Muhammeds tid, eller så gjør man ikke det."

Dette er ganske vesentlig å få med seg, for dette er den alminnelige forståelsen av hva en muslim er. En som i alle aspekter av livet prøver å leve etter islams regler og Muhammeds rollemodell. (Det betyr ikke at alle er pedofile, for han gikk ikke av veien for å ta eldre damer også. Med Aisha la han bare lista ganske lavt. Faktisk på 9 års stadiet) Det at islam er så totalitært evner ikke folk flest i Norge å forstå, selv om muslimer sier det rett ut at islam ikke bare er en religion, men så mye mye mer. De lever i en villfarelse at islam bare er en gudetro på linje med f.eks kristendommen, mens faktum er at islam er først og fremst en politisk og sosial struktur, deretter en religion for personlig bruk.

Jeg har i noen år deltatt ganske aktivt i debatter vedrørende islam, og jeg har enda til gode å se ikke-muslimer som har nevneverdig kunnskap om islam OG faktisk forsvarer religionen. Eller mer korrekt, ideologien. Det han i korte ordelag sier er faktisk helt riktig, så hvis du mener det er feil vil jeg be deg lese Ibn Ishaqs "Life of Muhammed".

Gå nå til en muslim og spør.... Var Muhammed et perfekt menneske?

Stian skriver: "Islam er nok en fredelig religion, men de fleste muslimske land preges ikke akkurat av fred. "

Dette er nok en av de seigeste mytene om islam. Det er underlig i lys av at det er ganske mye info tilgjengelig om hva slags person Muhammed var og hva han stod for.

For det første: Islam betyr underkastelse, og har ingenting med FRED å gjøre. (Salam) annet enn at ordene har en viss likhet i oppbyggingen, men det finnes en rekke andre ord i både arabisk og hebraisk som er like nære men som heller ikke betyr fred, så å trekke islam i rettning salam er en ønsketenkning.

2. Islam er tuftet på Muhammeds ånd. Hele islam baserer seg på Muhammeds ord og handlinger. En muslim som leser dette vil påstå at det er Allah som står bak med blant annet koranen, men faktum er at det er Muhammed som åpenbarte også koranen og det er ingenting som tilsier at det var noe gudommelig bak boka. Tvert imot.

Muhammed var i store deler av sin tid en kriger. Etter at han etablerte sitt eget samfunn i Medinah begynte han en rekke operasjoner for å stjele verdisaker fra Mecca som han tidligere hadde flyktet fra. Dette var bare begynnelsen og det ble en rekke slag i skyggen av hans handlinger. Han deltok eller kommanderte antakelig over 60 slag, bare for å sette det litt i perspektiv, og til tross for at en muslim vil hevde at alt var selvforsvar, så var det i realiteten nesten utelukkende reine angrepskriger han førte for å skaffe seg selv makt over større områder, samt rikdommer og damer og sexslaver. I noen tilfeller ble han også angrepet, men også her var det hans egen feil. Han hadde plyndret konvoier og herjet med Mecca i lengre tid og Mecca kunne ikke ha det slik i det lange løp.

3. Koranen oppfordrer til angrep på vantro. Det er en gjennomgående tone. Ikke bare angrep, men koranen, vers 9:29, kommanderer også at kristne og jøder skal bekjempes til de konverterer eller betaler straffeskatten jizya. Islam er altså dypt rasistisk i seg selv. Hvorfor skal vi tollerere rasisme mot oss selv? Også i forbindelse med disse hatefulle versene i koranen, så vil muslimer si at man tar dem ut av context før de fortsetter å belære om at det var i selvforsvar. I hate to break the news: I f.eks vers 9:5 som er veldig beryktet, "Fight and slay the pagans wherever you find them" er det utvetydige oppfordringer om hvordan muslimer skal gå frem og dette er IKKE i selvforsvar. På den tiden dette verset ble åpenbart var Muhammed i kontroll over mesteparten av den Arabiske halvøya og var på plyndringstokt med hæren sin i rettning nord.

4. Jihad fremholdes som en personlig kamp og en væpnet kamp i et og samme ord. Muslimer fremhever det første, fordi det låter best i våre ører. Likevel er det på det reine at hvis man ser i hadithsamlingen Bukhari, så er 97% av omtalene av jihad i form av fysisk krig, ikke den personlige varianten.

5. Når muslimer snakker seg imellom om at islam er fredens religion, så er det på med tanke på den freden som de forventer skal senke seg når alle er underlagt islamske regler. (Ja, du visste kanskje ikke at global shari'ah er det overordnede målet i islam, ikke at alle konverterer.)

På bakgrunn av dette mener jeg det er helt på det reine at islam ikke fortjener å bli nevnt i samme bok som ordet fred. Det er fullstendig i motsetning til hverandre.

Årsaken til at Islam er koblet inn i så mange negative statistikker kan selvfølgelig være en tilfeldighet, men en objektiv samfunnsforsker som ikke var redd for å bli stigmatisert som islamofob, rasist osv og derme redd for å miste stipend ville undersøke om det kunne være en årsakssammenheng.

De aller fleste terrorister er menn, de aller fleste diktatorer er menn, alle voldtektsmenn er menn. Dette kan selvfølgelig være en tilfeldighet, men en objektiv samfunnsforsker som ikke var redd for å bli stigmatisert som mannshater, kjønnsfascist osv. og dermed redd for å miste stipend ville undersøke om det kunne være en årssaksammenheng. Så lenge dette ikke gjøres er det opp til hver og en å legge sammen to og to...

Sånn kan man holde på.

Men denne tankegangen er ekstremt primitiv fordi den plukker ut én faktor som man av subjektive årsaker tillegger spesielt stor verdi og abstraherer den ut av sin samfunnsmessige sammenheng. Det er mange årsaker til at flere "muslimske" land har vært ustabile de siste tiårene: arven fra kolonialismen, med alt det medfører av sosial og økonomisk underutvikling; midtøstens geopolitiske situasjon, som har gjort området til en slagmark mellom stormaktene for kontroll over viktige naturressurser; imperialistlandenes støtte til religiøs fundamentalisme mot "kommunismen" osv. Å ikke ta hensyn til alle disse faktorene - og å insistere på å se verden gjennom et tilbakestående og middelaldersk "kulturkrigs"-prisme - er som å spyle hele arven fra opplysningstida rett ned i dass. Det er intellektuelt hærverk på alt som er positivt med den "vestlige sivilisasjonen".

Sånn sett er det store flertallet av muslimer langt mer preget av "vestlig" intellektuell kultur enn alle de sjøloppnenvnte korsfarerne for "Vesten", som forsøpler det offentlige rom med aggressiv og sjølhøytidelig muslimhets.

Men, for å sitere Abraham Lincoln: "People who like that kind of thing, will like that kind of thing". "Stian" og andre som lever mentalt i heksebrenningens tidsalder kommer sannsynligvis til å forbli der resten av sitt liv. Dumhet og naivt hat har sin naturlige plass i ethvert menneskelig samfunn, og noen må tross alt ta på seg den rollen.

Når denne typen kulturell kompost blir mer og mer dominerende, da er det imidlertid et tegn på ei djup og alvorlig krise i samfunnets utvikling. Trotski skrev om fascismens framvekst på 1930-tallet at : "alt som burde blitt eliminert fra den nasjonale organismen i form av kulturelt ekstrement i løpet av den normale utviklinga av samfunnet kommer nå sprutende ut gjennom strupen; det kapitalistiske samfunnet spyr ut ufordøyd barbari".

Det er bortkasta tid å diskutere med inngrodde islamofober, men det er fint at noen fortsatt orker å gjenta på nytt og på nytt det som burde være selvinnlysende: at frykten for Islam er et et alvorlig sykdomstegn for samfunnet vårt.

Var det ikke en viss mann med bart som brukte de samme argumentene om et annet folkeslag,de skulle da vistnok også overta verden.Når flere i debatten trekker inn Arabere som imperialister har det allerede blitt rasime i og med at man her nevner et folkeslag.Skulle man brukt Islam som argument for voldelig adferd ville det vært tomt for folk,ser man historisk på ting så er de kristnes gjøren og laden såvist ikke noe god reklame for nevnte religion,og når så kristenfolket hiver seg på denne hatbølgen får det et mistenkelig skjær.At DB lever godt på hat og dehumanisering av andre sier sitt om blekka,har lurt på om avisens sjefsredaktør og en viss forfatterinne er nære venner og at det kan være grunnen til alle disse debattene om muslimer og folk som har en annen hudfarge en hvit,nevnte forfatterinne er da også populær hos Frp.T J

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering