Mer skatt nå!

To små tekster om skatt.
Flyskatt
Stoltenberg-regjeringen har nylig tatt til orde for en egen skatt på flybilletter som skal øremerkes FNs arbeid for å bekjempe fattigdom og epidemier. Norske flyselskaper har protestert mot at en spesiell næring skal pålegges en slik skatt for at regjeringen skal være med på å løse internasjonale problemer. Det næringen ikke vil innse er at flytrafikk ikke er en hvilken som helst næring.

Flytrafikk er et privilegium som kun den rike delen av verdens befolkning kan benytte seg av, og jo rikere man er, jo mer flyr man i snitt. En flyskatt vil slik automatisk få en god sosial profil. Et annet, og kanskje viktigere moment er at den stadig økende flytrafikken er en av de største bidragsyterene til den største miljøutfordringen vår verden nå står overfor, global oppvarming. De klimaendringene flytrafikken er med og skape vil først gå ut over verdens fattige, men etter hvert vil vi alle kunne bli rammet.

Vi bør støtte regjeringens forslag om en internasjonal flyskatt, men håper den ikke begrenser seg til det. Globale utfordringer krever globale løsninger, og globale skatter som den varslede flyskatten, og en internasjonal to-trinnsskatt på valutatransaksjoner vil kunne finansiere de som skal løse problemene. I tillegg vil skattene selv bidra til en løsning ved å gjøre miljøfiendtlige og usosiale internasjonale aktiviteter mindre lønnsomme. Håpet må derfor være at flyskatten kan være et første skritt på veien mot et internasjonalt skattesystem som kan bidra til å skape en bedre og mer rettferdig verdensøkonomi.

Skal ikke bankene betale skatt?
Den tradisjonsrike midt-norske Fokus Bank ble i 2000 solgt til Den Danske Bank, og er nå en del av et nordisk storkonsern. Ved en gjennomgang av Brønnøysundregistrene oppdaget Attac Norge at Fokus Bank faktisk var nullskatteyter i Norge.

Store selskaper er også avhengige av et godt offentlig tilbud, og det er slik bare rett og rimelig at de er med på å betale samfunnets fellesutgifter. Når storselskapene ikke betaler skatt, betyr det mer skatt på vanlige innbyggere. Regjeringen bør gjøre grep som gjør det vanskeligere for storselskaper som Fokus å vri seg unna sine sammfunnsmessige forpliktelser. Fokus Bank tilpasser seg et økonomisk system hvor det er rasjonelt å benytte seg av alle mulige smutthull for å slippe å delta i finansieringen av samfunnets velferdsgoder. Dette er meget uheldig.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering