Fanget mellom marked og stat: en kommentar til Stjernø-utvalgets innstilling

I debatten etter at Stjernø-utvalget la fram sin innstilling har dessverre mye av innholdet havnet i skyggen av debatten om hvorvidt norsk høyere utdanning bør organiseres gjennom store regionale universiteter eller ikke.


DEBATT: Stjernø-utvalget har avstedkommet heftig debatt i universitets- og høgskolesektoren. Her Paul Bjerke fra et NTL-seminar, februar 2008.

Nå er en del av denne debatten mindre interessant da den også baserer seg på en karikatur av forslaget fra utvalget, men det skal jeg la fare. Jeg vil heller forsøke å si noe om et av de områdene hvor debatten har vært litt stillere, nemlig styringsformen.

I den offentlige debatten har Stjernø ofte påpekt de uheldige effektene av den markedsstyringen som sektoren er blitt underlagt. Utvalget peker på at arbeidsdelingen mellom universiteter og høgskoler er brutt ned, og erstattet av en konkurranse som gir mange små fagmiljøer og svekker både forsker- og profesjonsutdanningene.

Dette er et viktig poeng og mye av bakgrunnen for utvalgets forslag er å finne her. Dessverre er løsningsforslagene ikke like gode som problembeskrivelsen. Det virker som om Stjernø er blitt fanget i diktomien mellom Stat og Marked, og ikke klarer å tenke utenom denne boksen. Derfor viderefører og forsterker utvalget svekkingen av interndemokratiet i sektoren.

Den tradisjonelle ordningen med valgte ledere svekkes på flere måter. Først ønsker Stjernø å lovfeste både enhetlig ledelse og ekstern styreleder. Videre svekkes ordningen med valgt rektor ved at den ikke lenger blir beskrevet som hovedmodellen, men nå sidestilles ordningen med ansatt rektor. Ansatt rektor styrkes også ved at utvalget ønsker å gi ansatt rektor plass i styret.

Begrunnelsen for forslagene finner vi delvis i floskler om “handlekraft” og “strategisk ledelse”, men også gjennom at en sterk (autoritær?) rektor er nødvendig for å gjennomføre den sterkere statlige styringen utvalget ser for seg.

På et seminar i regi av NTL 26/2 hvor også flere fra Attac deltok, etterspurte Stjernø alternativer for å minke den uheldige markedsstyringen. Beskjeden fra deltagerne der var rimelig klar: Alternativet til både markedsdiktatur og statsdiktatur er et styrket interndemokrati. Jeg synes det er merkelig dersom Stjernø ikke har tenkt på det sjøl.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering