Hvordan bli en brøkregner på en, to, tre

Mange sliter med realfagene om dagen, og ikke engang ungdomsskolepensum sitter skikkelig hos store deler av befolkningen. Dette vil vi på venstresida.net gjøre noe med, og starter med dette et intensivkurs. I første omgang tar vi for oss brøkregning. Her tar vi for oss brøkregningens mange aspekter fra et grunnleggende nivå, og med fart og spenning tar vi deg på 10 sider opp til et nivå hvor du kan beherske herligheter som brudden brøk.
For enklest å kunne vise ligninger etc. er innføringen lagt ut som et pdf-dokument:

BrokAlgebra.pdf

Innholdsfortegnelse:

EN:Basics
* Hva er en brøk?
* Å utvide brøker
* Forkorting av brøk
-faktorisering
-primtall

TO: Interaksjoner mellom brøker
* Å addere brøker
* Å subtrahere brøker
* Å multiplisere brøker
-med helt tall
-med brøk
* Å dividere brøker
-på helt tall
-helt tall på brøk
-brøk på brøk

TRE: Snacks
* Brudden brøk
-Gjøre om brøkstreken til divisjonstegn
-Multiplisere med fellesnevner
* Prosent

Avsluttende kommentar

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering