Energisparing og havmøller!

Som eneste parti ville Rødt satse på energisparing og havmøller i stedet for nye vindmølleparker på land. Her får du innlegg og debatt fra fylkestinget, både på video og som tekst.KUN EN: Sterkest står den som... osv.

Hovedinnlegg:
Det er nødvendig å finne fram til alternativer til fossilt brensel - det er det ingen tvil om. Heldigvis har vi mange muligheter som er både mer kostnadseffektive og bedre for både klima og miljø enn landbasert vindkraft. Et moment er energisparing. Med de pengene som går til vindkraft kunne man fått ut langt større effekt ved sparings- og effektiviseringstiltak. Effekten kommer hurtigere, og vil gi flere arbeidsplasser. Jeg vil anbefale å lese Energirådets nye rapport om Energieffektivisering.

Likevel bør man selvsagt få på plass alternative energiformer i tillegg. - Og Rødt mener at tiden for landbaserte vindmølleanlegg nå er forbi. Nå vi bygger nytt nå, må vi bygge vindmøllene våre til havs. Det har mye større potensiale, og en bedre energiprofil, og det gir mindre konflikter med natur, lokalsamfunn og næringsvirksomhet.

Jeg har hørt argumentet om at vi trenger å bygge mer på land for å utvikle teknologien før vi begynner å bygge til havs. Med all mulig respekt å melde: Det stemmer ikke! Teknologien finnes. Aker har understellet klart! Det jobbes allerede med store felt sør i Nordsjøen. Det vi mangler, det er flytende havmøller, men flytende havmøller det utvikler man ikke på land!

- Det er bare å sette spaden i vannet og begynne å bygge!

Så hører jeg mange som sier "ja takk begge deler" til sparing og vindkraft - og det er i og for seg bra - men det er slik i all overskuelig framtid at vi vil få mye mer igjen for pengene i forhold til energi og klima, og all den tid vi har begrensede ressurser til rådighet så må vi prioritere, og jeg støtter derfor forslaget fra Naturvernforbundet og resten av deputasjonen.

Fra den påfølgende debatten:
Vi har store klimaproblemer og noen ganger må vi da ta vanskelige valg.

Dersom det hadde vært så enkelt som man her får litt inntrykk av, at vi nå måtte veie sjøfugl mot de globale klimautfordringene, så hadde vel også jeg sagt at da får vi ha det største fokuset på de største problemene. Heldigvis er det ikke så enkelt, og som jeg har forsøkt å si flere ganger, så har vi alternativer som er både mer kostnadseffektive og bedre for både klima og miljø.

Og det er ikke forskningsprosjekt på land vi nå snakker om å bygge, det er vindparker. Forskning er jeg for, men det er ikke det vi snakker om nå.

Denne saken kan bli dryg - det skrives fremdeles om den i avisene, og Naturvernforbundet har levert inn klage til Miljøverndepartementet.
http://www.fosna-folket.no/incoming/article1220927.ece

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering