Et spill for galleriet!


Anbudssaken i Trondheim fikk en både-og-løsning i Sør-Trøndelag fylkesting før sommeren, med vedtak om delanbud og tilbakekjøp av Team Trafikk samtidig. Nå har fylkesrådmannen på nytt kommet med en innstilling hvor han anbefaler at Team ikke kjøpes tilbake likevel, og at det etableres fullt anbud i byen.

De såkalte ”forhandlingene” om kjøp av Team Trafikk har tydeligvis bare vært et spill for galleriet.

Det er nå tydelig at både fylkesordføreren og fylkesrådmannen egentlig ønsker fullt anbud i kollektivtrafikken med de konsekvensene det får, men de prøver å dekke seg bak et ”brudd” i forhandlingene for å snike seg unna å følge fylkestingets vedtak.

Team Trafikk er et selskap med 190 busser, med 600 ansatte, og en årlig omsetning på 350 millioner kroner. Å la forhandlingene strande på en engangsinvestering på 15 millioner (som er avstanden i forhandlingen om kjøp) er fullstendig usaklig, og kan vanskelig ses på som noe annet enn et skalkeskjul. Dette er ekstremt uryddig, både fra rådmannen og fylkesordføreren.

Høyreopposisjonen i fylkestinget er om mulig enda mer useriøse og usaklige enn vanlig i denne saken. Den nøytrale gjennomgangen vi nå har fått av Team Trafikks økonomi, viser at innsparingsmulighetene er små. De borgerlige politikerne som Morten Ellefsen og Torhild Aarbergsbotten som tror at anbud er noen ”kvikk-fiks” som sparer inn millioner bedrar både seg selv og velgerne.

Den eneste måten å få store innsparinger på gjennom anbud er dersom noen store internasjonale aktører som for eksempel Connex leverer inn underbud for å prøve å komme i en situasjon med privat monopol over tid. Kommer vi dit har fylkeskommunen virkelig skutt seg selv i foten, og prisene kommer etter hvert til å havne på et nivå som ligger skyhøyt over det vi ser i dag.

En versjon av denne var på trykk i Klassekampen 22/9-08 under tittelen "Useriøs anbudsprosess".

OPPDATERING: Ap går plutselig igjen inn for å kjøpe TT, men nå bare "minst 50%" av selskapet. http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/article1157288.ece

Arbeiderpartiet har ikke gjort hjemmeleksa si

Det er i og for seg positivt at Arbeiderpartiet igjen går inn for å kjøpe Team Trafikk, selv om det nå bare ser ut for at de går inn for et delvis kjøp, og at arbeiderpartiets posisjoner i denne saken bare blir dårligere og dårligere for hver gang den kommer tilbake til fylkestinget.

Det som likevel er skremmende, er at det ikke virker som om Ap har gjort hjemmeleksa si forhold til hva som skjer rundt oss i verden i det hele tatt.

EU kommer snart med en forordning om kollektivtrafikk som krever anbud overalt hvor kollektivtrafikken ikke drives av en såkalt "internal operator". De kravene som stilles til en slik aktør er i følge forordningen "a legally distinct entity over which the competent authority exercises complete control similar to that exercised over its own departments."

I følge dette vil ikke et delkjøpt TT kunne fylle den rollen Tore O. Sandvik forespeiler med å drive deler av kollektivtrafikken i Trondheim uten anbud, og fungere som "markedsregulator".

Når Ap i regjering ikke har mot til å reservere seg mot stadig nye EU-direktiver, og Ap lokalt ikke har kompetansen til å ta de samme forordningene inn over seg, blir resultatet dårlig.

Når vi nå samtidig har fått en uavhengig gjennomgang av TTs økonomi, som viser at det vil være lite eller ingenting å spare på en anbudsprosess, er det på tide å legge anbudsballen død.

Enten har ikke Ap gjort hjemmeleksa si, eller også forsøker nå anbudstilhengerne i partiet å legge til rette for at de kan gjemme seg bak EU når de seinere blir "tvunget" til å innføre fullt anbud. Kunnskapsløse politikere, eller uredelige politikere - jeg vet ikke hva som er verst.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering