Israel – en apartheidstat?

21. februar kommer Nobels fredsprisvinner Erkebiskop Desmond Tutu til Trondheim i forbindelse med den internasjonale studentfestivalen ISFIT.(1) Samtidig har Israel nettopp avsluttet nok et kapittel i sin blodige historie overfor det palestinske folket med over 1000 drepte palestinere på Gaza.

I 2002 vakte Tutu oppsikt når han karakteriserte dagens Israel som en Apartheidstat, og oppfordret til boikottiltak overfor Israel.(2)(3) Tutu, som var en av de mest framstående motstanderne av apartheid-regimet i Sør-Afrika burde vite hva han snakker om, og etter hvert har stadig flere benyttet denne sammenligningen for å illustrere Israels behandling av palestinerne. Har en slik sammenligning noe for seg?

Jeg vil nå se på noen punkter hvor lovverket og praksisen, både i Israel og i de okkuperte områdene systematisk forskjellsbehandler jøder og palestinere.

1 Israel
Å få statsborgerskap

Israel åpner grensene sine, og gir statsborgerskap for alle med jødisk bakgrunn, uansett hvor i verden de kommer fra.(4) Palestinere som flyktet fra Israel under krigføringen i 48 og 67, og deres etterkommere, som har skjøter på eiendommene sine i Israel, og en klar folkerettslig rett til å vende tilbake til hjemstedet sitt – disse blir nektet både statsborgerskap og innreise, og er forvist til flyktningleirer tiår etter tiår.

En skjerpelse av denne særbehandlingen kom i 2003, hvor en såkalt "temporary provision" hindrer statsborgerskap til ikke-jøder også på andre områder.(5) Den gjør for eksempel at arabiske israelere som gifter seg med palestinere, ikke kan bo sammen med ektefellen i Israel. Denne ”midlertidige ordningen” er siden blitt forlenget 8 ganger, og gjelder fremdeles. (6)

Militærtjenesten
En av de mest kjente særbehandlingene i Israel er innenfor det militære. Israel har en stor vernepliktshær, IDF, med obligatorisk førstegangstjeneste for alle jødiske menn (3 år) og kvinner (2 år). En av de viktige begrunnelsene for en værnepliktshær, rent bortsett fra størrelsen, er at den er en viktig demokratisk komponent. En hær bestående av folket, vil ikke kunne settes inn mot folket. Slik sett er det problematisk at verneplikten ikke gjelder arabere, men antageligvis en forutsetning for at IDF skal kunne brukes så brutalt mot sivile palestinere som den blir. Militærtjeneste blir også koblet opp mot en rekke velferdsgoder i etterkant som bolig og jobb, og arabere blir dermed også ekskludert fra disse. (7) Ortodokse jødiske Yeshiva-studenter(8), er også fritatt fra førstegangstjenesten, men får noen av disse fordelene uansett.(9)

Eiendom
Israelske arabere har også hatt større problemer med å skaffe seg eiendom i Israel. 13 % av Israels jord er eid av ”The Jewish National Fund”. Denne organisasjonen har fått en halvoffentlig status av Israelske myndigheter, og har i sitt mandat at den skal sikre bosetting for jøder. Den driver slik sett en systematisk forskjellsbehandling på bakgrunn av etnisitet, noe som gjør det svært vanskelig for arabere å skaffe seg land i mange områder av Israel. (10)

JNF inngår sammen med den israelske staten i det såkalte ”Israel Land Administration”, som til sammen kontrollerer 93% av jorda i Israel.

Partiforbud
Arabiske politiske partier i Israel ønsker naturligvis en slutt på at arabere på flere områder får dårligere villkår enn jøder, og de jobber aktivt for å få endret lovgivningen. I ethvert demokratisk samfunn er dette en naturlig rett. (Eller rettere sagt: Et demokratisk samfunn burde ikke ha denne særbehandlingen i utgangspunktet). Likevel har altså den israelske valgkommisjonen nå valgt å gå til det skrittet å forby (ytterligere) to arabiske partier.(11) Den israelske høyesteretten opphevet senere akkurat denne avgjørelsen, men det var likevel med en dissens.(24) Det var lignende forsøk på å forby partier i 2003.(25) I Israel får ikke partier stille til valg dersom de ikke anerkjenner Israel som en ”jødiske stat”.(12) Partier som jobber for å få slutt på særbehandlingen, eller for en enstats-løsning i hele Palestina, blir altså forhindret fra å delta i demokratiske prosesser. Slike praksiser kjenner vi godt fra andre land på vei mot mer autoritære samfunn.

Vi ser altså at det innenfor Israels grenser finnes flere områder hvor det foregår en systematisk forskjellsbehandling mellom jøder og arabere. Det viktigste ankepunktet mot Israels politikk er derimot den praksisen de fører i de okkuperte områdene, og det er denne som dessverre minner stadig mer om apartheid-Sør-Afrika.

2 De okkuperte områdene
Stemmerett?

Siden 1967 har Israel i realiteten okkupert og kontrollert hele Palestina.(13) Det begrensede selvstyret som etter hvert har vokst fram har liten eller ingen reell makt over verken Vestbredden eller Gaza, og har aldri hatt det. Det er det israelske militæret som har kontroll med grensene, med import og eksport, og med luftrommet. Selvstyremyndighetene er dermed i et fullstendig underlegent avhengighetsforhold til Israel for å få områdene til å fungere selv på et minimumsnivå. På Gaza-stripen som Israel offisielt har ”trukket seg ut av”, står det til og med Israelske krigsskip kontinuerlig utenfor kysten, og hindrer forsøk på å ankomme eller dra fra Gaza – de forhindrer også palestinske fiskere fra å dra til havs for å forsøke å skaffe seg føde.(14) Palestinere har slik sett stemmerett på selvstyremyndigheter som i realiteten ikke styrer noen ting. Overfor de myndighetene som faktisk styrer landet deres – den israelske staten – har palestinerne ingen demokratisk stemme i det hele tatt. Dette er en klar parallell til de Sør-Afrikanske ”Bantustans” hvor svarte sør-afrikanere hadde statsborgerskap i egne mini-”stater”, som selvsagt var selvstendige bare på papiret

Bantustans
Disse områdene har også andre fellestrekk med det okkuperte Palestina. Mens Vestbredden på kartet ser ut som et stort sammenhengende område, er det i praksis blitt oppdelt i mange små usammenhengende områder av den israelske okkupasjonsmakten. De er oppdelt i småbiter av stadig flere folkerettsstridige jødiske bosettinger, jødiske veier, murer (deriblant den store apartheid-muren, som Israel kaller et ”sikkerhetsgjerde), checkpoints og andre hindringer.(15)

I tillegg til at Israel kontrollerer alle grenser, gjør dette det i tillegg svært vanskelig, om ikke umulig, for palestinerne å opprettholde næringsvirksomhet og landbruk, å drive handel og skape utvikling også internt på Vestbredden.(16) I tillegg har Israelske bosettinger lagt beslag på stadig mer av det totale arealet på Vestbredden, og Israel fortsetter å bygge bosettinger, også når de er i fredssamtaler med palestinerne.(17, 18) Dette gir i sum en situasjon for palestinerne som ligner stadig mer på de Sør-Afrikanske bantustanene. Palestinerne sitter nå igjen med rundt halvparten av Vestbredden, men området minker stadig.(23)

Apartheid-toget
I tillegg til å ha egne beskyttede bosettinger på okkupert jord, har jødiske bosettere på Vestbredden også fått egne beskyttede veier, og egne jernbaner kun for seg (15) (Veolia driver nå og bygger slike jernbaner(19)). I segregasjonens USA, måtte svarte sitte bakerst på bussen. Det var en skam, og er allment anerkjent for det. I okkupert Palestina, får ikke palestinerne sitte på toget i det hele tatt. De får ikke engang kjøre på veien.

Muren
Den av Israels enkelthindringer som har fått mest oppmerksomhet er nok det tidligere nevnte ”sikkerhetsgjerdet” (et ”gjerde” som i store områder er av betong, 8 meter høyt og med vakttårn). (20) Ingen kan selvsagt med internasjonal lov i hånden, nekte et land å sette opp et grensegjerde, eller en grensemur mot et naboland. Den israelske muren er derimot ikke en slik mur. Den er planlagt å gå langs 650 km inne på Vestbredden, og deler dermed opp 10 av de 11 distriktene og annekterer store deler av Vestbredden. Det er et ordtak som sier at ”gode gjerder gir gode naboer”. Det er tvilsomt om det gjelder dersom du bygger gjerdet ditt langt inne på naboens eiendom.

Evig krig
I tillegg til denne sakte tyningen av palestinernes livsgrunnlag, møtes de av jevnlige militærkampanjer for å slå ned all motstand med hard hånd. De som gjør motstand stemples konsekvent som ”terrorister”, en retorikk fra okkupasjonsmakten som også lyder kjent fra Sør-Afrika, hvor det var stempelet som ble kontant satt på ANC. I likhet med Sør-Afrika ser vi likevel at undertrykkelsen ikke skaper den håpløsheten hos befolkningen som undertrykkeren håper på, men heller bidrar til at motstanden blir mer innbitt.

Israel er ikke identisk med Sør-Afrika under apartheid, men det finnes mange likhetstrekk, og utviklingen går i en retning hvor likheten blir stadig større. Enda er ikke undertrykkingen like systematisk i Palestina som den var på det verste i Sør-Afrika, men den er absolutt like brutal. Den verdenskjente oppstanden i Soweto i Sør-Afrika førte til at 566 ungdommer ble drept av sør-afrikanske politistyrker.(21) Bare i den siste aksjonen i Gaza er over 1300 palestinere drept.(22)

Den aggresjonen Israel framfører har historisk aldri ført fram til fred. Israelvenner som tror at denne oppførselen vil sikre Israels framtid burde lytte til nettopp Desmond Tutu: ”Israel will never get true security and safety through oppressing another people.”(2)

Kilder/Noter:
1 http://www.isfit.org/news/article/show/15
2 http://www.guardian.co.uk/world/2002/apr/29/comment
3 http://www.thenation.com/doc/20020715/tutu
4 http://www.geocities.com/savepalestinenow/israellaws/fulltext/nationalit...
5 http://www.haaretz.com/hasen/spages/996697.html
6 http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/citizenship_law.htm
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Israel_Defense_Forces#Minorities_in_the_IDF
8 http://www.haaretz.com/hasen/spages/1052040.html
9 http://www.cjpme.ca/documents/02%20Analysis%20%20Arabs%20in%20Israel%20v...
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_National_Fund (http://www.wrmea.com/backissues/0190/9001020.htm )
11 http://www.haaretz.com/hasen/spages/1054867.html
12 http://www.knesset.gov.il/faction/eng/FactionEtc_eng.asp
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Israeli-occupied_territories
14 http://www.imemc.org/article/57324
15 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Westbankjan06.jpg
16 http://www.miftah.org/Doc/Reports/2005/G0511608.pdf
17 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/2626076/Surg...
18 http://www.fmep.org/search?Subject%3Alist=settler-stats
19 http://www.bigcampaign.org/index.php?page=veolia
20 http://www.stopthewall.org/
21 http://en.wikipedia.org/wiki/Soweto_uprising
22 http://edition.cnn.com/2009/WORLD/meast/01/21/gaza.analysis.wedeman/
23 http://www.multaqa.org/pics/Map31.jpg
24 http://www.adalah.org/eng/pressreleases/pr.php?file=09_01_21
25 http://en.wikipedia.org/wiki/Balad_(political_party)

Do your research at Google

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering