Ny vår for Cuba?

USA har ved å isolere Cuba internasjonalt, ved å finansiere opposisjonsgrupper og også rene terrorgrupper på Cuba og blant eksilcubanere lenge tvunget Cubanerne inn i et valg mellom to onder: Enten bli USAs horehus sånn som under Batista, eller ha et samfunn som er langt mindre liberalt enn det noen vil ønske.


RENVASKET: Avisa Granma bekrefter at Fidel er renvasket av historien.

Tegn i tiden gir nå håp for Cuba. Ikke Castros avgang - Castro får med rette mye oppmerksomhet, men både Verden og Cuba er betraktelig større enn ham. Nye demokratiske venstreregimer i Venezuela, Bolivia, Ecuador og Nicaragua som går inn i ALBA-samarbeidet sammen med Cuba bryter med Washingtons isolasjon, og gir Cuba etterlengtede impulser utenfra, uten å måtte danse etter USAs pipe. Dette gir håp.

Dersom USA også hadde løftet på sanksjonene, hadde utviklingen kunnet eskalert enda fortere, men det vil ikke skje all den tid Florida er en viktig og avgjørende stat i amerikanske valg. USAs Cubapolitikk er slik sett et innenrikspolitisk spill (ikke ulikt Israelpolitikken), og håpet om ny kurs derfra er lite.

Jeg håper framtida vil gi Cuba ny vår - en oppvåkning og oppåpning mot verden, og en liberalisering - en menneskelig kuturell og sosial liberalisering - ikke en USA-påtvunget markedsliberalisering. Man trenger bare å se på nabolandene Haiti og Den dominikanske republikk for å se hvor fint det går å leve i USAs interessesfære og "frie"(for de med mest kapital) marked.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering