Har New Public Management inntatt SV-skolen?

Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell går i Klassekampen 24. oktober ut med et forslag om økonomiske insentiver for de skolene som lykkes med å øke gjennomføringsgraden i den videregående skolen.

Jeg jobber selv i en sektor (høyere utdanning) som lenge har slitt med konsekvensene av såkalte New Public Management-metoder med aktiv bruk av penger som gulrot og pisk i økonomimodeller med såkalt «balansert målstyring».

Vi har sett konsekvensene både i sykehussektoren og i akademia: En økt byråkratisering og masse uheldige uforutsette konsekvenser som «lønnsomme og ulønnsomme diagnoser» på sykehusene, stor økning i motefag med liten relevans for arbeidslivet og en bukk/havresekk-problematikk på universiteter og høgskoler. I tillegg har det blitt et økt press på ansatte for å sørge for inntekter gjennom publisering, lav strykprosent etc. – økonomien blir mer styrende enn sektorens egne helsefaglige/vitenskapelige mål og kriterier.

Vi var mange som hadde håpet at SV skulle ta et grep i forhold til New Public Management – i hvert fall innen høyere utdanning, når de satt med både finans-, kunnskaps- og administrasjonsdepartementet etter valget i 2005. Så langt har ingenting skjedd. Er det politikerne eller er det Senter for statlig økonomistyring som bestemmer politikken i offentlig sektor?

Ikke nok med at SV er passive i regjering, nå går altså kunnskapsministeren ut og vil påføre slike modeller også innenfor den videregående skolen. «Flinke» skoler i henhold till frafall skal belønnes økonomisk, mens «mindre flinke» dermed må straffes.

Hvor er SVs klasseanalyse? Har Solhjell for eksempel hørt om sosiogeografiske skiller – skiller som også gjør seg gjeldende i Skole-Norge? Vil SV i regjering nå innføre et system som fort kommer til å ende opp med å trekke ressurser vekk fra de skolene hvor behovet for midler er størst, og hvor frafallsproblematikken er mye mer krevende å gjøre noe med, og flytte ressursene over til de skolene som har en enklere jobb?

Slike forslag hadde jeg forventet fra en utdanningsminister fra Høyre, men ikke fra SV. SV burde skjønne at den videregående skolen må styres etter faglige og pedagogiske kriterier, og tildelingene må skje etter nettopp slike faglige vurderinger og etter de reelle behov som finnes – ikke etter belønningsmodeller som allerede har spilt fallitt på mange andre områder i offentlig sektor.

Innlegg i Klassekampen 1/11-2008

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering