Frps fascistiske trekk i arbeidslivspolitikken

Historiker Harald Berntsen skapte mye oppstuss med sin bok "Tilbake til start" hvor han påpekte en del koblingspunkter mellom arbeidslivspolitikken til Fremskrittspartiet og den til Nasjonal Samling. Her kan du se et foredrag av Berntsen hvor han redegjør for nettopp disse problemstillingene fra "Faglig, sosial og kulturell samling for fagbevegelsen i Trondheim" på Bakke Gård 13/9 2008. Her har du et knapt timelangt videoutdrag fra foredraget.


VEL DOKUMENTERT: Berntsen siterer flittig fra både fra Vidkun Quisling og fra Frps partiprogram og viser ganske tydelig arbeiderfiendtligheten hos begge.

Deler av foredraget var også basert på artikkelen Berntsen hadde i Klassekampen samme dag - "Den nye tids hovedtanke", hvor han peker på at Quisling omtalte kampen mot landsomfattende tariffavtaler som nettopp det, og at kampen mot landsomfattende tariffavtaler er noe både Frp og NHO i dag igjen kjemper for.

Det har kommet mye kritikk mot å bruke en slik sammenligning (særlig fra Frp), og det er klart at Goodwins lov ikke er etablert uten grunn. På den andre siden må man ikke bli så redd for konflikt at det ikke skal kunne gå an å peke på helt konkrete historiske paraleller og trekk ved Frps politik. Frp er ikke et fascistisk parti, men de har en del fascistiske trekk. - Frp-ere burde innse dette, og kanskje benytte anledningen til å gå litt inn i seg selv i stedet for å som vanlig spille "sjokkert" og "forurettet", og plassere seg sjøl i en offer-rolle.

EN KOMMENTAR TIL FOREDRAGET:
- Hvordan bekjempe Fremskrittspartiet

Noe av det skumleste med Frp og lignende partier er at de – selv om de hopper fra sak til sak og snur kappa etter vinden i større grad enn andre partier – klarer å selge et mer helhetlig verdensbilde samtidig: Nærmere bestemt, et bilde av de skumle muslimene som kommer og tar oss alle sammen, godt hjulpet av naive ”sosialister”(som stort sett brukes om alle fra Sp og utover) og selvsagt den onde ”kultureliten” og de ”venstrevridde journalistene”.

Jeg husker godt fra debatten om Frp-koden etter boka til Magnus Marsdal i LO-aktuelt og andre fagforeningsblader. Et Frp-medlem som også var faglig tillitsvalgt skrev et innlegg i debatten hvor han (ja, det var en han) bekreftet at han var uenig i arbeidslivspolitikken til Frp, men han mente at man uansett aldri kunne være enig med all politikken til et parti, og han la altså større vekt på å slå tilbake denne store konspirasjonen som er nevnt over.

I stor grad mener jeg derfor at kampen mot Frp i stor grad handler om å løfte fram økonomisk politikk og arbeidslivspolitikk fram i lyset. Det er (dessverre) i dag en underkommunisert del av politikken, selv om den i praktiske konsekvenser er den delen av politikken som har størst innvirkning på livene til folk. Her mener jeg fagbevegelsen har et naturlig fortrinn i å løfte dette fram.

Etter min erfaring har folk flest ulike holdninger – også politisk, alt etter hva du snakker med dem om – når du snaker med folk om jobben deres og om deres arbeidslivssituasjon er svært mange vanlige arbeidere mye mer radikale enn for eksempel venstreradikale akademikere, og det er ikke så rart. Det er jo nettopp på jobben at vanlige folk får kjenne konsekvensene av den nyliberale økonomiske politikken på kroppen.

Så for å bekjempe Frp er en viktig ting vi må gjøre å løfte fram arbeidslivspolitikken, og få fokus på partienes politikk der. Der er for eksempel Trondheimsmodellen en viktig bestanddel. Der er også sitatene Harald Berntsen kommer med som viser hva slags arbeidsliv Frp faktisk vil ha, og som viser koblingene mellom deres politikk og politikken til de fascistiske partiene i mellomkrigstida på dette området. – Skal man overbevise folk flest, må man nemlig være konkret – man må vise fram sitatene fra partiprogrammet, og fra Frp-folk, vise fram koblingene.

Men det er ikke nok i seg selv. Vi må i tillegg også løfte fram vår egen visjon – skape og løfte fram vårt eget verdensbilde. Et solidarisk verdensbilde som en motvekt til Frps globale konspirasjonsteorier og syndebukk-tenkning.

Og fagbevegelsens forsøk på å ekskludere nye arbeidstakere fra Øst-Europa må helt klart regnes som rasistisk. Muligens skyldes det også at de misliker nye katolske innvandrere.

Peder Ås er DLF-sympatisør, men ellers ett godt menneske (trur eg)

Her er vi ved sakens kjerne:

* Ta FRP på alvor.
* Ta dem på sak
* Synliggjør konsekvenser i tydelig språk.
* Klipp og lim uhemmet av meningsfeller.
* Troverdighet: Å holde seg til sannheten burde være bra nok mot FRP

Peder: Ja, dersom fagbevegelsen hadde drevet med det så... Heldigvis gjør fagbevegelsen det motsatte, og organiserer nå f.eks. polske bygningsarbeidere over en lav sko og hjelper dem mot useriøse aktører i arbeidslivet. Se f.eks. disse lenkene, og om du leter på frifagbevegelse, finner du hauger av andre om samme tema:
http://www.frifagbevegelse.no/magasinett/article3404552.ece
http://www.frifagbevegelse.no/magasinett/tariff/article2131224.ece
http://www.dagsavisen.no/innenriks/article366320.ece

NIP: Jeg er stort sett enig i det du sier her. Ta dem på sak! Vær konkret, og ha belegg for det du sier. Det burde holde i massevis.

Det skader heller ikke om vi får lokket fram sutringen til FRP - som strengt tatt ikke er verdig for voksene folk å holde på med; og jeg håper og tror videre at sutretaktikken til FRP blir gjennomskuet av velgerflertallet før valget 2009.

NIP:

Jeg kan tidvis være enig med DLF, men jeg stemmer Venstre (som kanskje er et misledende navn). Det burde vel forsåvidt si hva jeg mener om FrP, som jeg ville tjent mye penger på om kom til makten. Jeg tror problemet er at SV, AP og Høyre lyver så det renner. Min respekt er derfor mye høyere for Rød, NKP, Venstre, DLF, FrP (!!) og andre som faktisk sier det de mener.

La oss skille lokalpolitikk og rikspolitikk. Særlig på små steder. Lokalpolitikk handler tross alt mest om hvor man skal plassere bussholdeplasser, skoler og hvem som skal sitte i 17. mai komiteene. Dessuten er lokalpolitikerne fratatt det meste av makt i form av lovpålagte krav som kommer fra sentrale myndigheter. Unntaket er selvsagt byer som har en viss størrelse.

Ronny:

Jeg stoler ikke fem flate ører på fagbevegelsen. Mitt inntrykk er at de forsøker å berike seg på andre, noe som jeg overhode ikke liker. Det er greit å betale for mennesker som ikke klarer seg selv, og for ting som fellesskapet behøver; ellers kan folk betale selv.

Jeg har jobbet litt med det her, og opplevd på kroppen hvordan arbeidsinnvandrere blir mottatt. Det er mulig det har forbedret seg litt i det siste, men det typiske har vært problemer ved at de blir ekskludert.

Ettersom jeg kjenner regelverket, er jeg fullstendig klar over at innvandrere midlertidig i riket, og ansatt i et selskap som har tilhørighet utenfor riket, men i EØS-området, kan lønnes svært lavt. Her ville arbeiderbevegelsens oppgave være å få disse til å organisere seg, og streike/forhandle seg frem til lønnsvilkår på linje med nordmenn ETTER enterprisene var tildelt.

Dessverre har jeg drukket litt øl i kveld, så jeg skal ta en ordentlig debatt om det her en dag jeg har tid og er edru. Har lagt siden på bokmerke.

NIP:

Litt patetisk at ikke andre politikere klarer å ta FrP på det her.

Peder: Jeg kan selvsagt ikke si så mye om dine erfaringer, og jeg skal slett ikke se bort i fra at du har hatt innslag av fremmedfrykt også i fagbevegelsen tidligere (det hadde man vel på de fleste områder i samfunnet). Min erfaring om dagens situasjon er derimot at fagbevegelsen faktisk gjør et viktig bidrag for å inkludere arbeidere fra andre land i arbeidslivet, og de jeg kjenner i fagbevegelsen som jobber med dette, gjør en veldig god jobb bl.a. etter nettopp de linjene du anviser.

I forhold til andre politikere: Jeg frykter at også "Rødgrønne" politikere i liten grad vil like økt fokus på arbeidslivsspørsmål i politikken - da blir det nemlig fort tydelig at også disse har sine svin på skogen - f.eks. i forhold til pensjon/afp, og ikke minst i forhold til sin egen rolle som arbeidsgiver for alle offentlige ansatte...

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering