Marsdal & Andresen: Blå, blå vind - Nyliberalismen innen høyere utdanning.

Klokka 10.15, fredag før påska, arrangerte NTNU/HiST Attac debattmøtet "Blå, blå vind - Nyliberalismen innen høyere utdanning" på NTNU Dragvoll. Møtet var godt besøkt, og hadde to svært engasjerende innledere. Magnus Marsdal bidro med et utenfra-blikk, og ga perspektiver både på nyliberalismen som fenomen, men også på akademias rolle i samfunnet. Trond Andresen gikk mer inn på detaljene, og viste både prossesene som har skjedd på NTNU, men kom også med skrekkhistorier fra Australia.


ET PAR TIMER X-FILES: Marsdal er kanskje ikke akademiker sjøl, men har tydeligvis klart å lese seg opp på egen hånd.


SKARP: Både eksterne styrerepresentanter og studentpolitikere får gjennomgå (med rette) av Trond Andresen.

Besøk også:
Marsdals forlag, Manifest: http://www.manifest.no/forfattere/marsdal_magnus_e
Om du har lyst, kan du også forsøke å grave opp Marsdals 2004-artikkel om emnet i Syn og Segn, HOMO ACADEMICUS VS. TYRANNOSAURUS BUCKS: http://www.synogsegn.no/text.cfm?ID=1-26

Trond Andresens hjemmeside: http://www.itk.ntnu.no/ansatte/Andresen_Trond/

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering