Plakater, arbeidermakt og arbeidsløshet

Noe av det kanskje mer interessante i den floraen av grupper og småpartier som vi ofte respektfullt omtaler som ”skrotvenstre”, er en gjeng eks-Rødtere i Bergen som har opprettet nettsida ”arbeidermakt.no”.

Flere av disse har i følge Klassekampen bakgrunn fra de såkalte ”arbeidermaktgruppene” (AMG) som gikk inn i RV på 90-tallet etter at RV løsrev seg fra AKP. Nå har altså flere av disse igjen gått ut av Rødt i Bergen, (mens Internasjonale Sosialister (IS) som i og for seg er et resultat av den samme avskallinga fra SV på 80-tallet som AMG var, som kjent har gått inn i Rødt). Venstreside-såpeopera og ”Peoples Front of Judea” i kjent stil? Kanskje, men jeg er også kjent med at verden innimellom kan se ganske annerledes ut fra Bergen enn fra resten av landet, så jeg skal slik sett ikke dømme folk for de valgene de nå engang har gjort.

Men som sagt synes jeg dette er en spennende gruppe og i motsetning til enkelte andre kommer de med saklige og konstruktive kritiske innspill til både venstresida og den politiske debatten forøvrig.

Det siste politisk analyserende innlegget på sida er ”Fortsatt rødgrønn regjering er nødvendig for å bekjempe arbeidsløshet!” av Marte Mjøs Persen og Steinar Nørstebø, som tar for seg Rødts bruk av gamle Ap-plakater i valgkampen, og en kritikk av nettopp denne.
http://arbeidermakt.no/2009/05/fortsatt-r%C3%B8dgr%C3%B8nn-regjering/

Her som ellers er det greit å skille snørr og barter og det jeg oppfatter som en saklig kritikk på den ene siden, og mer usaklige forsøk på spissformuleringer/å være morsom etc. på den andre. Åpningskommentaren om at ”Rødt har tydeligvis som visjon å gjenreise Arbeiderpartiets stolte sosialdemokratiske tradisjoner?”, havner i den siste kategorien og var kanskje heller noe jeg hadde forventet kom fra TFTF.

Det er vel rimelig åpenbart at også et revolusjonært parti (uavhengig av antall r’er i rrrrrevv’lusjonært) ønsker både fred, full sysselsetting og å bygge landet, selv om ikke dette er revolusjonære krav i seg sjøl (men enkelte er kanskje systemoverskridende om man skal ta de helt på alvor). De færreste progressive støtter for øvrig en krisemaksimeringspolitikk, og det er slik sett åpenbart bedre med et sosialdemokratisk styre enn med et nyliberalt styre.

De fleste skjønner at denne kampanjen handler om å få satt noen viktige krav på dagsorden, samtidig som man påpeker Ap’s vandring vekk fra sine sosialdemokratiske idealer, som tross alt er bedre enn den nyliberale varianten. Bruken av gamle Ap-plakater var slik sett selvsagt et grep for å forsøke å få litt oppmerksomhet om saken, og selv om det ikke har lyktes veldig enda i dagspressen, kom det i det minste et oppslag på det prestisjetunge nettstedet ”arbeidermakt.no” – Great success!

Så over til det litt mer seriøse – den kritikken som fortjener å bli tatt på alvor. Persen/Nørstebøs (P&N) innlegg har som sagt som tittel ”Fortsatt rødgrønn regjering er nødvendig for å bekjempe arbeidsløshet!”, og tar slik sett bare for seg en av de tre gamle Ap-plakatene. Jeg kan kanskje da anta at de i utgangspunktet er enige i kritikken mot regjeringas krigføring i Afghanistan og mot mangelen på grep i forhold til industrikraft (Stoltenbergs løfter om innkjøpsregime til LO-kongressen løser jo ingenting).

Artikkelforfatterne er enige i at Ap fram mot 2001 var på ville veier, men mener nå at kursen er snudd, og skriver at ”LO sitt engasjement i forbindelse med valgkampen fram mot 2005-valget, har gjort at Arbeiderpartiet igjen har knyttet seg mye sterkere til den sosiale basisen partiet springer ut av.”

Mitt inntrykk er at Stoltenberg helt åpenbart har lagt retorikken til venstre etter det sviende nederlaget i 2001, men jeg opplever også at det er noe tyngre å snu politikken til Arbeiderpartiet. P&N trekker fram at ”regjeringen har lagt fram handlingsplaner mot sosial dumping”, men unngår å nevne at den samtidig har innført EUs tjenestedirektiv som kan gjøre viktige grep i så måte umulige å gjennomføre i praksis.

P&N nevner også viktige grep regjeringa har gjort ved å slå tilbake ting Høyre gjennomførte i forrige periode (arbeidsmiljølov, privatskolelov etc.) – og det må være klart: Det er vel ingen på venstresida, i eller utenfor Rødt, som ikke mener en regjering som støtter seg på Høyre/Frp er betraktelig verre enn en rødgrønn. Rødts landsstyre har jo også slått fast at Rødt ønsker en regjering som er så langt unna Frp som mulig. Så lenge en Rødt-regjering ikke er et alternativ er det kanskje de rødgrønne som er det – det må likevel ikke bety at vi ikke skal kritisere Ap og SV når de gjør ting som åpenbart ikke er til beste for arbeidsfolk.

P&N kritiserer også utsagn om kommuneøkonomien når de skriver ”at [Rødts Bjørnar] Moxnes påstår at underskuddene er større enn noen sinne, kan vi gjerne gi han rett i, men samtidig har aktiviteten i norske kommuner økt til et nivå uten historisk sidestykke”. Men dette er jo hele poenget. Regjeringen lovte en forpliktende opptrappingsplan iht. kommuneøkonomien, men det hjelper ikke å gi litt mer penger når kommunene samtidig er blitt pålagt enda større oppgaver som gjør at underskuddene bare øker. Dette gir selvsagt flere jobber i det offentlige, men når sektoren fortsatt styres etter New Public Management-prinsipper (som P&N helt riktig kritiserer), blir det ikke mer "arbeidermakt" av det. Tvert imot blir det (som vi ser i Trondheim) kutt (i krisetid), og de ansatte blir presset enda mer når det må spares inn over alt.

I forhold til krisepolitikken angriper P&N også en karikatur av Rødts politikk når de skriver ”Mener Rødt at regjeringen skulle gitt blaffen i å finanssektoren og bare gitt kommunene noen milliarder ekstra?” Rødt gikk ut lenge før krisa slo ut for fullt og anbefalte en kraftig økning i overføringene til kommunene for å unngå at vi fikk krise i det hele tatt. Rødt gikk også ut før krisa og anbefalte salg av aksjeandelen av oljefondet, slik at vi skulle unngå at pengene ble spilt bort på verdens børser. Regjeringa gjorde ingenting av dette. De valgte å vente til krisa var et faktum, og de valgte å øke aksjeandelen til 60 % slik at vi nå har nesten et helt statsbudsjett mindre å møte den med. Jeg mener det dermed utvilsomt er Rødt som har hatt den beste og mest forutseende politikken i forhold til krisa, og at dette er et punkt hvor regjeringa burde gå litt stille i gangene i hvert fall overfor Rødt.

Det bør altså være liten tvil om at Rødt mener at regjeringa burde brukt betraktelig mye mer av pengene (og mer penger) på å ruste opp offentlig sektor. At man dermed ikke skal bruke fem eller ti øre også på strategiske grep i finanssektoren, er det ingen som har sagt, men fordelingen burde vært annerledes, og man burde da ha sikret seg at disse midlene også skaffet en politisk styring over bankene gjennom eierskap. Gjør man ikke det blir det å kaste penger etter de samme folkene som fikk oss i krisa in the first place.

P&N påpeker også at arbeidsledighetstallene i Norge ser bedre ut enn i mange andre land. Det er helt korrekt - men selv om krisa har pågått en stund, tar det tid før en finanskrise sprer seg ut i alle kriker og kroker i realøkonomien. Og selv om Ap/SV er bedre enn H/Frp, betyr heller ikke det at ikke Ap/SV burde og kunne, gjort mer - som beskrevet over. Det også blir alt for enkelt å lage et 1-1-forhold mellom arbeidsledighetstall og politikken til den sittende regjering. Her er det nok i stor grad dype strukturelle mekanismer ute og går, som sikkert delvis har bakgrunn i "den nordiske modellen", men som vanskelig kan knyttes så direkte til dagens regjering som P&N gjør. Det siste jeg hører på NRK i dag er forøvrig også at arbeidsledigheten nå øker raskere enn noensinne.

Avslutningsavsnittene til skribentene er det i og for seg vanskelig å si seg uenig i. De rødgrønne har ikke gjort nok. De bør støttes når de gjør noe riktig. Kjeftes på når de gjør noe galt. Og presses av fagbevegelse og andre. Jeg mener det er nettopp dette Rødt er med på å bidra til i sin rolle som venstreopposisjon. P&N mener tydeligvis at Rødt i større grad burde være ”heiagjeng” for de rødgrønne – jeg mener det er både en taktisk feil i forhold til å presse regjeringa og en faktisk feil i forhold til hvilken politikk som ville vært best for dette landet etter det jeg har argumentert for over.

Når det er sagt, synes jeg, selv om jeg er uenig i en del av det som skrives, at dette er viktige diskusjoner, og jeg kommer garantert til å følge med på arbeidermakt.no framover.

Nå også publisert på arbeidermakt.no

Hei Ronny,
takk for gode ord!
Kunne vi fått lov til å poste dette som et innlegg på arbeidermakt.no også, slik at debatten også kan føres videre der?

Selvsagt kan dere det. Post i vei. Jeg var bare litt redd for at et såpass langt innlegg ville gjøre seg dårlig som en kommentar under artikkelen.

Hei!

Jeg har postet en kommentar på innlegget ditt på: http://arbeidermakt.no/2009/05/plakater-arbeidermakt-og-arbeidsl%c3%b8sh...

Jeg synes "arbeidermakt.no" gjorde det ganske glassklart at de IKKE er noen ny partibyggende gruppe eller organisasjon som splitter venstresida, men en samling individer som jobber innenfor ulike partier. Derfor forstår jeg ikke Life of Brian-referansen. Er det ikke OK at folk tar selvstendig initativ og skaper nye fora for debatt? Ellers synes jeg du har mange gode poenger her.

Selvsagt er det helt OK at folk skaper så mange initiativ de vil, men jeg mener fremdeles det er relevant å dra inn dette med smågrupper på venstresida. Jeg _sier_ jo heller ikke at dette er Life of Brian. Jeg bare stiller spørsmålet.

I Bergen har vi jo f.eks. også BfS som også sier de ikke er noen partibyggende organisasjon, men "venstresidas Nei til EU" som ønsker å samle folk fra mange partier. Ingenting i veien med det, men jeg synes det er relevant å påpeke at venstresida har en tendens til å lage fryktelig mye smågrupper her og der i ymse sammenhenger. På noen områder kan det jo være positivt, på andre negativt.

Hvorvidt sentralkomiteen til venstresida.net planlegger å danne parti er forøvrig strengt hemmelig.

En kommentar til Martes innlegg på arbeidermakt.no som er referert lenger oppe.

Hei Marte - jeg vil forsøke å oppsummere litt.

Vi er nok enige om at dagens regjering er et framskritt fra den forrige, men vi er nok uenige i hvor stort dette framskrittet er. Du skriver bl.a. at ”Mye liberalisering og svekking av arbeiderrettigheter er stoppet og reversert.” Jeg vil kanskje heller si at mye er stoppet (men langt fra alt), lite er faktisk reversert.

De store liberaliseringsgrepene Ap har vært med på er det svært langt igjen før man snur (Posten, Telenor, NSB, Statoil etc.) Om man leser det Gerhardsen skrev i siste bind av memoarene sine på 70-tallet om en ”sosialisering av samfunnet” og sammenligner det med Ap av i dag, blir avstanden til det jeg ser på som virkelig sosialdemokratisk politikk mer slående enn likhetene. Jeg har tidligere gjengitt et utdrag her som faksimile http://venstresida.net/?q=node/540

Vi er enige om at det har vært en dreining i Arbeiderpartiet i positiv retning fra 2001 til i dag. Vi er nok uenige om hvor stor den dreiningen i praksis er. Du skriver at ”Det som definitivt skiller Arbeiderpartiets ståsted nå fra å være et retorisk blaff, er en langt sterkere orientering og forankring i fagbevegelsen enn for eksempel Stoltenberg 1 -regjeringen hadde.”

Jeg mener det er et visst poeng i det, men jeg mener også det var et større poeng før Flåthen tok over som LO-leder. Aps forhold til LO har i stor grad vært en dør som slår to veier. Riktignok kan LO bidra til å trekke Ap til venstre. Det er vel også derfor venstresida i Ap er svært opptatt av å styrke båndene. Men man skal heller ikke underslå at Ap vel så ofte har bidratt til å dra LO til høyre og kneble den kampkraften organisasjonen kan ha når den står samlet som en selvstendig kraft. Hva man nå måtte mene om Valla, mener jeg det er ganske åpenbart at hun var mer sjølstendig og mer lojal til medlemmenes interesser relativt til Jens enn det Flåthen er.

Det er vel heller ingen overraskelse om jeg sier at jeg er tilhenger av den såkalte ”Trondheimsmodellen” hvor LO jobber mye mer selvstendig. Jeg tror faktisk man får gjort mer sånn enn med den tradisjonelle partikoblingen, man får forankret den politiske aktiviteten bedre hos medlemmene og man øker aktiviteten og engasjementet. (men her begynte jeg visst å åpne en helt annen debatt – ups…)

I forhold til arbeidermakt skriver du at ”Vi mener det er uriktig å føyse verdien av de svært viktige styrkingene som skjer av fagorganisertes rettigheter i forhold til sosial dumping i bygg-anlegg, renhold og transport tilside fordi at Arbeiderpartiet har kjørt gjennom EUs tjenestedirektiv”, men problemet er vel heller at det nettopp ikke meg, men heller EF-domstolen, som plutselig med et pennestrøk kan føyse verdien av svært mye av dette vekk. Jeg mener Arbeiderpartiet her beveget seg – ja. De har beveget seg såpass at enkelte grep kan gjøres for å bedre forholdene for arbeidsfolk så lenge det ikke kommer i konflikt med de store nyliberale prosjektene som Ap-ledelsen fremdeles jager fram. Et av disse er EU. Et annet er pensjonsreformen.

Jeg mener slik at tjenestedirektivsaken er en svært viktig markør for hvor langt Ap har beveget seg. Man kan gjøre litt – men ikke kødde med EU. Tilsvarende iht. AFP-oppgjøret i fjor. Man kan gi litt ekstra penger – men ikke rokke ved de arbeiderfiendtlige prinsippene som ligger bak ”arbeidslinja” og pensjonsreformen. Det blir spennende å se på lønnsoppgjøret nå. Jeg håper (og det kan virke som) de (vi) statsansatte er en litt hardere negl å knekke, men jeg føler meg langt fra trygg. Jeg finner det faktisk ganske påfallende at den eneste fra Ap jeg har fått med meg som har gått klart ut mot dette er Reiulf Steen.

Kommuneøkonomi: Dere skriver igjen at ”Årsverksutviklingen sier noe om utviklingen i faktisk tjenestetilbud, det gjør ikke under/overskuddsindikatoren.” - Men kritikken går jo nettopp på misforholdet mellom pålagte oppgaver og finansiering. Da får vi jo nettopp mange årsverk og store underskudd. Resultatene nå i f.eks. Trondheim er jo store kutt og nedbemanninger. De rødgrønne her i byen kutter nå hardt i tilbud til de aller svakeste i samfunnet vårt – den absolutt motsatte politikken av hva man trenger i ei krisetid. Så kan man krangle om det er kommunen eller staten sin skyld, men det er rødgrønt over alt så det har liten betydning. Poenget med E-verket er jeg selvsagt klar over, men det har også både kommune (og regjering (Statkraft eier i dag TEV og det kunne jo i teorien blitt solgt tilbake om det var politisk vilje)) vært klar over – lenge.

Offentlige investeringer hadde selvsagt ikke reddet bildeleindustrien (om ikke kommunene hadde kjøpt inn miljøvennlige norskproduserte elbiler i stor skala da – det var en eller annen Folkvord-fyr som sa noe om elbiler på http://erlingfolkvord.no/), men det kunne ha reddet mange i de sektorene som ble først og hardest rammet – bygg og anlegg. At vi er en del av en nyliberal global fri-flyt-økonomi har både skapt krisa, og gjør selvsagt at vi ikke kan redde oss fullstendig fra krisa, men det er neppe Rødt sin feil (skyld heller på de partiene som presset på for å få oss inn i EØS og WTO (ingen nevnt, ingen glemt)).

I forhold til de andre to plakkisene har jeg ikke tenkt å starte noen lang debatt om industrikraft (men jeg gjør det kanskje likevel?), men et slikt innkjøpskonsortium som Stoltenberg nå foreslår vil ikke kunne gi kraftpriser som er sammenlignbare med de den kraftkrevende industrien har levd med så langt, og vil dermed heller ikke kunne bidra til å redde alle de arbeidsplassene som nå står i fare for å forsvinne (men alle monner drar, så enkelte arbeidsplasser kan det vel hjelpe). Igjen kommer vil til EU-lojaliteten

Men plakaten om Afghanistan er dere forhåpentligvis tross alt enige i. En av tre er jo ikke så verst.

I forhold til Rødts rolle skriver dere at ”det vi kritiserer er den fullstendige mangelen på nyanser og populistiske lettvintheter Rødts utspill var preget av”. Nå må jeg vel kunne si at det er noe begrenset hvor langt saksframlegg det er formålstjenlig å ha på en plakat, og hvor formålstjenlig det er å vurdere valgkampinnretningen og ståstedet til et parti ut fra et enkeltutspill i media. (Det vil jeg kanskje påstå er en vel så stor mangel på nyanser.) De valgkamputspillene Rødt har fått mest medieoppmerksomhet på de siste månedene er ellers (fritt etter hukommelsen) fotball, fildeling og Afghanistan, uten at jeg ser at disse danner noe slags bilde av Rødts helhetlige politikk heller.

Videre skriver dere at ”Rødt [ikke kan] i sin retorikk dundre løs på regjeringens politikk uten å erkjenne de avgjørende forbedringene som har skjedd de siste årene”. Forbedringer har vi hatt, men jeg ville sagt at avgjørende forbedringer - forbedringer som hadde vist en tydelig ny kurs – det har vi dessverre for få av. (Igjen: Pensjon, EU-direktiv, Afghanistan, og lokalt i ”radikale” Sør-Trøndelag setter Ap kollektivtrafikken ut på anbud, legger ned skoler og kutter i Trondheim som sagt i tiltak for de svakeste gruppene. Lojaliteten til EU, arbeidslinja, NATO og Høyres skattepolitikk er fortsatt større enn lojaliteten til vanlige arbeidsfolk på mange av de områdene jeg absolutt vil kalle avgjørende).

På plussida vil jeg sette opp overføringene til kommunesektoren i 2006, reversering av Bondeviks arbeidsmiljølov, Støre som trekker norske krav i GATS-forhandlingene, og Solheim som sletter illegitim U-landsgjeld etter skipseksportkampanjen. Kjempebra! Det triste med disse viktige symbolsakene er at de – etter mitt skjønn – er for få, for dårlig fulgt opp, og det begynner å bli for lenge siden.

Jeg tror faktisk at venstresida som helhet er tjent med at Rødt er kritiske til regjeringa. Dersom alle som er misfornøyd skulle måtte gå til Frp, ville det vært et mye større problem enn at Rødt fanger opp noen tusen. Jeg er ikke fornøyd med Rødts oppslutning, men jeg tror rent valgtaktisk vel så mye på at en mer positiv holdning til regjeringa fra Rødts side, ville drive flere over til høyresida/sofaen enn omvendt. Rødt er nå en gang i opposisjon.

Jeg har som dere sikkert skjønner en noe annen innstilling og andre erfaringer både med Rødt og de rødgrønne enn dere har. Det kan nok ha flere årsaker, og jeg var i mitt første innlegg inne på at verden noen ganger kan se ganske annerledes ut fra Bergen enn den gjør fra andre steder i landet. Rødt er nok sikkert litt forskjellig, men jeg tror også de andre partiene er det. Jeg har i hvert fall merket selv at det er mye lettere å være enige med Ap og SV når de er i opposisjon enn når de er i posisjon. De virker fort mer radikale da.

Det var de 3 A4-sidene med tekst fra meg i denne omgang. Jeg kan nok ikke love å holde dette debattempoet oppe over tid. :)

Anonym: Ja, når en nazist en gang har sagt noe, må det jo bety at alle andre som noensinne har sagt det også er nazister. Så banal er objektivistenes retorikk altså blitt, og jeg kjenner jo igjen blødmene fra debatten rundt min lille historieleksjon om nazismens framvekst.
http://venstresida.net/?q=node/843

Onar Åm har tapt seg og blir stadig mindre seriøs. Nå utgangspunktet allerede var dårlig sier det sitt...

Jeg skjønner ikke hvorfor jeg gidder. Å kommentere her er som å løpe på en vegg av vrangvilje.
Er du overhodet ikke nysgjerrig på hvorfor de to plakatene har det samme slagordet?
Er du ikke nysgjerrig på hva nasjonalSOSIALISME betyr?
Leste du innlegget mitt? ;

http://unknownrebel.vgb.no/2009/03/02/fascisme-og-sosialisme-to-sider-av...

Kan det hende at nazister og sosialister brukte den samme retorikken fordi de egentlig er filosofiske søsken?

Unknownrebel: Når du forsøker deg på så platte og gjennomsiktige innspill som disse nazi-greiene kan du ikke forvente å møte særlig godvilje. Jeg har hørt alt dette babbelet fra Ayn Rand-jugend flere ganger før, og det blir verken mer sant eller mer seriøst av å bli gjentatt, så å lese dette en gang til havner ganske langt ned på lesekøen min for å si det sånn.

(Men objektivistene gjentar det likevel - hvem var det som lanserte den strategien? Åja - Göbbels - det må bety at alle objektivister er nazister det da, etter samme logikk...)

Kunne du forklare hva som er gjennomsiktig og platt? Det burde da være den enkleste sak i verden å vise hvor jeg tar feil.

Den debatten oppfatter jeg som tatt i den artikkelen jeg skreiv tidligere. Om du har noe nytt å tilføye, kan du jo for ryddighetens skyld legge det til i kommentarfeltet under den: http://venstresida.net/?q=node/843
Da blir det mindre meningsløs repetisjon.

Denne artikkelen handler jo om helt andre ting, og målbærer en helt annen debatt, mer av intern-venstreside-typen iht. synet på den rødgrønne regjeringa.

Det nye jeg evt. ville legge til er at plakaten øverst viser et slagord brukt av både fascister og sosialister. Det ville pirret nysgjerrigheten til enhver ærlig person. At det skulle pirre din nysgjerrighet var nok optimistisk.

Så om jeg mener dette er banal ahistorisk argumentasjon på fullstendig lavmål som det er lite vits i å bruke enda mer tid på, så er jeg altså "uærlig"...

Dette bringer ingenting nytt til debatten Unknownrebel. Denne type (infantile) argumenter har jeg besvart for lenge siden - les artikkelen jeg lenket til.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering