Palestina - svarene på alle spørsmålene dine

Etter Israels brutale inntog i Gaza går debatten høyt og lavt, og mange påstander slenges ut igjen og igjen. Jeg har her samlet noen kommentarer til typiske spørsmål i Israel-palestinakonflikten på et fat - så kanskje debatten heretter kan foregå på et mer opplyst nivå. De krasse spørsmålene kommer nummerert, etterfulgt av en rolig og balansert kommentar.

1. Dere på venstresida støtter alltid palestinerne og hater Israel av ideologiske grunner (og fordi Israel er alliert med USA, som dere nærer en irrasjonell antiamerikanisme overfor).

Dette er feil. Opprinnelig omfavnet venstresida Israel og støttet helhjertet opp om det nye landet. Grunnene til dette er mange. Selvsagt fordi jødene (helt berettiget) fikk en masse sympati etter 2. verdenskrig, og man mente det var bra på alle måter at de fikk et hjemland, men man støttet også Israel av andre, mer ideologiske grunner. En viktig enhet i det Israelske samfunnet var (og er delvis) nemlig Kibbutzen. En kibbutz er et tradisjonelt israelsk jordbrukskooperativ, og sosialister fra hele verden dro og besøkte kibbutzer, for å se og lære, og mange mente dette var en inspirerende og spennende modell på sosialisme.

De fleste på venstresida er derimot ikke slik, som enkelte på høyresida liker å påstå, at de blindt støtter eller fordømmer det ene eller andre regimet eller landet. Støtten må være basert på hva det landet faktisk foretar seg. Når det utover 60- og70-tallet ble klart for stadig flere hvor aggressivt Israel oppførte seg overfor palestinerne, og hvor brutal undertrykkingen var, mistet Israel glansen, og de fleste på venstresida innså at et jordbrukskooperativ på okkupert land, egentlig ikke var spesielt sosialistisk i det hele tatt.

(I forhold til parentesen kan man jo si at begrepet "antiamerikanisme" er et sekkebegrep som fungerer til å sause sammen både saklig og rasjonell og usaklig og irrasjonell USA-kritikk på en slik måte at den rasjonelle og saklige kritikken blir tilsmusset via en slags "guilt by association". USA er ikke spesielt "ondt" eller noe slikt, men USA er i dag verdens dominerende stormakt. En stormakt som ønsker å forbli stormakt, må føre en stormaktspolitikk. Historisk går dette ut over de som ikke er blant denne stormaktens elite. Derfor er USA kanskje det landet i verden som står bak mest faenskap i dag, men det er naivt å tro at det ville vært bedre om et annet land hadde en tilsvarende posisjon. Sovjetunionen oppførte seg f.eks. i Øst-Europa på en måte som til forveksling ligner USAs framferd i Latin-Amerika med støtte til brutale marionettregimer. Storbritannias tid som globalt dominerende stormakt bar med seg brutal kolonialisme båret fram av en rasisme som tilsa at urfolk skulle bombes til fornuft. USA er altså ikke problemet - imperialisme - at et land skal utøve makt over og dominere mange andre land - det er problemet. USA er bare det mest aktuelle eksempelet.)

2. Men Hamas har jo skutt tusenvis av raketter på sivile i Israel i årevis. Israel har vært ekstremt tålmodige, og må da få forsvare seg selv?

La oss ta en ting av gangen.

Hamas sine Qassam-raketter først. Hamas sikter ikke på sivile med disse rakettene - de sikter heller ikke på militære - de kan rett og slett ikke sikte fordi rakettene ikke har styringssystem. Hamas er rent militært ekstremt lavteknologisk og slik sett ingen match for verdens 5. største militærmakt. På grunn av dette ramler de fleste rakettene ganske håpløst ned i åker og eng, langt unna noe mål i det hele tatt. Det er en grunn til at antall raketter heller nevnes fra Israels side enn antall døde, for på grunn av den forhistoriske teknologien er det bare 13 israelere som er drept av disse rakettene over mange år, mens Israel nå som kjent har drept over 600 palestinere i løpet av noen få dager.

Når det er sagt kan man selvsagt kritisere Hamas for å sende i vei raketter som like lett treffer sivile som militære mål, og med den lave treff-frekvensen kan man lure på hvorfor de gidder. Svaret må nok søkes i tiår med brutal israelsk okkupasjon, hvor man har sett venner og slektninger drept, man har sett palestinsk jord stjålet og gitt til jødiske bosettere (som er vel så religiøst fanatiske som Hamas), og man er altså redusert til annenrangs borger i sitt eget land i et system som i følge Desmond Tutu ikke står tilbake for Apartheid-systemet i Sør-Afrika. - Disse rakettene er altså en desperat handling fra desperate folk.

Om Israel har vært tålmodige, har palestinerne altså vært titalls ganger mer tålmodige og tålt drap, okkupasjon og urett i mye større grad og i lengre tid enn det Israel har med disse rakrettene. I hele denne konflikten har det blitt drept mange ganger fler palestinere enn israelere, men denne hundredoblingen vi nå har sett bryter alle grenser. Dette er ikke forsvar fra Israels side, men et brutalt overgrep.

3. Men det var tross alt Hamas som brøt våpenhvilen!

Våpenhvilen er blitt brutt mange ganger. Israel brøt den i november og drepte 6 Hamas-folk inne i Gaza. Slik har vi sett små angrep hit og dit i lang tid. Når Israel nå begynner det som man forsiktig kan kalle en brutal voldtekt av Gaza, kan altså dette vanskelig begrunnes i en bestemt aksjon fra Hamas, og som vi har sett over - heller ikke i totaliteten av Hamas sine angrep - det er en ekstrem overkill i alle tilfeller - en horribel krigsforbrytelse som det ikke finnes noen unnskyldning for!

4. Men vi kan ikke stole på det vi får høre fra Gaza. Han Gilbert-legen som er der er Rødt-medlem og gammel venstreraddis som hater USA og Israel uansett hva de gjør - dessuten sa han noe skummelt i et intervju med Dagbladet i 2001!

Dersom Israel er misfornøyd med informasjonen som kommer ut fra Gaza, hadde de lett kunne fikset på det ved å slippe inn journalister fra alle slags aviser og TV-kanaler. Det ønsker de tydeligvis ikke, for Israel har stengt grensa for samtlige journalister. Man må da bare anta at Israel frykter at enhver journalist bare ville bekreftet og/eller forsterket det inntrykket vi har fått av Israels massive overgrep mot sivilbefolkningen fra Mads Gilbert og Erik Fosse.

For å forsøke å diskreditere Gilbert har nå flere dratt fram noen sitater fra et intervju i Dagbladet i 2001, hvor han blant annet sa "Hvis USAs regjering har en legitim rett til å bombe og drepe sivile i Irak, har også de undertrykte en moralsk rett til å angripe USA med de våpen de måtte skape. Døde sivile er det samme enten det er amerikanere, palestinere eller irakere".

Dvs. at et palestinsk liv er like mye verdt som et US-amerikansk, og at alle har like mye eller lite rett til å drive med terror mot sivile. Dvs - dersom det skal være greit at USA gjør det, må det også være greit at andre gjør det. Å mene noe annet vil være toppen av hykleri. Nøkkelen er selvsagt at det ikke er greit når USA gjør det, men de får altså likevel stort sett klapp på skulderen av de fleste vestlige regjeringer uansett hva de foretar seg. Gilberts utsagn er slik sett bare ren common sense, og at et slikt utsagn skal diskreditere Gilbert faller på sin egen urimelighet. (Forøvrig er det litt spesielt rent presseetisk at Dagbladet lar redaktøren av Nordlys harselere fritt over Gilbert, uten at Gilbert kan ta til motmæle (han har vel annet å bruke sin stramt tilmålte tid med media mellom operasjonene til))

5. Hvordan kan dere på venstresida støtte Hamas? Hamas er jo en terrororganisasjon!

Ingen på venstresida støtter Hamas sitt politiske prosjekt. Dersom vi skulle snakke om noen støtte i den betydningen ville de fleste på venstresida sikkert støtte f.eks. PFLP som også slåss mot okkupasjonen, men som er er en venstreradikal, sekulær gruppe/parti og en del av PLO. Det mange på venstresida mener er 1. At palestinerne selv må få bestemme hvem som skal lede dem, og at vi må respektere valget de gjør, også når de ikke stemmer på de vi liker. Det vil bety at vi må forholde oss til Hamas som demokratisk valgte representanter for palestinerne. og 2. At dersom vi ønsker å få på plass en varig løsning i Palestina, må alle de som representerer store grupper av palestinere med - inkludert Hamas.

Ingen på venstresida synes heller at det er OK å drepe sivile, men en del synes kanskje at det blir litt feil å kalle Hamas en terrororganisasjon, mens den Israelske hæren som dreper hundre ganger så mange sivile, ikke blir karakterisert som en. Som nevnt tidligere har Hamas drept svært få sivile israelere i sine rakettangrep mot Israel, mens den israelske hæren nå bomber markeder og skoler og dreper sivile i et økende tempo. Å ikke stille samme krav til Israel som til Hamas er hyklersk, og det vil de færreste være med på. Hamas har også en lang historie med humanitært arbeid blant palestinerne som har gitt dem mye støtte, og denne historien er mye lengre enn den væpnede kampen som er relativt ny fra Hamas side. Hamas er en bred organisasjon som har både mer ekstreme og moderate politiske krefter i seg. Israels politikk styrker de ekstreme. Hamas har vunnet oppslutning på grunn av Israels stadig lengre brutale okkupasjon, og ikke minst også på grunn av korrupsjon og maktmisbruk fra Fatah. Det blir altså både forenklet og hyklersk å avskrive Hamas som en "terrororganisasjon" som må "utslettes" (skal man utslette det flertallet av palestinere som stemte dem fram også??).

Folk på venstresida støtter altså ikke Hamas sine politiske mål, og heller ikke drap på sivile, men man støtter palestinernes rett til å selv velge sine ledere, og man støtter palestinernes (og det omfatter selvsagt også Hamas sin) rett - som er grunnfestet i folkeretten - til å slåss mot okkupasjonsmakten. Desto mer brutale Israel er, desto sterkere blir naturlig nok støtten til de som vil svare med samme mynt.

6. Men Hamas har jo på charteret sitt at de vil utslette Israel. Man kan ikke forhandle med slike!

Hvis man ikke skal forhandle med de man er uenige med, er det lite behov for forhandlinger.

Når det er sagt er det som tidligere nevnt flere fløyer i Hamas. Å utslette Israel som stat, trenger ikke å forstås som å utslette innbyggerene, men som å ende situasjonen med en stat hvor en majoritetsfolkegruppe (jødene) har særrettigheter, og minoriteten (palestinere) er annenrangs borgere. (Her er det selvsagt ulike fløyer som legger ulike ting i formuleringene, som i programmene til alle norske parti.) En slik en-statsløsning er selvsagt et helt legitimt mål, men det er et problem for Israel, siden jøder vil havne i mindretall i en samlet jødisk-palestinsk stat, og et demokratisk system vil da sannsynligvis ribbe dem for de spesielle rettighetene de har i Israel i dag.

Derfor har Israel ønsket seg en to-statsløsning, med en israelsk og en palestinsk stat - også et legitimt forslag, for all del. Problemet er bare at Israel har okkupert og ekspropriert store deler av palestinernes land, og opprettet jødiske bosettinger der. I en tostatsløsning må selvsagt disse hentes hjem til Israel, noe det er politisk svært vanskelig for en israelsk regjering å gjøre.

Dersom vi skal gå etter gjeldende internasjonal lov, er likevel saken klar. Israel er forpliktet til å trekke seg tilbake, minst til 1967-grensene. De palestinske flyktningene som har blitt fordrevet fra sine eiendommer i Israel har også en soleklar rett til å vende hjem etter folkeretten. Dersom noe av dette er problematisk for Israel (noe det åpenbart er), må Israel i så fall tilby en kompensasjon, som palestinerne - både de i Palestina, og flyktningene - kan akseptere. En løsning må gå langs disse linjene, gjennom forhandlinger med alle parter - også Hamas. Noe Israel kan og bør gjøre umiddelbart er likevel å trekke seg ut av det aller meste av både Vestbredden og Gaza, og gi palestinere mulighet til å forflytte seg mellom de palestinske områdene.

Det virker likevel ikke som om Israel er interessert i en slik løsning. Hvorfor? - I 2006 klarte endelig Fatah og Hamas å stable på beina en samlingsregjering. Denne regjeringen ville anerkjenne Israel, og slik sett hadde Hamas (ad omveier) de facto gjort det samme. Dette hadde vært en regjering med et bredt mandat fra palestinerne, og som dermed hadde kunnet drive reelle forhandlinger. Like etter dannelsen av regjeringen invaderte Israel Gaza, kidnappet 8 regjeringsmedlemmer og 20 parlamentsmedlemmer, og ødela regjeringen helt i oppstarten.

Det virker som Israel er rimelig fornøyd med en situasjon hvor Hamas er fordømt av det meste av verden, hvor en stor Apartheid-mur holder palestinerne isolerte (også fra hverandre), og hvor noen få Hamas-raketter skutt ut i blinde gjør relativt liten skade, men gir et godt påskudd til å fortsette overgrepene. Israel ønsker en løsning hvor mesteparten av Palestina blir innlemmet i Israel, men de fleste innbyggerne blir sperret inne i noen små palestinske enklaver. Det virker som de vil forsøke å bombe og skyte palestinerne til å akseptere et slikt bantustan-system.

Det er slik sett mystisk hvordan enkelte vegrer seg så utrolig for å kritisere Israel, uten å samtidig - nesten refleksmessig måtte kritisere Hamas. Andre holder godt kjeft. Heldigvis finnes det en og annen statsleder som er i stand til å si ifra.

OPPDATERT: Et par spørsmål til: http://venstresida.net/?q=node/776

Lurer på hvordan dere har kommet frem til dette; "siden jøder vil havne i mindretall i en samlet jødisk-palestinsk stat". Hvilke tall er det dere bruker?

Det er ganske velkjente tall - om du legger sammen antall palestinere i Israel+Vestbredden+Gaza, blir det høyere enn antallet jøder. Se f.eks.
http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_population
og
http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Israel

Om man tar med de palestinerne som lever i flyktningeleire i nabolandene og som bør få vende tilbake om de vil, blir tallene enda klarere.

Krigføring i nærhet av FN-SKOLER.

Det kunne vært interessant om Al-Qaida og Gilbert hadde deltatt i en inernasjonalt sammensatt komisjon som hadde gransket og sammenlignet Jihadistenes krigføring med den kriminelle Israelske armeen.
Jeg vil ikke bli særlig forundreret om konklusjonen vil munne ut i en kraftig fordømmelse av Israel. Takk til Ronny også som henger bjella på katten og lager en utmerket analyse av den jødiske bandittstaten.

http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1870087,00.html

"Some Jabalya refugees at the school said they saw a small group of militants firing mortars near the school and running away, the Associated Press reported. A Gaza resident contacted by TIME said there is a citrus grove not far from the school. "Most likely, the militants fired from there," said the resident, who requested anonymity."

Den israeske hæren hevder de ble beskutt fra FN-skolen i Jabalya-leieren. To døde Hamas-folk ble funnet på skolen og hæren sier den også kjenner navnene.

The Israel Defense Forces soldiers attacked the UN-run girl's school near the Jabalya refugee camp in self-defense, saying militants barricaded inside began firing mortar rounds at them.

"Initial checks ... show that from inside the school mortars were fired at Israeli forces," an IDF spokesman said. "In response, the forces fired a number of mortar rounds into the area."

The army also said that the bodies of Hamas militants were found inside the school following the attack. Troops identified two of the casualties at the site as Imad and Hassan Abu Askhar, who served as heads of the Hamas mortar units in Gaza.

Prime Minister Ehud Olmert, Defense Minister Ehud Barak and Foreign Minister Tzipi Livni met Tuesday evening to discuss how the incident at the Jabalya school would be investigated.

"Hamas is making every effort to cover up the details of the incident," defense establishment officials said.

Hvis dette stemmer har Israel en sterkere sak enn om det bare er påskudd for å vinne tid. Uansett vil det bli granskning. IDF har allerede nedsatt en kommisjon. UNRWA krever en uavhengig.

@Kristian Z: Hva i all verden er det du drar inn AlQuaida for? De har lite i noen kommisjon å gjøre, og får nok gratisreklame spør du meg.

Takk for bra post.

tusen takk rony, endelig en som ser saken med klare øyne, og vet fakta før en prater og til deg kristian Z, så må man også tenke om det er propaganda fra Israels side, når de ikke slipper inn journalister. for hadde det vært jounalister der tror jeg vi alle hadde visst hva som skjedde? De jeg tror på er familiene til de som ble drept, de er øyevitner og ikke de som bomber sivile (Israelske soldater)

Ahmadiyya Muslim har en bra komentar her

"Hver gang det smeller i Midtøsten, skynder man seg å skru på autopiloten her hjemme: Hvor skal jeg legge meg for å være riktig plassert i det norske politiske landskap?

DENNE NAVIGASJONSØVELSEN er særdeles unyttig: «Hvem som er verst»-analysen gir ingen løsning. Derimot er det interessant å analysere om partenes militærmaktbruk er del av en politisk strategi. Dessverre er den ikke det:

Hamas og Hizbollah er geriljaer som går i sivil, angriper sivile og gjemmer seg og sine våpen blant sivile. Sivile rammes derfor i kamper mellom Hamas og Israel. Kun Israel må forholde seg til krigens folkerett fordi det er en statspart og kjemper i uniform. Det etiske ansvar hos Hamas som krigfører er det ingen som snakker om. Tvert om er det nesten som om man beklager at de har så dårlige våpen. Hamas tar ingen hensyn til noen som helst regler for krigføring, men bruker kynisk egne sivile som sitt skjold. Den politiske hensikt er å utslette Israel."

Må bare berømme Ronnys blogg for å se helheten på en måte som mange ikke makter.
Selv er jeg langt over middels godt informert om hele historien til det palestinske folk,
og også om den famøse opprettelsen av staten Israel på palestinsk land.
Jødene, som ikke er et eget folk, men en religiøs gruppe, har gått brutalt frem mot det utpinte palestinske folk i flere tiår før Israel ble proklamert i 1948. I tillegg vises det ofte til at jødene
har sin opprinnelse fra nettopp dette området. Det er direkte feil! En gang i "bibelsk" tid flyktet jødene fra Egypt, og hadde sett seg ut dette området. Når de kom fram, gikk de brutalt til angrep på folket som bodde der. Alle som ikke klarte å flykte ble slaktet, og de sparte verken barn, kvinner eller eldre. Noe lignende som de gjør i dag faktisk. Etter å ha okkupert området, holdt de stand der i ca 3-400 år før de ble fordrevet fra området. Deretter spredte jødene seg til hele kloden, og i Palestina har det knapt vært en jøde å se på over 1000 år, da de første jødene kom på 1800-tallet, og sionismen senere gjorde sitt tragiske inntog. Palestinerne derimot, har i dag holdt til der i ca 1600 år. Jødenes korte opphold der for et par tusen år siden, må i verdenshistoriens lys sies å ha vært meget kortvarig, sett i forhold til Palestinerne. At verden (Vesten) var villige til å la jødene få sitt hjemland på annet folks territorium, er en stor skam, og det er hele opphavet til stridighetene vi ser i dag. Palestinerne var aldri på noe som helst tidspunkt villig til å ofre noe av sitt land til jødene, men det brydde de vestlige seg ikke om, de var jo bare arabere...? Jødene har med andre ord ingen rett til en egen stat i det området de i dag er, og staten Israel skulle aldri vært opprettet, verken i Palestina, Uganda eller Argentina, som også var steder som ble lansert som jødenes nye hjemland. Jødene er som sagt ikke et folk, men en religion, og en religion har ingen grunnlag for å opprette en stat.. Det burde på denne bakgrunn være klart at Hamas har en grunn til å hevde at de ikke anerkjenner Israels eksistens, all den tid jødene egentlig ikke har noe der å gjøre, på annen manns land. Hamas er ingen terrororganisasjon, de er en motstandsgruppe, og de gjør motstand mot okkupasjonsmakten. Det er helt naturlig, og ville vært sannsynlig også i Norge om ikke tyskerne hadde blitt drevet ut etter skarve 5 år. Hadde de fremdeles vært her i dag, og undertrykt oss på samme måte som Israel gjør mot palestinerne, ville vi også blitt skarpere i kantene hva vår motstand angår. Israel har okkupert og brutalt undertrykt palestinerne i over 60 år. Da må de regne med motstand, men det er ikke det samme som terror.

Takk for spalteplassen!!

Jan Inge H.

Jeg slutter aldri å forundre meg over at SÅ MANGE i Norge har SÅ STERKE meninger om Israel/Palestina-konflikten, på begge sider. Og denne bloggposten må være noe av det latterligste i så måte. Ikke for det, du har kanskje rett i noe av det du skriver, men du må ikke late som om du sitter med ene rette, fulle og hele sannhet.

I innledninga skriver du:
"Jeg har her samlet noen kommentarer til typiske spørsmål i Israel-palestinakonflikten på et fat - så kanskje debatten heretter kan foregå på et mer opplyst nivå. De krasse spørsmålene kommer nummerert, etterfulgt av en rolig og balansert kommentar."

Altså: Hvis vi hører på deg, godtar dine standpunkt som "de riktige" og kjøper dine argument, da blir vi "opplyst" og kan debattere på et "opplyst nivå". Du kenner altså HELE denne konflikten og ALLE dens sider, dens lange historie TIL FULLE sett fra BEGGE siders synspunkt? Nei? Ikke? For det må du jo for å virkelig kunne opplyse. Men det du gjør er jo bare å presentere argumenter for den ene sida.

Du stiller "krasse spørsmål" som du så selv svarer på. Altså kan du, dårlig tilslørt, stille spørsmålene på en måte som passer dine svar og din agenda. For det er jo tydelig at du har en agenda i denne saken, derfor blir det enda verre at du fremstiller det som om du har alle svarene.
Og kommentarene dine er muligens rolige, men de er OVERHODET IKKE balansert, slik du selv påstår.

Kristian Z: Lenken din går til en helt annen kommentar enn den du siterer. Videre er sitatet du legger fram bare en rekke påstander uten noen synlig dokumentasjon. Til sist er jeg fristet til å si - hva så? Om så er, hvordan endrer det på de strategiene som må tas for å løse konflikten? Kan du ta tak i noe av argumentasjonen fra artikkelen, og evt. argumentere mot? Kommentarene dine blir veldig fragmenterte og løsrevet fra sammenhengen og vanskelig å forholde seg til om de var ment å bidra til en debatt om artikkelen over.

Bøsse: Den innledende setningen er (som du kanskje ikke oppfattet) skrevet med et lite selvironisk smil. Ironi er vanskelig på internett, jeg vet.

Det er heller ingen tvil om at jeg skriver fra et venstresideperspektiv - det er jeg helt åpen om. Da blir det litt merkelig at du framstiller det som jeg prøver å skjule det.

Jeg forsøker likevel å svare saklig og rasjonelt på de problemstillingene jeg drar fram. Jeg foreslår at du - dersom du er uenig i noe, forsøker å svare på samme vis. (spørsmålene jeg svarer på er spørsmål/problemstillinger jeg har sett/fått tidligere i denne israel/palestina-debatten).

Hei ronny.
Det er triste å bli utsatt for mye løgn .

Du latter ikke vite hva er formålet med pan arabisme, se godt på den filmen. http://www.amz.no/node/322

La fortelle deg at pan arabisme er en systeme som har set lyset da den Ottoman imperium begynte å smuldre.
Storbritannia og Frankrike hadde funnet løsningen for at aldri mere en mektig stat kan oppstå. Derfor skapte de en "arabisk verden" som skulle fjerne alle minoriteter i den kunstig verden. Det er Berberne, Kurderne , Kopterne Aramaean og Jødene. De lagde en avtal med araberne om det.

Jødene skjønte planene og var så heldige å ha en sterke lobby klarte seg med å ha sin egen stat: ISRAEL. Araberne oppfattet dette som en avtale brydde . Og det er det som er kjernen til konflikten

Jeg har aldri lest at venstre siden protesterte mot de forskjellige arabe muslimiske diktaturer.
Så din artikkel er meningsløs når du ikke har rettet ett eneste gang din øye mot den rasistiske organisasjonen : den Arabisk ligaen!
Jeg er en Berbere som er fanget i den fascistiske arabe verden. Mitt lande blir fylte av importerte arabere, moskeer vokser som soppe, vår jord blir brente, mitt spræk er forbut, å kaller vår ny født med navn til vår forfedre er forbut...osv det er hva de venner arabo muslimske er istand å gjore når de vestlige landene forskynner dem med våpen.
http://www.amz.no/node/285

jeg tror at sanheten er helt klar foran alle oss, vi tringer ikke kommentarer for å se sanheten, israel har et terorist militær gruppe som drepe hvem som helst og kaste raketer hvor som helst, jeg er palestiner sjøl fra gaza og ha opplevt mye sjøl og vett veldig godt hvordan de er, og det som er mest ireterene at heile verden holde kjften sin på det som kjer, det som jeg lurer på hvorfor??? er det rettferdig at barn og damer dø?uansett om de seie hamas gjør det og det og det så er det ingen lov som kan la de gjør det de holde på med. når usa komm inn i irak så va det pga at de seie sadam drepte mangen siviler og hadde ulovlig våpen, ok la oss se det samme akurat nå ha ikje israel drept siviler 243 barn og 86 dame i 11 dager døde i gaza og resten er fra 16 år og opp te 83,,, 2950 ble skade, ha ikke israel atom våpen? jo de ha og den legge i al-naqab sahara og den hette (dimona) ,jeg vil bare seie en liten ting (gaza barn sitt blod) er deres sjøl og min og heile verden sin ...for at desverre ingen vil stå mot israel å seie stop ,,de stjal vår land oog heile verden såg dt i 1948 og ingen sa noe for de må få ett land, men vi palestiner er kke meneske kankje vi kan gå hvor som helst å leve det er ikke vektig, om det er det dere føle? nei vi er menske og vi skal få vår land tebake og hamas er ikk noe terorester hamas er motstander og verdens loven seie at det er lov å ha motstander vis ett land er tatt fra andre,,,og vi ha lov te det ,,og det er ikje hamas som ha avbryttet avtalen (våpenhvile) det er israel som drepte 6 personer av hamas og avbrytet avtalen i mens israel ha stengt heile gaza i 1og halt år ingen mat ingen lite strømm 3 ganger i uke vann ,,gaza blei en stor finksel , men jeg vil seie en ting te, her love jeg at ingen ska klare å ta gaza for at det er en og halv milioner som krige for livet og ingen som krige for livet sitt tape uansett om han dø... jeg håpe at verden våknet litt å se godt det som kjer, og at de ska slutte å tro på det tull terorr og bla bla la og de som ikje tror kan reise dr sjøl å se hvordan det er og der ska de kjefte sitt meining heilt sikkert mvh ali.

@kaci ait brahim: Jeg vil vel absolutt si at venstresiden har protestert mot Arabiske diktatur. Saudi-Arabia er kanskje det verste, og (som kjente) en nær alliert av USA. Derfor slipper de gjerne unna kritikk fra offisielt vestlig hold. Det samme gjelder i stor grad egypt. Det er heller ingen tvil om at enkelte arabiske statsledere gjør lite i praksis for å hjelpe palestinerne, fordi deres lidelser bidrar til å trekke oppmerksomheten vekk fra interne forhold. Men her - som alltid - er det dumt å skjære alle over en kam, som jeg synes det virker som du gjør. Det hadde vært enklere om du hadde presisert hvilke land du snakker om.

Føst vil jeg precisere at jeg støtter en Palestinske stat.
Enhver folk må ha lov å leve under sin kultut.
Jeg vil også precisere at Hamas er en Israelsksskapning . Det er Isreal i 70 /80 tallet har tillate hamas å vokser for å sabotere OLP. Hams fik alle muligheter til å få penge for "veldedighets arbeid...det er lett å kontrollere mitt påstand.
Israel skapte Hamas akuratt som den algirske muslimsk juntaen skapte FIS. for å kneble de demokratiske kreftene.

Jeg er fra Kabylia, en grein av Berber folket.
I 90 tallet ,i samarbeide med militaire juntaen, muslimene tok livet til 300 ooo mennesker. Den junta muslimisk under dekk å kjempe mot terrorister,snare i samarbeid med dem, førte en krig mot det Berber folket (det ble innrømmet siste måned av den daværende forsvarsminister i en krangling mellom ham og den daværende presidenten). Det brente babyer i ovner, de pyntet lysstolper med kappet hodder osv..300 000 mennesker uten en pipe fra dere.
Du våger å si at Saoudia arabie er verste??
Halv lande er nå gitt til USA og Frankrike, befolkninger må ha visum for å reise i den halv parten av landet ..så kalte for å kjempe terroristene . Muslimske terroristene har såkalt fått amnesti, de har fått materiel goder, de kjører mercedes, fikk forretninger og diplomatisk pas. Mens ofrene , enkene, foreldreløs barn har ikke fååt ett øre.
Nå disse muslimske terroristene fikk beskjed om å føre samme strategi in i Kabylia,Hver dag foregår flere drap enn den hamas /Israel konflikten...uten en pipe i deres propaganda maskin.

For en uke siden Kadhafi har organisert en marche mot det Berber befolkning , kadafi forbereder en etnisk folkmord,uten en pipe fra deres propaganda maskiner..det er ikke rart når man ser på den offisielt side til utenriksdepartementet, Berberne eksisterer ikke i Lybia

De kaller Baskiske folket for terrorister, fordi de tyr til våpen. Men når ett folk kjemper på en fredlig vis dere visser dem forakte og støtter deres bøddler.

Hvis dere vil virkelig at det skal en dag bli fred i verden, de må kjempe mot den organisasjon som er "arabisk liga" , den er for mål kun til å undertrykke millionvis av mennesker.

http://www.amz.no/

kaci ait brahim, takk for et balansert og interessant innlegg.
Jeg er 100% enig i din analyse av den Arabiske Liga.
Du er fra Algeriet ?

http://en.wikipedia.org/wiki/Kabyle_language

Din analyse og dine synspunkter kan også overføres til Tsetsjenia og Georgia. Når Georgiere eller Tsetsjenere utsettes for etnisk rensing er det merkelig stille fra de selvoppnevnte moralske voktere på venstresiden.

Takk Kristian Z .

Jeg ler meg i hel med din "selvoppnevnte moralske voktere på venstresiden".
En gjeng av sauer som går i tog sammen med de verste rasister under slagord "ned med rasismen"." likhet for alle" siden av menn som stenger jenter i 10 års alder og skårer kvinners ansikt fordi de våget å vise litt hud.

I 60 år verden ble utsatt for en informasjon overdose i en konflikt som berør max 10 millioner, hver time eller sekunder hører eller leser om dem. Mens kanskje flere titall millioner dør hvert år på grunn av undertrykkelse .
Den fyren som har den siden har hverken hørt om Kabylia , Oromos eller Touareg folket som kjemper mot uran folket http://www.amz.no/node/81
Disse moralske voktere er kun ett instrument i handen til G8.
Det er den gruppen(G8) som bestemmer hvor verdens opinion skal rette sin fokus, og de har bestemte at midt østen skal lyse for å mørklegge hvor de virkelige ting skjer.
En ting som den gruppen (G8) frykter mest er friheten til folk.

Jeg er fra Kabylia. Jeg anerkjenner ikke Algerie. Algerie ble skapte av Frankrike for Frankrike, med araber som vokter deres interesser.

Franskmennene har mange svin på skogen, deres rolle under folkemordet i Rwanda var avskylig.

Rwanda har satt i gang sine egne undersøkelser av Frankrikes rolle, og har navngitt 33 militære og politiske ledere som de er i ferd med å reise tiltale mot.

Frankrige og de store Eu landenes rolle i forhold til Russernes etniske rensing i Georgia har også en vond smak. Det ser nå ut som EU gir blaffen i om Ukraina styres av Pitin-mafian bare de får levert naturgass i de mengder de har behov for.
De mest høyrøstede på venstresiden forakter folket i både Georgia og Ukraina som ikke har valgt politikere som underordner seg FSB/KGB-JUNTAN i Moskva og sørger for energflyten til sine nye herrer

Meget interessant dette du skriver om det skittene og manipulerende anti-demokratiske spill islamistene og juntan i Algeriet har bedrevet. Jeg støtter alle undertrykkte og misshandlede folk men har et problematisk forhold til Irans marionetter i Gaza.
Deres avskylige behandling av den politiske oposisjon etter at de vant valget. I en episode ble en mann som arbeidet som kokk for den palestinske presidentens livgarde, kastet ut av et vindu i et høyhus i Gaza by og rett i døden av Hamas-folk.

Jeg håper Berbernes frihetskamp vil bli velykket.

"Tradisjonelt er berbernes interne politikk sekulær og pro-vestlig, noe som har endret seg endel i nyere tid. Dette må ses i sammenheng med forfølgelse av berbere i Egypt, Algerie og Marokko, og med den vestlige støtten til og/eller passiviteten overfor denne. Spesielt har Frankrike vært kjent for å forhindre nærmere undersøkelser når Algeries brudd på menneskerettigheter har kommet på dagsordenen""

Kristian Z: Alle jeg kjenner på venstresida har lite annet enn avsky til overs for både kolonialismen, Russlands overgrep i Tsjetsjenia etc. - men dette gjør ikke palestinernes lidelser det minste grann mindre, og Israels folkerettsligeforpliktelsetr til å trekke seg ut av hele det okkuperte palestina noe mindre.

kaci ait brahim: Jeg synes det er trist at du - som kommer fra et undertrykt folk, bruker tid og krefter på å rakke ned på andre undertrykte folk, og de som slåss for dem. Om man skal holde på slik blir veien til friheten lang for alle.

Kristian Z@Deres avskylige behandling av den politiske oposisjon etter at de vant valget."
På begge sider av partene, Israel og Palestiner, finnes folk som streber for en fredelig sameksistens. Men Hamas er drivet av en imperialistisk ideologi, den sørger for å eliminere alle sine motstandere.
Den palestinske rettferdig kamp for en egen stat ble tapte da kampen ble en religion krig.

- Rwanda er ett litt land som ikke har mulighet tl å stille Frankrike til den internasjonalt domstol.
Den Rwandiske heltinne Rose Kabuye har prøvd å felle Frankrike forgjeves. 1 million mennesker ble drepte i det stille...

Du sier"Jeg håper Berbernes frihetskamp vil bli velykket."
Kabylsk folk var dynamikken son ført at de fleste Afrikanske landene ble"selvstendig" . Det tok oss 40 år for å skjønne at vi ble lurt i målstreken av Frankrike..men vi kommer tilbake snart.
"Tradisjonelt er berbernes interne politikk sekulær og pro-vestlig"
Du må vite at begrepet "sekulær" er Berber. Det var en Kabylsk Pave ,Gelasius 1, som har funnet at kirke og stat skal skilles. Her er litt lekture for de som tror at epler vokser i butikken http://www.amz.no/node/291
Pro-vestlig: Men vi er vestlig. Det fleste "vestens verdier" som europeerer skryter av stammer fra berber filosofer , blant annet St. Augustin.
Les i den samme side hva sier Albert Camus om Kabylia og sin kjærlighet til demokrati.Og dette skremmer Kolonimakten Frankrike!
Frankrike liker Kabyler individuelt, integrer seg godt uten å kreve særbehandling, men liker ikke dens identitet.

ronny@ Ditt innlegg er tam.
Det eneste som du formidler er at du prøver å gi med dårlig samvittighet.
Hvorfor skal jeg ha dårlig samevittighet? Fordi jeg sier at venstre siden svikter de palestinere som virkelig kjemper for en Palestinsk stat, ikke for en imperialistisk ideologi? I soviet tiden venstresiden hadde for slag ord" religion er folkets opium". Hva som har forandret seg siden den tid?

@Kaci: Det jeg skriver i innlegget er:

Sitat
"Ingen på venstresida støtter Hamas sitt politiske prosjekt. Dersom vi skulle snakke om noen støtte i den betydningen ville de fleste på venstresida sikkert støtte f.eks. PFLP som også slåss mot okkupasjonen, men som er er en venstreradikal, sekulær gruppe/parti og en del av PLO. Det mange på venstresida mener er 1. At palestinerne selv må få bestemme hvem som skal lede dem, og at vi må respektere valget de gjør, også når de ikke stemmer på de vi liker. Det vil bety at vi må forholde oss til Hamas som demokratisk valgte representanter for palestinerne. og 2. At dersom vi ønsker å få på plass en varig løsning i Palestina, må alle de som representerer store grupper av palestinere med - inkludert Hamas."

Hva av dette er det konkret du er uenig i?

Hvordan kan Ronny være sikker på at Hamas har en politikk som representerer flertallet av palestinerne ?
Jeg hørte George Galloway intervjuet på Russisk(propaganda)TV der han fremstillte PALESTINSKE POLITIKERE som samarbedeidet og inngikk kompromisser med Israel for Quislinger.

Islamsk krigføring.

http://www.dagsavisen.no/utenriks/article295741.ece

Nordfronten. En liten oppsummering: i forrige uke var topp-iransk politiker,Saeed Jalili,sjef for det nasjonale sikkerhetsråd,på besøk i både Damaskus og Beirut for å snakke med Hamas,Islamic Jihad,Hizballah og selvfølgelig Bashar Assad,den syriske presidenten.

Igår,7.1.,dukker så en annen av de tyngste opp i Damaskus,Ali Larijani,og lar seg avfotografere sammen med Hamas-boss Khaled Meshaal. Larijani holder møter med de samme organisasjoner som Saeed Jalili.

Idag klokka 8 fyres det så av fire Katyusha-raketter fra området Wadi Hamoud mot NordIsrael og nordfronten er faktisk åpnet.

De komiske trekkene nå er at den libanesiske regjeringen/armeen forsikrer verdenspressen i dypeste angst at vi vet ikke hvem som står bak,vi må etterforske,etc
En annen vilken som helst oppegående person vet jo at dette sørlibanesiske området er Hizballah-land. Det skjer absolutt ingen i dette området uten grønt lys fra Hizballah.
Jeg velger å se disse første fire rakettene som en iransk/syrisk test på hvordan Israel vil reagere. Når denne testen er evaluert av slike folk som Khaled Mashaal,Saeed Jalili,Ali Larijani og Hassan Nasrallah,vil man bevege seg til neste trekk.

Det Odd Karsten Tveit sier om at ikke Hizballah er involvert i dette er finere norsk klovneri beregnet på politiske analfabeter.

Kristian Z: "Hvordan kan Ronny være sikker på at Hamas har en politikk som representerer flertallet av palestinerne ?"

Jeg kan ikke være sikker på det. Kanskje representerer de mindre enn 50% i dag, kanskje mer - men de gjorde det altså på valgdagen, og det må vi forholde oss til. Uansett gjelder det jeg skriver - at "dersom vi ønsker å få på plass en varig løsning i Palestina, må alle de som representerer store grupper av palestinere med - inkludert Hamas", uansett om det er 60% eller 30%. Er du virkelig uenig i dette?

Det var det eneste jeg kan se som relaterer seg til artikkelen dette er kommentarfeltet til. Ellers virker det som du klipper og limer inn mer eller mindre tilfeldig utvalgte tekster/sitater og lenker i kommentarfeltet som ikke relaterer seg til diskusjonen. Du har ikke vurdert å skaffe deg en egen blogg?

Sitat
"Ingen på venstresida støtter Hamas sitt politiske prosjekt"

Snakk om politisk pygmer! Så å rope overalt deres støtt til Hamas er ikke det samme som å støtte Hamas prosjekt! Å drysse Hamas med milliarder kroner er ikke å støtte politisk prosjekt til Hamas.o.s.v Det viser at venstresiden er politisk lobotomert.

Snakk om svikt av den palestinsk folk. Hamas , den israel skapt , tar live til alle sine motstandere inntil den befinner seg nesten alene, istedenfor å bekjempe dens kriminelt handlinger, de venstrelobotomesert belønner den.

Jeg har ikke tid, eller interesse om å snakke om deres svikt av den parti PFLP som du sier har deres støtt.

Det er ikke interessant for meg å debattere med deg, fordi du svarer ikke i ett eneste spørsmål....og fordi du minner meg om Pravda.

Min tid er til å snakke om folk grupper, som ikke har Saoudia Arabia og sine petro dollars i ryggen.

@kaci: Dersom du er interesert i en saklig debatt, kan du slutte å beskylde folk for å være lobotomerte og slenge ut ufunderte påstander, og heller legge fram fakta og svare på det jeg spør om. Hvilken støtte, og hvilke penger er det du snakker om? Har du noen dokumentasjon? På hvilken måte har venstresida sviktet PFLP?

Er du virkelig uenig i at palestinerne selv må få bestemme hvem som skal lede dem, og at vi må respektere valget de gjør, også når de ikke stemmer på de vi liker og at dersom vi ønsker å få på plass en varig løsning i Palestina, må alle de som representerer store grupper av palestinere med - inkludert Hamas?

Det kan høres slik ut, men du sier det ikke i klartekst og du argumenterer ikke for synet ditt. Jeg svarer gjerne på spørsmål, kaci - men da må du komme med noe mer konkret enn det du gjør nå.

Javel! Selv om jeg ikke er interessert til å slutte meg til flokken.

Jeg vil si deg at du og jeg har forskjellig kultur.
La meg fortelle deg litt om min kultur, som har fascinert så inderlig Karl Marx.
I Kabylia har vi to viktige prinsipper:
- Respekt for den individs frihet. Det prinsippet er symbolisert i Berber flagget: Det er Mennesket som er sentrum i universet.
Det andre prinsippet er at fellesskapet styrer samfunnet, alle sammen i den kampen for tilværelsen.
Jeg er nødt til å fortelle deg om min bygd. Der var det en gang en mann som på grunn av sin personlighet og hans oppførsel ikke hadde en god status i bygda. I innhøstings-tiden stemte flertallet i landsbyen (vi hadde demokrati før Europa visste hva ordet betyr) mot å hjelpe ham.
P.g.a dette mistet mannen sin avling.
Han tok saken til den føderale agraw(tinget). Det føderale agraw avgjorde at landsbyen hadde glemt prinsippet respekten for individets frihet til å være seg selv, og stemte at behandlingen mannen fikk var så alvorlig at hele landsbyen må utvises. Etter noen år fikk landsbyen lov til å komme tilbake på en betingelse - at de betalte en stor bot.

Hvorfor forteller jeg deg dette? Enkelt. Israel(haukene) har skapte Hamas (se hvordan sheik Yacine opptrådte for å sabotere Oslo avtalen). Hamas fikk mulighet til å ha tilgang til penger, som de drev veldedighet og indoktrinering med. Hamas fikk mulighet til å bli kvitt alle sekulære palestinere ved å drepe dem eller skremme dem .

Så ble det Palestinske folket tilslutt representert av en fascistisk religiøs bevegelse, Hamas (legg merke til at det er kun i Gaza hvor Hamas fikk lov å bli stor. I Vestbredden lever de godt i disse dager og støtter IKKE den krigen ført av Hamas. http://www.youtube.com/watch?v=Q-brOCAgk9E&eurl=http://pointdebasculecan... ).
Du sier at man må legitimere et fascistisk parti. Heldigvis for Europa hadde ikke Churchill samme tankegang som deg , og han tvang Hitler på kne og befridde Tyskere fra Nazistene.

Verdenssamfunnet bør kjempe til siste for å befri folk fra de fascistiske ideologiene.

- Hva med mitt spørsmål om den rasistiske organisasjon "arabisk ligaen"?
Jeg minner at den har kun til formål å benekte eksistensen til minste 100 millioner mennesker! (Berberne, kurderne, Darfur, Kopterne)
- Hva er det blitt med venstresiden tidligere slagord: "religionen er folkets opium"?

@Kaci: JEg er enig i mye av det du skriver, men i enkelte punkter synes jeg du blir for ensidig, og maler i sort/hvitt.

Når du sier at Israel skapte Hamas,er jeg enig i at det var Israels brutale okkupasjon som skapte gropunn i bevegelsen, men om du antyder en slags konspirasjon tror jeg ikke på det.

Det finnes en bredde også innenfor Hamas. Det finnes deler som sikkert med rette kan betraktes som fascister, men også de som langt fra er det. Når det gjelder Hamas' støtte i befolkningen, har vi ikke noen sikker kunnskap om hvordan denne har utviklet seg siden valget, men da vant de altså valget i hele palestina, ikke bare Gaza. Jeg tror du overforenkler om du sier de bare har støtte på Gaza, og jeg tror du undervurderer at det også har vært grovt maktmisbruk fra Fatah i den interne maktkampen.

- Du spør om den arabiske ligaen. Det er en organisasjon jeg ikke er ekspert på, men jegt mistenker at du kanskje også der overdriver når du sier at den "kun til formål å benekte eksistensen til minste 100 millioner mennesker! (Berberne, kurderne, Darfur, Kopterne)". Den har vel kanskje enkelte andre formål også? Når det er sagt er jeg helt enig med deg i at mange arabiske land, ofte med støtte - enten det er stilltiende, eller også militært (som Tyrkia i htt. kurderne) - fra ymse stormakter, har begått store overgrep mot minoriteter. Det er det liten tvil om, og jeg er helt enig i at bevisstheten rundt disse overgrepene bør økes (i likhet med mange andre overgrep rundt i verden).

Jeg mener likevel ikke at det er et argument mot å bruke tid og krefter på overgrep mot palestinerne, men det er kanskje et argument mot å bruke tid og krefter på "kjendis.no".

- Videre spør du om mitt forhold til religion. Det her jeg skrevet en ganske lang artikkel om her, som du kan lese om du vil sette deg inn i det:
http://venstresida.net/?q=node/769

ronny @
Når jeg ser NRK jeg har inntrykk av at jeg ser en Saoudisk TV, når jeg leser avisens utenriks sider er det nyheter fra mekka. En skikkelig overdose av pro islam nyheter.
I begynnelse av min debatt meg deg, håpet jeg at du var kun et produkt av den propaganda ,og med litt forklaring skulle du begynne å våkne. Der tok jeg feil, det er ikke bare den overdosen av propaganda som gjør at du støtter den anti-humane ideologi..det er annen drivkraft som ligger bak.

Du vil at folk skal tro at det er det Palestinske folk som er din drivkraft..men du lurer ingen når du later som om du ikke vet at den arabiske ligaen er en rasistisk organisasjon.
Du lurer ingen når du later som du ikke vet at Hamas er et Mossad produktet.

I motsetning til deg skal jeg vise Hamas sin fødsel og dens far.
På 70 tallet hadde Golda Meir, daværende stats minister, håpet å spille Islam mot PLO. Ahmed Yassine kom tilbake fra Kairo og startet en islamistisk veldedighet forening.

Islamistisk universitet og foreninger fikk alle mulig oppmuntringer fra den militære administrasjonen (Israel), skiver fransk avisen "AL Monde" den 18 november 1987, og tilføyer at foreningene fikk TILLATELSE til å motta penger fra utlandet.
Islamistene starter flere barnehjem, helse sentra, systuer for at kvinner skulle jobbe, og gi penger til de som hadde minst.
I 1978 åpnet de et islamsk universitet i GAZA. Den Israelske militær regjeringen var overbevist at alle disse aktivitetene skulle svekke PLO og de venstre organisasjoner. Det er slik, med hjelp fra Mossad, at islamistene hadde lagd en spindelvev, i skygget av en grusom undertrykkelse av Fatah og venstre militanter.
I 1984 Ble sheik Yacin arrestert og dømt til 12 år fengsel (fengsling er en ideal metode for å bearbeide agenter) etter at det ble "oppdaget" et våpenlager.
Men ett år senere ble han sluppet fri og gjenopptok sine aktiviteter. Da, i oktober begynte intifedah. Islamistene ble overasket, men hoppet på opprørstoget, og stiftet uten å bli forstyrret HAMAS (DEN ISLAMSKE MOTSTAND BEVEGELSE). I sitt aktstykke, artikell 7 står det "Gud er vårt mål, Muhamed er hans modell , Koranen er grunnloven".
To år senere ble igjen schiekh Yacin arrestert og dømt til livstid.

Han befant seg i fengsel da Oslo avtalen ble undertegnet i september 1993. Hamas godtok den ikke. Men på den tiden var 70% av den palestinske befolkningen i mot attentater mot sivile. Hamas gjorde alt for å torpede avtalen, med god hjelp fra Israel som bremset iverksetting av avtalen, til og med i Rabins tid.
Hamas begynte attentatene med en klar agenda. Hver gang palestinske og Israelske forhandlere skulle møtes, startet de attentatene. Også da det nasjonale Palestinsk rådet skulle avgjøre anerkjennelse av staten Israel .

I 1997, helt overraskende, satte Netanyahu fri Yacin (dømt til livstid), i samme stund som han og Clinton krevde av Yasser Arafat at han stoppet Hamas..... en jævla plan! Enda verre, etter å ha utvist Yacin til Jordan, Netanyahu tillot han å komme tilbake for å bli mottatt som en helt.
Netanyahu visste at han kunne stole på Hamas for å stoppe Oslo avtalen.
I 1998 var Yacin på rundreise i noen arabiske land og Iran. Han kom tilbake med mange hundre millioner dollars....mer enn det PLO hadde.

Når venstreorinterte bløffmakere sier at det er det palestinske folket som opptar dem, er det ren løgn. Det er HAMAS og dens religion som de er engasjert i. Det er den som skal videreføre den kommunistiske prosjekt, nemlig verdens undergang!

PS: Jeg skulle ha likt at du forklarte meg her hva det har blitt av deres slagord "Religion er folkets opium". Men nå er jeg ferdig med denne debatten. http://www.amz.no/

@kaci: Når jeg leste dine første poster, trodde jeg du var en ildsjel for ditt undertrykte folk, som hadde en del reelle bekymringer og valide betraktninger. Nå ser jeg at du bare er bærer av usannsynlige konspirasjonsteorier, og at du møter saklig debatt med drittslenging og grove beskyldninger.

Det er synd, for det er sikkert en viktig sak du slåss for, men slik som du framfører argumentasjonen din nå, frykter jeg det er få som vil ta deg alvorlig.

I forhold til "folkets opium" håpet jeg at min lengre tekst om religion ville tilferedstille deg, men veldig kort. Religion kan åpenbart brukes, har blitt, og blir brukt til å befeste klassestrukturer og maktforhold i samfunn. Ingen tvil om det. På den andre siden kan den også brukes til det motsatte (ref. frigjøringsteologene i Latin-Amerika). Religion kan slik brukes til hva som helst, og det er vel kanskje problemet?

Leser i VG at Palestinakomiteen planlegger nye demonstarsjoner i dag. Samtidig som de sverger at det ikke blir braak. Selvfolgelig kan de sverge paa det - det er jo de som alltid lager braak for andre.

Hvem er det egentlig som sitter i denne komiteen - hvorfor protesterer ikke Normenn paa dette. De tar seg bare til rette som om de eier hele landet disse idiotene.

De som sitter i palestinakomiteen er vanlige nordmenn som sympatiserer med palestinerne. Palkom har hele tiden tatt avstand fra vold og bråk, og jeg utfordrer deg til å dokumentere påstanden om at Palkom står bak noe slikt. Det kan du nemlig ikke, for du er bare nok en anonym synser på internett som slenger dritt om folk du i virkeligheten vet lite og ingenting om.

Jeg vet mer enn nok om palestinerne takk. Og sympati har de faatt mer enn nok av allerede. Det er kanskje paa tide at de begyner aa gjore opp for seg.
Skjonner ikke hvorfor de trenger aa slaa seg til rette i Norge og bare lage braak.

Stakkars Israel som maa leve med denne terroren dere ser ut til aa stotte.

Anonym: Poenget mitt er at du snakker om, og beskylder Palestinakomiteen, tydeligvis uten å vite noe om den!

Det at du omtaler "palestinerne" som en ensartet gruppe som tydeligvis er befengt med bestemte egenskaper, sier vel forøvrig nok om deg.

Nei, du har rett i det. Jeg vet svaert lite om palestinakomiteen, og synes det er rett og slett unodvendig aa ha en slik komitee i Norge som sitter og forsvarer braak som palestinerne lager i Oslo, og terroren de driver med mot Israel. Eller vil du benekte at palestina komiteen ikke har tatt avstand fra slikt?

Ja, det er rimelig enkelt å benekte, det er bare å gå på palkoms nettsider på:
http://www.palestinakomiteen.no/content/view/1214/1/

Jeg tok lit tid for å se om det du skriver er riktig, og det er det faktisk!
Det ser ut som den nordafrikansk perioden er spennende og betydelig for vestens verdier.
Igjen, takk

Oppfordring til en fredelig demonstarsjon er ikke aa ta avstand fra volden. Det er to vidt forskjellige ting.
Jeg har et annet sporsmall til dere i palestina komiteen, etter aa ha sittet aa sett at Norge har bidratt med millioner av kroner til palestinerne i flere ti-aar, vil jeg gjerne ha svar paa hva faar Norge ut av dette?
Har Norge noe som helst igjen for aa sitte aa sende millioner av kroner til palestinerne?

Na sier jeg ikke at vi ikke skal hjelpe barn i nod, men hva er det som gjor at vi ikke hjelper andre land som trenger det like mye?

Og hvorfor tar ikke de "fredelige" palestinerne et eget oppgjor med Hamas naar de driver aa sender tusenvis av raketter mot Israel?

Anonym: Om du følger lenken min står det der (overskriften): "Palestinakomiteen tar avstand fra vold og hærverk". Du skriver: "Oppfordring til en fredelig demonstarsjon er ikke aa ta avstand fra volden. Det er to vidt forskjellige ting." Jeg må da konkludere med at du velger (i likhet med enkelte andre) å kommentere å debattere ting du ikke engang har giddet å lese. Å faktisk lese det du kommenterer bør være et minimum synes nå jeg.

"Jeg har et annet sporsmall til dere i palestina komiteen"
Jeg er ikke i Palkom, det er liten vits i å spørre meg i forhold til hva palkom måtte mene om det ene og det andre.

"Har Norge noe som helst igjen for aa sitte aa sende millioner av kroner til palestinerne?"
- Har det slått deg at man av og til faktisk gir UTEN å tenke på at man skal få noe igjrn sjøl?

"Na sier jeg ikke at vi ikke skal hjelpe barn i nod, men hva er det som gjor at vi ikke hjelper andre land som trenger det like mye?"

Norge og nordmenn gir jo hjelp og støtte til mange land/konfliktområder. Hva er poenget ditt? At vi ikke kan hjelpe alle er vel ikke et argument mot å hjelpe noen?

"Og hvorfor tar ikke de "fredelige" palestinerne et eget oppgjor med Hamas naar de driver aa sender tusenvis av raketter mot Israel?"
- Fordi tiår med brutal folkerettsstridig israelsk okkupasjon skaper hat.

Hei Ronny, takk for informativ og nyansert blogg.

Jeg leser erklæringen fra støttedemonstrasjonen til Israel i Aftenposten i dag, og ser de henter sitater fra Hamas som henviser til deres (Hamas') ønsker om utslettelse av Israel og den jødiske befolkning.

Vet du om Hamas skrev og utga dette (hvis det er riktig sitert av Israels venner) før eller etter Norge ga dem sin anerkjennelse?

Aslak: Jeg har ikke lest aftenposten, så jeg vet ikke helt hvilke sitater du henviser til, men jeg kan jo gjette og synse litt - det er jo det jeg gjør best.

Hamas er en bred bevegelse med forskjellige fløyer som vil, og mener forskjellige ting - både mer moderate og mer ekstreme. Denne kronikken gir en grei utgreiing av bakgrunnen for Hamas: http://www.adressa.no/meninger/kronikker/article1222874.ece

I Charteret til Hamas står det noe om "utsletting av den jødiske staten Israel", eller noe lignende. Dette henspiller (som skrevet i teksten over) strengt tatt bare på PLOs opprinnelige krav om EN stat i palestina, med like rettigheter for alle - både jøder og palestinere. (I Israel i dag har jøder en del særrettigheter - for ikke å snakke om alt som foregår i de okkuperte områdene). I motsetning til dette står kravet om en tostatsløsning hvor Israel trekker seg tilbake til (i det minste) 1967-grensene.

Når det er sagt er det ingen tvil om at det finnes folk i Hamas som ønsker jødene som folk dit peppern gror også (akkurat som det blant jødiske bosettere er de som ønsker palestinerne dit peppern gror (om de nå dyrker pepper i Jordan, det vet ikke jeg)). For oss som ønsker en løsning på konflikten er det selvsagt helt sentralt å skille mellom jødedommen som religion, og staten israels overgrep.

Det Norge anerkjente, var samlingsregjeringen mellom Hamas og Fatah fra 2006 - den hadde som sagt anerkjent Israel (dvs en tostatsløsning) (og sto altså på en egen plattform, og ikke Hamas charter). Når Hamas gikk inn i denne, hadde altså Hamas de facto gjort det samme. (se over for hva som skjedde da). Hamas Charter kommer altså før denne anerkjennelsen, men charteret er altså heller ingen "fasit" i forhold til hva Hamas er og kan bli.

Så har mange kommet med krasse uttalelser både mot Israel og Jøder i de siste dagene, i et stort sinne over blodbadet på Gaza, men jeg vet ikke om det er noe av dette du sikter til.

Håper dette svarer på noe av det du lurte på iallfall.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering