Historieløst om universitetsdemokrati

I Trondheim går debatten nå høyt om hvorvidt NTNU skal ha valgt eller ansatt rektor. Som det eneste av de tradisjonelle universitetene har NTNU gått over til å ansette rektor, men dette har skapt stor misnøye, særlig blant de ansatte. Nå skal saken opp igjen, og studentpolitikernes posisjon i dette er interessant.

Studenttingsleder Anne Karine Nymoen kommer med et svært merkelig utspill i debatten om valgt eller ansatt rektor i Universitetsavisa 11/9. Først setter hun opp en falsk motsetning mellom valgt rektor og innflytelsen til studenter og tekninsk-administrativt ansatte. Både studenter og teknisk-administrativt ansatte kan som kjent delta i rektorvalg.

Senere i innlegget kommer hun med en ny falsk motsetning – valgte ledere og økt makt til fakultets- og instituttråd. Den tradisjonelle modellen for universiteter har vært å ha både valgte ledere og fakultets- og instituttstyrer som har atskillig mer makt enn det dagens råd har ved NTNU.

Nymoen faller dessverre inn i rekken av studentpolitikere i Trondheim som har et problematisk syn på demokrati. Gjennomgående har de støttet reformer som har fjernet den direkte demokratiske innflytelsen studentene har hatt gjennom å kunne delta i valg på ledere. Resultatet er selvsagt at studentenes eneste vei til politisk innflytelse nå går gjennom de samme studentpolitikerne. Dette har kanskje styrket studentpolitikernes innflytelse og makt. At det har styrket studentenes innflytelse er derimot ganske tvilsomt.

Spørsmålet om ansatt rektor kom i kjølvannet av New Public Managment-bølgen fra 90-tallet - nye styringssystemer som behandler offentlige institusjoner som private produksjonsbedrifter, hvor et ovenfra-og-ned-syn på ledelse og økonomistyring gjør at fokuset på. kunnskap og demokrati kommer i annen rekke. I enden av denne prosessen kommer også kravene om skolepenger – det har vi sett i f.eks. England. Det er derfor heller ikke tilfeldig at Unge Høyre nylig fant det betimelig å gå ut og foreslå skolepenger også i Norge. At studentpolitikere ikke klarer (eller vil) se disse sammenhengene, og tar de standpunktene de gjør i Trondheim, tyder på et ekstremt kortsiktig perspektiv.

Mer om denne problematikken:
Svein Lorentzen: NTNU ved en korsvei
http://universitetsavisa.ntnu.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=48...
Under Dusken: NTNU mangler legitimitet innad (pdf side 14 )
http://www.underdusken.no/resources/archive/2008/10-2008.pdf
Rektorspørsmålet utsatt
http://www.underdusken.no/nyhet/2008/11/1486416/rektorsp%C3%B8rsm%C3%A5l...

En kortversjon av kommentaren (uten det første avsnittet og lenkene, og med referanse til et innlegg i Adressa og ikke Universitetsavisa), stod på trykk i Adresseavisen 16/9-08

Det var valg da jeg studerte. Fungerte bra. Jeg ville stemt på Torbjørn. Han gjør en kjempejobb!

Jeg fikk mulighet til å velge i studietida jeg også, før valgene forsvant. Jeg stemte for Skretting, mot Hiis Hauge. Pest eller kolera, men: Pest er best, tross alt. Man får velge det minste ondet.

Mitt største problem med NTNU er at det virker som man helt har glemt hvile idealer universitetet er bygget på - fri tanke, kunnskap, vitenskap, autonomi, demokrati osv, og gått helt over til å være en vekttallsfabrikk som bare produserer billig kvalifisert arbeidskraft for næringslivet.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering