Skumle utviklingstrekk iht. rasisme

VG melder i dag at "Skepsisen til muslimer og jøder øker i Europa". På den samme tiden er støtten til selvmordsaksjoner og Osama Bin Laden-typer på full tilbakegang i muslimske land. Er det virkelig slik at folka i Midt-Østen er flinkere til å bekjempe ekstremistiske holdninger enn vi i Europa?

Dette blir ekstra skummelt etter en del hendelser vi har sett i det siste hvor innvandrere er blitt utsatt for drap, drapsforsøk og tilfeller av grov vold. Både i saken hvor Mahmed Jamal Shirwac ble brutalt skutt og drept i Trondheim, i saken om skuddene mot Hvalstad asylmottak hvor en 16-åring ble hardt såret, og i saken hvor en 48-åring ble brutalt slått ned av en gjeng på Mortensrud, mener politiet at rasisme er et motiv.

Denne utviklingen er det vanskelig å ikke se i sammenheng med regjeringas innstramminger i asylpolitikken. Som vi har påpekt tidligere, var et stort flertall av befolkningen tilhengere av å opprette asylmottak i sin kommune. Samtidig ser vi at et flertall i etterkant støtter pakken til regjeringa.

Dersom vi ser på Statistisk sentralbyrås holdningsundersøkelser, kan vi kanskje finne noen pekepinner på dette tilsynelatende spriket. Her ser vi at det jevnt over er et lite flertall som støtter den "nåværende" asylpolitikken (selv om denne selvsagt endrer seg). Samtidig er det et stort mindretall som vil ha en strengere politikk, og et lite mindretall som vil ha en mer liberal politikk. Flertallet støtter altså den til enhver tid rådende asylpolitikken, og stoler kanskje på at "våre politikere" gjør gode vurderinger i et saksfelt de synes er komplisert.

Slik sett bidrar Stoltenberg til å flytte folks holdninger og gi økt legitimitet til en politikk som det tidligere har vært motstand mot, også hos "folk flest". Når Ap flytter, ser vi også at Siv Jensen umiddelbart flytter seg videre, og går åpent ut med gruppekarakteristikker. Debatten på internett blir også grovere melder politiet, og de ekstreme blir enda mer ekstremistiske.

I ytterste konsekvens er regjeringas tiltak dermed med på å styrke fremmedfrykten i Norge, selv om de kanskje innbiller seg at de skal "demme opp for den".

I forhold til hvor rotfestet i virkeligheten kontra hvor paranoid denne fremmedfrykten er, kan man med fordel kikke på en annen oppdagelse fra SSBs holdningsundersøkelser. "En bred kontaktflate til innvandrere går sammen med mer velvillige holdninger" viser undersøkelsene, noe som betyr at de som har minst kontakt med innvandrere er de som er mest skeptiske til dem. - Et klassisk tilfelle av fremmedfrykt mao, og ikke, som enkelte har ment, en reell opplevelse av problemene med integreringspolitikken på kroppen.

OPPDATERT:
Et lite lyspunkt kan det likevel være når VG melder at "svært få oppgir at asylpolitikken er viktig for deres partivalg". Det tyder iallfall på at svært få kjøper de store konspirasjonsteoriene omkring innvandring og islam som enkelte forsøker å selge.

OPPDATERT 2:
En omskrevet versjon av dette stod på trykk som innlegg i Klassekampen 8/10.

Problemet er, at der er for mange der ikke har fulgt med i matematikk timene.

http://www.youtube.com/watch?v=F-QA2rkpBSY

Professor Bartlett often explains how sustainable growth is an oxymoron. His view is based on the fact that a modest percentage growth can equate to huge escalations over short periods of time. He has famously stated that "The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function."

http://www.youtube.com/results?search_query=The+Most+IMPORTANT+Video+You...

Dette med evig vekst er jo et av mine kjerneargumenter mot kapitalismen - det er jo hovedårsaken til at vi har de klimaproblemene vi har, og årsaken til at kapitalismen er nødt til å gå inn i slike kriser som den vi har nå.

I forhold til innvandring tror jeg nok (om jeg gjetter rett i forhold til kommentarens relevans for artikkelen over - du kunne godt presisert det) at du blander årsak og virkning.

The Massive Movement to Marginalize

the Modern Malthusian Message

http://www.mnforsustain.org/bartlett_a_malthus_marginalized.htm

Argumenter Pedersen, ikke bare sleng opp lenker. (og hold deg til nicket ditt - jeg ser IP'en din så det er ikke noe poeng i å forsøke å skjule seg bak ymse dekknavn)

Bryter du debattreglene, blir innlegget sletta. Argumenterer du saklig for ditt ståsted, får det stå - så enkelt er det. Du burde kanskje ta et hint når du blir utestengt også av dine "venner" på document Pedersen?

Er [du (usaklig personkarakteristikk slettet, red.)] orientert om hvem som er utestengt fra document.no. ?

Er du en av innsiderne ?

Nei Ole, jeg er ikke insider på innvandringskonspiratoriske nettsteder som document, men jeg er også i stand til å lese det som står i debattene der, blant annet der hvor du ble stengt ute for trolling.

Her på venstresida er jeg selvsagt i stand til å sperre ip'er, men jeg prøver å la det være så lenge som mulig og sletter heller søppel i etterkant.

Jeg gjentar: Argumenter saklig i en normal tone. Dropp personkarakteristikker og klipp-og-lim. Så vil du kanskje oppdage at noen av innleggene dine får stå.

Kikket på 3 av snuttene igår og måtte tilbake for å se resten av dem idag. Disse tallberegningene er jo relevante til det meste og - etter det jeg forstår - betydningen veldig undervurdert.

Mitt inntrykk er vel at det er overvurdert at dette er undervurdert. Konsensusen rent faglig er jo at slike eksponensielle vekstperioder historisk nettopp IKKE fortsetter, og framskrivninger av befolkningstall tyder på en utflating om noen tiår.

Min løsning på evt. overbefolkning er jo å komme den i forkjøpe med sosial utjamning - sosialisme. - Høyere levestandard fører (paradoksalt nok) til færre barn hos mennesker - det i seg selv tyder på at å overføre naturens populasjonsdynamikk ukritisk på mennesker ikke holder mål.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering