Bullshit-bingo i fylkestingetSPRÅKVASK: Rødt krever mindre bullshit og mer politikk i felles fylkesplan

Rødt rettet en krass kritikk mot Felles Fylkesplan for Trøndelagsfylkene i fylkestinget 1. oktober 2008. En sånn ca. transkribering av innlegget ligger under:

- Vi lever i dag i et samfunn som har fått økt fokus på åpenhet omkring de prosessene som foregår i offentlig forvaltning, og i politiske organ på ulike nivå. Det er jo sjølsagt bra, og ei forutsetning for et reelt demokrati at vi har åpne prosesser hvor også vanlige folk kan få innsyn i hva som foregår. Ny teknologi har også muliggjort at dokumenter og vedtak, høringsutkast og planer kan legges ut på nett, slik at alle kan få enkelt innsyn i det som foregår i lokal og nasjonal politikk.

- Så er vel alt bare fryd og gammen? Nei, jeg vil påstå at det er det IKKE. Den som er gammel nok til å huske makt- og demokratiutredninga fra 2003 husker kanskje at konklusjonen ble at vi lever i et demokrati som er under press - innenfra. Da er det ekstra viktig å styrke demokrati og deltagelse på de områdene hvor det er mulig.

- Derfor blir det et demokratisk problem for meg når jeg ser slike dokumenter som denne fylkesplanen.

- Dokumentet er skrevet i en svært byråkratisk språkdrakt og er preget av en høy tetthet av moteord, selvsagtheter i form av floskler og vendinger som gjør dokumentet lite lesevennlig og gjennomtrengelig for vanlige lesere. Noen ganger gir det også lett lattermilde utslag sett fra en naturvitenskapelig synsvinkel: Hva vil det for eksempel egentlig si å være "karbonnøytral"? Den siste setningen i 7. avsnitt på side 17 ser forøvrig ut til å være et forsøk på ny rekord i å presse inn ordet "entreprenørskap" flest mulig ganger i en setning. Slik kan man selvsagt fortsette.

- I tillegg er dokumentet preget av mange fine formuleringer som dessverre ikke peker på noen konkret politikk. Et politisk behov for å dekke svært mange prioriterte områder, koblet med mangel på konkret politikk på disse områdene fører til et dokument hvor man må lete svært lenge for å finne det konkrete innholdet i planen, noe som forsterker det ugjennomtrengelige i dokumentet. For å ta et eksempel. Den første "strategien" i forhold til klima er å samordne andre strategier. Den andre strategien er å utvikle andre strategier. Sett på med kritiske briller er det åpenbart at dette dokumentet kunne vært kraftig forkortet og forenklet, og man kunne begrenset seg til å si noe om de områdene hvor man hadde konkret politikk (dvs. politikk som ikke går ut på å "utvikle politikk").

- En språkvask, nedskjæring og forenkling av dokumentet ville gjøre det enklere å lese, og enklere for vanlige innbyggere å sette seg inn i.

Som det er nå er dokumentet så vanskelig tilgjengelig for folk utenfor byråkratiske og politiske kretser at det er demokratisk uheldig.

- Så kommer utfordringa: Hvordan sikre at denne språkvasken blir reell? Det er jo ikke bare enkeltformuleringer som er problemet, men heller den totale mengden. Hvordan gi rammer som sikrer at en del blir fjernet uten å legge føringer på enkelformuleringer?

- Da var svaret for meg åpenbart: Å bruke det velkjente styremøte-spillet Bullshit-bingo. Alle formuleringene i det vedlagte skjemaet kommer fra felles fylkesplan. Vedtar man punkt 2 i instillinga er man iallfall sikret at en del av dem forsvinner, samtidig som man gir litt videre rammer til de som skal gjennomføre språkvasken.

Bullshit-bingo-skjema:

trainee Arbeidskraftens kompetanse, både kvalitativt og kvantitativt, er viktig for samfunnets utvikling. katalysatorrolle en viktig klimastrategi blir derfor å utvikle tilpasningsstrategier
et karbonnøytralt samfunn konkurransen om arbeidskraften er global mis-match opplevelsesverdier
Fremtidens klasseskille vil også dreie seg om kulturell kapital. kvalitet, kvantitet og verdiskapning fyrtårn mulighetsorientert
innovasjonsaktører spydspiss Satsing på entreprenørskap i skole/utdanning på alle nivå, øker den generelle og den teoretiske kunnskapen om entreprenørskap, og er med på å styrke entreprenørskaps-kulturen. inkubator-virksomhet

Se også andre klipp fra Fylkestinget:


SAMFUNNSREFSEREN: Rødts fylkestingsrepresentat i Sør-Trøndelag, refser både rødgrønne og Frp, snakke om energisparing, vikarmangel i skolen, bompenger og behovet for motkonjunkturpolitikk i lys av den økonomiske krisa.

Jeg kjenner at jeg trenger å utvikle noen bingobrett for Oslo-politikken ...:)
--
Revolusjonen kjem! Hurra!

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering